Organizacijos kultūra ir vertybės


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Organizacijos vertybės. Vertybių samprata strategijos kontekste. Vertybių derinimo problematika. Organizacijos kultūros samprata, klasifikacija ir valdymas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų tarpusavio santykiams. Organizacijos kultūros poveikis konfliktų valdymui. Organizacijos kultūros tyrimai. Konfliktų vengimas ir valdymas. Komandų vidaus konfliktai. „ Domus Maria“ darbuotojos konkretaus atvejo analizė. „Domus Maria“ atliktas tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.


Darbo objektas: Organizacijos kultūra ir vertybės.

Problema - Sunkiai ir nepakankamai efektyviai vykdomi organizacijos kultūros ir vertybių formavimo procesai.

Hipotezė – Sukūrus stiprią organizacinę kultūrą ir patobulinus vystomas vertybes, galima tikėtis efektyvesnio įmonės gerovės siekimo.

Darbo tikslas – Išanalizuoti, palyginti ir įvertinti organizacijos kultūrą ir vertybes teoriniais bei praktiniais aspektais, pateikti išvadas ir pasiūlymus tobulinimui ateities perspektyvoje.

Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

•Išsiaiškinti organizacijos kultūros ir vertybių sampratą, ypatumus;

•Apibūdinti organizacijos vertybių, kultūros formavimo paskirtį, poveikį organizacijai;

•Atskleisti pagrindinius organizacinę kultūrą lemiančius veiksnius;

•Palyginti organizacijų kultūrą teoriniais bei praktiniai lygmenimis;

•Pateikti organizacinės kultūros efektyvumą apibūdinančius rodiklius;

•Įvertinti organizacinės kultūros poveikį gerovės siekimui;

•Pateikti išvadas ir pasiūlymus organizacinės kultūros ir vertybių tobulinimui.

Organizacijos kultūra ir vertybės. (2014 m. Rugsėjo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/organizacijos-kultura-ir-vertybes.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:52