Organizacijos klimatas ir jo kaita


Įvadas. Organizacijos klimatas ir jo pokytis. Organizacijos vertybės. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūros sąrašas.


Dirbant organizacijoje būtina atsižvelgti i darbuotojų bei pačios organizacijos poreikius. Dažnai įmonėse ateina tas metas, kai būtina kažką atnaujinti, pakeisti, kad darbo sąlygos būtų geresnės, darbuotojai geriau suprastų savo pareigas. Organizacijos sukuria naujo pobūdžio darbą – visi nariai turi siekti bendro tikslo. Dėl šios priežasties organizacijos klimatas ir jo kaita yra labai svarbūs. Paprastai, keičiant atmosferą bei darbų pobūdį įmonėje, vadovai net kreipiasi į specialistus ar kitas įmones, kurios užsiima šia specializacija. Tai atsakingas procesas, kuris gali užtrukti gana ilgą laiką.

Tinkamas organizacijos klimatas yra labai svarbus kriterijus, norint gauti didesnį pelną, skatinti paklausą bei pačių darbuotojų pastangas stengtis uždirbti įmonei kuo didesnes pajamas.

Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos klimato kaitos veiksnius.

Darbo uždaviniai:

Paaiškinti organizacijos klimatą ir jo kaitą.

Apibūdinti organizacijos vertybes.

Apibūdinti organizacijos kultūros esmę.

Nagrinėjant kaitos organizacijoje problematiką, galima išskirti du svarbius klausimus: ką reikia keisti norint pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kaip tai padaryti. Organizacijos klimatas yra veikiamas daugybės organizacinių veiksnių ir kartu pats veikia organizacinius ir psichologinius procesus (Žr. priede, Klimato rūšys) organizacijoje. Remdamiesi W. W. Burke ir G. H. Litwin (1992) bei G. Ekval (1996) darbais S. G. Isaksen su bendraautoriais (2001) sudarė organizacijos pokyčių modelį, kuris parodo svarbiausius veiksnius, į kuriuos turi būti atsižvelgta planuojant, valdant ir diegiant pokyčius organizacijoje.

Lyderiavimas, misija ir strategija, struktūra ir dydis bei organizacinė kultūra vadinami transformaciniais organizacijos kintamaisiais, nes jie dažniausiai keičiami (ar keičiasi) dėl išorinių aplinkybių ir reikalauja didelių organizacijos pokyčių. Šiame modelyje lyderiavimu apibrėžiamas bet koks vadovų iniciatyvus veiksmas, kurio tikslas - keisti organizaciją. Tyrimai rodo, kad lyderio elgesys daro didelę įtaką organizacijos klimatui. Organizacinė kultūra remiasi gilumine organizacijos sandara, kurią lemia organizacijos narių turimos sąlyginai pastovios vertybės, įsitikinimai ir prielaidos. Misija ir strategija apibrėžia, kuo verčiasi organizacija ir kaip ji pasiekia savo tikslus. Struktūra atskleidžia, kaip organizacijoje yra paskirstyti žmonės ir jų atliekamos funkcijos. Struktūra apibrėžia atsakomybių ribas, sprendimų priėmimo galimybes ir atsiskaitymo už darbą tvarką.

Kiti modelio komponentai (ištekliai ir technologijos, užduoties reikalavimai, individo įgūdžiai ir sugebėjimai, vadovavimo būdai, sistemos politikos ir procedūros, individo poreikiai, motyvai ir stilius) vadinami transakciniais, nes susiję su įgyvendinimu ir išlaikymu to, kas buvo nuspręsta transformaciniu organizacijos lygmeniu. Ištekliai ir technologijos yra pagrindinės organizacijos priemonės rezultatams pasiekti. Šios priemonės apima tiek fizinį, tiek intelektualų kapitalą. Užduoties reikalavimai yra įgūdžių, žinių ir sugebėjimų derinys, kurio reikia užduočiai įvykdyti. Individo įgūdžiai ir sugebėjimai yra jo turimos žinios ir gebėjimai. Jie parodo, kokios kompetencijos darbuotojai dirba organizacijoje. Vadovavimo būdai apibūdina vadovų elgesį, kuris lemia sklandų kasdienį darbą. Tipiški vadovavimo būdai, kurie naudojami organizacijoje, tai veiklos peržvalgos, operatyvinis planavimas, tikslų formulavimo procedūros. Sistemos, politikos ir procedūros yra veiklos mechanizmai, kurie padeda organizacijai dirbti ir suteikia jai tam tikrą darbų atlikimo struktūrą. Tai atlyginimo ir motyvavimo, veiklos vertinimo, informavimo ir kontrolės sistemos. Individo poreikiai, motyvai ir stilius yra specifiniai psichologiniai veiksniai, kurie suteikia vertę individo veiksmams ir mintims.

Pateiktas modelis leidžia aiškiau apibrėžti organizacijos klimatą ir jo santykį su organizacijos pokyčiais, suprasti organizacijos klimatui daromą įtaką ir veiksnius, kuriuos keičiant galima pasiekti geresnių organizacijos veiklos rezultatų. Kadangi organizacijos klimatą galima apibrėžti, pamatuoti, organizacijos tobulinimo atveju jis gali tapti vienu iš pagrindinių „minkštųjų“ organizacijos pokyčio planavimo ir efektyvumo vertinimo metodų.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3828 žodžiai)
  • Sandra
  • Organizacijos klimatas ir jo kaita
    10 - 5 balsai (-ų)
Organizacijos klimatas ir jo kaita. (2016 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-klimatas-ir-jo-kaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:28
×