Organinės chemijos konspektas


Angliavandeniliai. Alifatiniai Aromatiniai. Alkanai Alkenai Alkinai. Cikloalkanai. Alkanai. Sintezė. Cheminės savybės. Gavimas. Izomerija. Dehidratavimas.


4. Halogenalkanų redukcija. Redukuojant halogenalkanus, susidaro alkanai. Reduktoriais gali būti vartojami Zn + HCl, magnio amalgama + H2O, katalitiškai aktyvintas vandenilis (H2 + Pd):

C = C + H2 benzenas - C – CH -

greitis kinta tokia tvarka: F2 > Cl2 > Br2 > J2.

Fluorinimo reakcija yra labai egzoterminė, todėl fluorinimo agentu naudojamas CoF3:

CH4 + CoF3 --- CH3F + CoF2; R – X + NaJ --- R – J + Na X

RSO2· + O2 R – S – O – O·

3. Alkanų sulfochlorinimas. UV spindulių veikiami, alkanai reaguoja su Cl2 ir SO2 mišiniu, susidaro alkansulfochloridai.

4. Alkanų nitrinimas. Reakcijos metu susidaro izomerinių nitroalkanų mišinys, be to oksidinasi C – C ryšis ir susidaro mažesnės molekulinės masės nitroalkanų: CH3CH2CH2NO2

CH3CH3 HC ≡ CH + H2C = CH2 + H2

Izomerija. Propeno homologinėje eilėje eina butenas, kurio yra 4 izomerai:

Dvigubos jungties plokštumos atžvilgiu abi metilo grupės gali būti toje pačioje (cis-) ir skirtingose (trans-) plokštumos pusėse.

1. Alkenai pagal oksidacijos laipsnį įsiterpia tarp alkanų ir alkinų. Dehidrinant alkanus, iš dalies hidrinant alkinus galima gauti alkenus:

4. Vandenilio halogenido eliminavimas iš halogenalkanų. Veikiant halogenalkanus koncentruotų šarmų tirpalais (geriau alkoholiniais), atskyla H – X ir susidaro alkenas:

R – CH2 – CH2 – Br NaOH (k) H – CH = CH2 + NaBr + H2O

5. Iš acetatų. Kaitinant acetatus (acto rūgšties esterius), atskeliama acto rūgšties molekulė ir susidaro alkenai:

1. Hidrinimas. Alkenai prisijungia vandenilį prie dvigubo ryšio ir sudaro alkanus. Šis procesas vadinamas hidrinimu.

2. Halogenų prijungimas. Alkenai prisijungia Cl2 bei Br2, virsdami 1,2-dihalogenalkanais. Reakcija vyksta pagal joninį mechanizmą.

3. Rūgščių prijungimas. Alkenai lengvai prisijungia H – X rūgštis, kurios disocijuoja į vandenilio jonus H+ ir Y- (Y = F, Cl, Br, J, OSO2, OH-), tai vandenilio halogenidai ir H2SO4. Dviejų stadijų reakcija pagal joninį mechanizmą. Elektrofilas yra protonas. Vandenilio halogenidų aktyvumas didėja, stiprėjant jų rūgštingumui: HF < HCl < HBr < HJ. Esant nesimetrinės struktūros alkenams, galima gauti dviejų halogenalkanų :

Šiais laikais Markovnikovo taisyklę teisingiau būtų formuluoti taip H – X reagentai jungiasi prie nesimetrinių alkenų pirmoje stadijoje susidarančio stabilesnio karbenio jono kryptimi. Analogiškai alkenai prisijungia konc. ir H2SO4. Susidaro alkilsulfatai, kurie hidrolizinami virsta alkoholiais: H2O

5. Alkanų prijungimas (alkenų alkilinimas). Šakotosios anglies atomų grandinės alkenai reaguoja su alkanais, kai katalizatoriai yra rūgštiniai.

6. Radikalinis bromo prijungimas. Brominimas alkenų vyksta homogeninėje dujų fazėje, apšvietus reakcijos mišinį dienos šviesa. Br2 hυ 2Br·

7. Radikalinis vandenilio bromido prisijungimas. Pagal radikalinį mechanizmą prie alkenų iš visų vandenilio halogenidų gali prisijungti tik vandenilio bromidas.

Bromo radikalas toliau jungiasi prie labiau hidrinto anglies atomo, nes susidaręs naujasis radikalas yra stabilesnis už tą, kurį gautume, jeigu Br· prisijungtų prie mažiau hidrinto anglies atomo.

R – CH = CH – R + ½ O2 Ag R – CH – CH – R

11. Alkenai reaguoja su CrO3 acto rūgštyje, skyla dvigubas ryšys. Reakcijos mišinyje dažniausiai randami aldehidai arba ketonai. Aldehidai toliau gali oksiduotis į karboksirūgštis:

  • Chemija Konspektas
  • Microsoft Word 152 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 44 puslapiai (10200 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Gabrielė
  • Organinės chemijos konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Organinės chemijos konspektas . (2017 m. Rugsėjo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/organines-chemijos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 03:26
×