Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindai


Operatyvines veiklos samprata. Operatyvinės veiklos pagrindai. Bpt teisiniai pagrindai. Operatyvinių planų esmė. Operatyvinės analizės esmė. Įmonės veiklos teisiniai pagrindai. Teisiniai operatyvines veiklos pagrindai. Operatyvines veiklos konspektai. Operatyvines veiklos teisiniai pagrindai.

Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindaiįžanga. Operatyvinės veiklos esmė. Operatyvinės veiklos samprata, dalykas, pagrindiniai jos požymiai. Operatyvinės veiklos principai. Operatyvinės veiklos pagrindiniai uždaviniai. Operatyvinės veiklos subjektai. Operatyvinėje veikloje dalyvaujantys asmenys. Operatyvinės veiklos teisiniai pagrindai. Operatyvinės veiklos teisinis reguliavimas. Operatyvinės veiklos įstatymo samprata, paskirtis. Operatyvinės veiklos įstatymo struktūra, pagrindinės įstatymo sąvokos. Operatyvinės veiklos teisinio reguliavimo problemos. Operatyvinės veiklos įstatymo ir baudžiamojo proceso kodekso santykis. Išvados. Literatūros sąrašas.

Operatyvinės veiklos tyrimui užsienio valstybėse, kuriose ji yra pakankamai seniai nagrinėjama, skiriamas nemažas dėmesys, ko negalima teigti apie Lietuvą, bei kitas postkomunistines valstybes. Tose užsienio valstybėse, kuriose operatyvinės veiklos teisėtumo problema buvo pastebėta anksčiau, atitinkamai yra daugiau ir išsamesnių mokslinių tyrimų, tačiau užsienio valstybių patirtis automatiškai negali būti perkelta į Lietuvą. Lietuvoje operatyvinė veikla taip pat turi nemažai specifikos, todėl turi būti ištirta operatyvinės veikos esmė, bei jos teisiniai pagrindai.

Tyrimo objektas – tai tie santykiai, kurie atsiranda vykdant operatyvinę veiklą. Tai žvalgybinio pobūdžio veiksmai, renkant informaciją apie nusikalstamų organizacijų veiklą, siekiant užkirsti kelią nusikalstamumo plėtimuisi bei atrasti įkalčius, demaskuojančius jų nusikalstamą veiklą ir aprūpinti baudžiamojo persekiojimo sėkmingumą.

Tyrimo dalykas – tai operatyvinės veiklos sąvokų nagrinėjimas, siekiant išsiaiškinti operatyvinės veikos esmę, bei teisės aktų nagrinėjimas, siekiant išsiaiškinti teisinio reglamentavimo problemas operatyvinėje veikloje.

Pagrindinis darbo tikslas – apibrėžti operatyvinės veikos esmę bei išsiaiškinti operatyvinės veiklos teisinį reglamentavimą.

Ištirti operatyvinės veiklos panaudojimo kovoje su organizuotu nusikalstamumu praktiką Lietuvoje ir užsienyje;

Nagrinėjant klausimus, susijusius su operatyvine veikla Lietuvoje, beveik nėra galimybės pasitelkti teisminę praktiką, nes jos statistiniai rodikliai neatspindi realios padėties. Atskiri nusikaltimai, padaryti nusikalstamų organizacijų, įgauna įvairų baudžiamąjį teisinį įvertinimą. Todėl tiriant daugiausiai panaudota daugiau teorinė medžiaga, tačiau jos yra labai mažai, nes nemažas informacijos kiekis yra neprieinamas dėl jos ypatingo slaptumo.

Tyrime buvo panaudoti Lietuvos ir kitų valstybių įstatymai bei poįstatyminiai aktai, teisėsaugos institucijų veiklos patirtis, operatyvinės veiklos patirties ir minties šaltiniai, žvalgybinės veiklos bei kita mokslinė literatūra. Panaudota šalie ir užsienio teisinė bei mokslinė literatūra.

Kalbant apie policijos veiklą ir piliečių teises, pirmiausia iškyla aktualiausias dalykas – policijos operatyvinė veikla ir piliečių teisės. Ir tam yra pagrindas. Operatyvinėje veikloje naudojami metodai bei priemonės – slapta gyvenamųjų patalpų apžiūra, elektroninė žvalgyba, nusikalstamo elgesio modelio imitavimas ir kt., yra susiję su piliečių konstitucinių teisių apribojimu tai teisėtumo problema.

Norėtųsi plačiau panagrinėti šią problemą, atsirandančią dėl nepakankamo operatyvinės veiklos teisinio sureguliavimo. Operatyvinės veiklos įstatymas, priimtas 1992 m., nudžiugino policijos darbuotojus ne dėl to, kad suteikė naujų teisių. Tokia veikla buvo įteisinta ir anksčiau, žinybiniai norminiai aktai numatė operatyvinės veiklos plačias teises, bet darbuotojus slėgė psichologinė našta: skelbti visuomenei, kad jos operatyvinis persekiojimas neatliekamas, nes tarybinėje valstybėje gerbiamos piliečių teisės ir laisvės, ko nėra buržuazinėse valstybėse, kur dėl slaptos policijos veiklos tokios teisės sutrypiamos. Priimtas operatyvinės veiklos įstatymas ne tik įteisino tokią policijos veiklos rūšį, bet ir nuplėšė paslaptingumo šydą, tai yra visuomenei paskelbė, kad policijos atskiri padaliniai atitinkamomis sąlygomis gali atlikti tik vieną ar kitą veiksmą, ir ne daugiau. Nevieša operatyvinėje veikloje liko tik kai, kur, kaip ir kada atliks operatyvinius veiksmus. Tai suprantama, nes tikriausiai niekam nešaus į galvą reikalauti prieš parą viešai paskelbti, kur ir pas ką bus atliekama krata.

Norint visapusiškai atskleisti „operatyvinės veiklos esmės“ sąvoką reikia išnagrinėti begalę tarpusavyje susijusių sąvokų : operatyvinės veiklos sistema, turinys, forma, uždaviniai, principai ir t.t.

  • Microsoft Word 29 KB
  • 2016 m.
  • 19 puslapių (5104 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ramune
  • Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindai
    10 - 3 balsai (-ų)
Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindai. (2012 m. Kovo 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/operatyvines-veiklos-esme-ir-teisiniai-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 02:19
×