Operacinių sistemų egzamino konspektas ktu


Mirties taško susidarymo sąlygos. Tarpusavio išskirtinumo. Turėjimo ir laukimo. Ciklinio laukimo sąlyga. Resursų priskyrimo grafai , jų taikymas. Mirties taškas ir sprendimai. Mirties taško prevencija tiesioginiai būdai jų galimybės , taikomi metodai netiesioginiai būdai. Mirties taško prevencija ( sutrukdymas. Netiesioginiai metodai. Tiesioginiai metodai siekiant išvengti mirties taško susidarymo. Mirties taško prevencija Išvados. Mirties taško vengimas. Bankininko algoritmas , jo taikymo pavyzdys. Saugaus būvio nustatymo algoritmas , jo taikymo pavyzdys Mirties taško vengimas. Bankininko algoritmas. Algoritmo žingsniai. Saugaus būvio nustatymo algoritmas. Mirties taško nustatymo algoritmas , jo taikymo pavyzdys Mirties taško nustatymo algoritmas. Išėjimas iš mirties taško. Atminties hierarchija ir charakteristikos. Reikalavimai pagrindinės atmintinės valdymui. Pagrindinės AV sąvokos Reikalavimai keliami pagrindinės atminties valdymui. Programos kompiliavimo etapai , jų paskirtis , sprendžiami uždaviniai. Adresų transliacijos schemos. Rezidentinės proceso dalies sąvoka. Atmintinės valdymo sprendžiami uždaviniai. Proceso patalpinimo pagr. atmintinėje būdai. Perdengimo mechanizmas 14. Fiksuoto dydžio skyriai , jų pliusai , minusai. Dinaminis skyrių formavimas pliusai , minusai. Talpinimo algoritmai dinaminių skyrių atveju taikymo pavyzdžiai , algoritmų pliusai , minusai Dinaminis skyrių formavimas. Talpinimo algoritmai dinaminių skyrių atveju. Informacijos apie užimtas ir laisvas sritis saugojimas. Atminties dalinimas naudojant „ bičiuliškos sistemos “ algoritmą taikymo pavyzdys. Algoritmo zingsniai. ^{ } < S <= ^{ }. ^{ } < k <= ^{ }. Atminties skirstymas taikant segmentacijos principus pliusai , minusai , adreso transliavimo schema. Puslapiavimo principai adreso sudedamosios dalys , adreso transliacijos schema. Su puslapiavimu susijusios problemos.

Mirties taškas sistemoje - tai tokia situacija, kai ilgam laikui yra užblokuojama grupė procesų, kurie varžosi dėl tų pačių sistemos išteklių arba komunikuoja su kitais, užblokuotais procesais.

Dažniausiai nėra bendro sprendinio, kuris nusakytų kaip elgtis mirties taško atveju. Kai kurių operacinių sistemų kūrėjai skaito, kad jų sistemose mirties taškas negali niekad susidaryti. Pavyzdžiu gali būti operacinė sistema - Unix SVR4.

Tarpusavio išskirtinumo - Ji reiškia tai, kad sistemoje yra bent vienas resursas, kuriuo vienu metu gali naudotis tik vienas procesas.

Turėjimo ir laukimo - Procesas, laukiantis kažkokių resursų priskyrimo, jau valdo tam tikrus sistemos resursus.

Neperėmimo - Joks resursas prievarta negali būti atimtas iš proceso, kuris jį valdo.

Ciklinio laukimo sąlyga - Turi susidaryti tam tikra įvykių seka, kuri sąlygoja mirties taško situacijos atsiradimą: - o būtent, mirties taškas kyla tada, kai susidaro uždara procesų grandinėlė, kurioje kiekvienas procesas valdo bent po vieną resursą, kurio reikia sekančiam grandinėlės procesui

- Netiesioginiams mirties taško sutrukdymo metodams būdinga tai, kad jie neleidžia susidaryti vienai iš trijų paminėtų sąlygų.

- Tiesioginiai metodai sutrukdantys mirties taško susidarymui paprastai neleidžia susidaryti cikliniam laukimui.

-Procesui gali reikėti įvairių resursų tipų. Viena užklausa jis gali užsiprašyti kelių vieno kažkurio resurso, tarkim Ri, vienetų.

- Yra reikalaujama, kad skirtingų resursų užprašymas būtų atliekamas atskira užklausa.

- Procesas, kuriam išskirtas resursas Ri gali užprašyti ir gauti kelis resurso Rj vienetus tik tuo atveju, jei O(Rj)>O(Ri).

- Reikia suardyti vieną iš sąlygų, kuri sąlygoja mirties taško susidarymą arba reikia naudoti protokolą, kuris apsaugo nuo ciklinio laukimo susidarymo

- Visa tai gali iššaukti neefektyvų resursų panaudojimą bei neefektyvų procesų vykdymą

3. Mirties taško vengimas. Bankininko algoritmas, jo taikymo pavyzdys. Saugaus būvio nustatymo algoritmas, jo taikymo pavyzdys

-Šiuo atveju leidžiama įvykti pirmoms trims sąlygoms, tačiau vykdomas protingas resursų išskyrimas, kuriam esant mirties taškas niekad nebus pasiektas.

-Taikant šį metodą yra leidžiama didesnė konkurencija dėl resursų nei prevencijos atveju.

-- Procesas nepradedamas, jei jo resursų užklausa gali vesti į mirties taško susidarymą.

-- Resursų padidinimo užklausa nevykdoma, jei toks išskyrimas ves prie mirties taško susidarymo.

-Procesai yra kažkuo panašūs į vartotojus, norinčius pasiskolinti pinigų (resursų) banke. Bankininkas turėtų neduoti paskolos, jei jis negali patenkinti visų vartotojų poreikių.

-Sprendžiant, ar gali būti patenkinama proceso užklausa resursui, bankininko algoritmas testuoja, ar užklausos patenkinimo rezultate sistemos būvis gausis saugus.

-- jei skyrus resursą procesui rezultate gausis saugus būvis, tai užklausa yra tenkinama,

-Būvis yra laikomas saugiu, jei galima sudaryti tokią procesų seką {P1...Pn}, kuriai esant bus galima kiekvienam iš sekoje esančių procesų priskirti visus to proceso įvykdymui reikalingus resursus. Esant saugiam būviui visada visi procesai bus pilnai įvykdyti.

-Kai Q(j,i) tai i–tojo resurso kiekis, kurio tam tikru momentu užsiprašo j-tasis procesas.

-Jei Q(j,i)<=N(j,i) visiems i, tai einama prie sekančio žingsnio, priešingu atveju gaunama klaidos sąlyga (j-tojo proceso resursų pareikalavimas viršytas).

-Jei Q(j,i)<=V(i) visiems i, tai eiti prie sekančio žingsnio, priešingu atveju laukti, nes esamų laisvų resursų kol kas nepakanka.

-Pretenduojama į tai, kad resurso poreikiai bus tenkinami ir nustatomas naujas resurso išskyrimo būvis:

-- V(i)=V(i)-Q(j,i) visiems i

-- A(j,i)=A(j,i)+Q(j,i) visiems i

-- N(j,i)=N(j,i)-Q(j,i) visiems i

-Jei šio priskyrimo rezultate būvis gaunasi saugus, tai iš tikrųjų yra įvykdomas resurso Q(j,i) išskyrimas procesui j. Priešingu atveju j procesas turės laukti resurso Q(j,i) išskyrimo ir išsaugomas senas būvis.

-Atžymimas kiekvienas j-tas procesas, kuriam išskirtas resursų kiekis A(j,i)=0, kiekvienam i-tajam resurso tipui (kadangi šie procesai nėra mirties taške).

-Nustatomas darbinis vektorius W(i)=V(i), visoms i reikšmėms.

-Randamas nepažymėtas procesas j, kuriam Q(j,i)<=W(i) visoms i reikšmėms. Sustojama, jei tokio j proceso nėra.

-Jei toks j procesas yra: j-tasis procesas pažymimas ir nustatoma W(i)=W(i)+A(j,i), visoms i.

-Grįžtama į kartojimą.

-Gale: kiekvienas nepažymėtas procesas yra mirties taške.

5. Išėjimas iš mirties taško-Aptikus susidariusį mirties tašką žudomas procesas, esantis mirties taško situacijoje.

-Panaudojamas procesų suspendavimo/atnaujinimo mechanizmas

-Procesų vykdymas grąžinamas atgal

- Virtualus adresas tai nuoroda į objekto vietą, kuria operuoja procesas, nepriklausanti nuo to, kur atmintinėje jis yra patalpintas, kokia adresų forma yra naudojama kompiuteryje.

-procesas, jo duomenys skaldomi tam tikro dydžio, atskirose atmintinės vietose talpinamais gabalais (puslapiais, segmentais).

-lengviau atrasti tinkamas proceso patalpinimui vietas atmintinėje,

-leidžia padidinti procesų, vienu metu esančių pagrindinėje atmintinėje kiekį,

Pagrindinė atmintis yra sudaloma į eilę nepersidengiančių skyrių (dalių). Šios dalys gali būti tiek vienodo tiek skirtingo dydžio.

Procesas, kurio dydis yra mažesnis arba lygus skyriaus dydžiui, gali būti patalpinamas į šį skyrių.

Procesorius gali greitai persijungti tarp procesų.

Naudojami keli ribiniai registrai apsaugai nuo to, kad procesai negadintų vienas kito duomenų ar programos, kreipdamiesi į ne jam skirtą atmintinės bloką – tokie kreipiniai neleidžiami.

Jei visi skyriai yra užimti, operacinė sistema gali iškelti (swap) procesą iš jo užimamo skyriaus.

nes nežiūrint kokia maža programa būtų – jai skiriamas visas skyrius ir jame gali būti daug nenaudojamos vietos.

Skirtingo fiksuoto ilgio skyriai kiek sumažina šią problemą, tačiau problema išlieka.

Kai procesas yra užbaigiamas, tai į jo vietą jau galima patalpinti arba tokio paties dydžio arba mažesnį procesą.

Jei visi skyriai yra užimti blokuotais procesais, tai galima parinkti vieną iš jų ir laikinai iškelti į antrinę atmintį (swap) atlaisvinant vietą kitam procesui.

Kai skyriai yra skirtingo dydžio:

Gali būti naudojama daug eilių , kurių kiekviena yra surišta su atskiru skyriumi,

Problema gaunasi tame, kad eilė skyrių, o tuo pačiu ir eilių gali būti tuščios, jei neatsiranda atitinkamo dydžio procesų, kai tuo tarpu kitos eilės gali būti pakankamai didelės

Talpinimo algoritmas yra taikomas, siekiant nuspręsti, kurį laisvą atmintinės skyrių („skylę“) paskirti procesui, jį talpinant pagrindinėje atmintinėje.

Algoritmu siekiama patalpinimą vykdyti taip, kad rečiau reikėtų naudoti suspaudimą, nes jis reikalauja laiko.

  • Microsoft Word 1859 KB
  • 2015 m.
  • 29 puslapiai (5565 žodžiai)
  • Universitetas
  • Arturas
  • Operacinių sistemų egzamino konspektas ktu
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Operacinių sistemų egzamino konspektas ktu. (2015 m. Balandžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/operaciniu-sistemu-egzamino-konspektas-ktu.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 12:16
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo