Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis


Įvadas. Globalizacijos ir integracijos procesai problemos ir jų analizė. Globalizacijos procesai ir jų keliamos problemos. Integracijos procesai ir jų keliamos problemos. Valstybės ir visuomenės subalansuota raida bendroje ES ir NATO erdvėje. Žmogiškųjų išteklių racionalaus naudojimo kryptys. Kokybės vadybos įtaka inovacijų raidai. Organizacijų modernizavimo problemos ir valstybės politika. Organizacijos kompetencija globalizacijos sąlygomis. Organizacijos kompetencijos ir visuotinės kokybės vadybos vienovė. Organizacijos konkurencingumas – modernizavimo sąlyga. Investicinės aplinkos gerinimo kryptys. Europos verslo modelis nacionalinės valstybės lygmeniu. XXI amžiaus organizacijos vadybos kryptys. Valstybės ir visuomenės vadybos kryptys. Organizacijos vadybos kryptys. Organizacijos modernizavimo programa. Modernizavimo programos rengimas integracijos sąlygomis. Modernizavimo programos įgyvendinimas integracijos sąlygomis. Išvados. Siūlymai. Literatūra.


Baigiamojo darbo „Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis“ temos aktualumą lemia tai, kad organizacijos raida ir jos veiksniai globalizacijos bei integracijos sąlygomis Lietuvoje yra mažai tyrinėti. Lietuvai esant Europos Sąjungos ir NATO nare, siekiama, kad visos šalies organizacijos būtų konkurencingos nacionalinėje, bendroje Europos Sąjungos ir pasaulio rinkose, gebėtų nuolat modernizuoti ir optimizuoti savo veiklą.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti globalizacijos ir integracijos veiksnius, kurie daro įtaką organizacijos aplinkai, parengti organizacijos modernizavimo programos modelį ir pateikti jo įgyvendinimo kryptis.

Darbe suformuluoti uždaviniai: šiuolaikinės vadybos teorijų analizė, globalios ekonomikos veiksnių įtakos nacionalinei ekonomikos raidai tyrimai ir organizacijos modernizavimo problemų sprendimas.

Atlikti tyrimai leidžia prognozuoti organizacijos veiklos efektyvumą ir modernizavimo galimybes.

Darbo rezultatai – apibendrinama personalo ugdymo organizacijoje sistema ir parengtas organizacijos modernizavimo modelis. Pateiktos darbo išvados ir siūlymai.

Pažanga, personalas, kvalifikacija, kompetencija, ugdymas, ištekliai, sistema, organizacija, integracija, globalizacija, veiksniai, modelis, programa.

The topicality of the final work “Problems of Modernizing the Organization and Research of the Factors in the Globalization Environment” is decided by the fact that the organization development and its factors in the globalization and integration environment in Lithuania have been researched very little. Since Lithuania is a member of the European Union and NATO, it seeks to make all the organizations competitive in the national, European Union and world markets, and be able constantly to modernize and optimize their activities.

The am of the final work is to analyze the globalization and integration factors that influence the organization environment, to prepare the model of the program to modernize the organization, and to give directions to implement it.

The work offers the following problems: the analysis of the modern management theories, the research on the influence of the global economic factors on the national economic development, and the solution of problems modernizing organization.

The researches that have been carried out allow giving a prognosis of the possibilities to make the organization activities effective and modernized.

The results of the work: generation of the system of personnel development in the organization and creation of a model to modernize the organization. The work includes conclusions and suggestions.

Pasaulyje vykstantys globalizacijos procesai padeda daryti pagrindą šalių ekonominei plėtrai tik tinkamai pasinaudojus ekonomikos plėtros suteikiamomis galimybėmis, pažanga ir rinkų pokyčiais atskirose valstybėse, Europos Sąjungoje (ES), tarp Vakarų–Rytų ir Rytų–Vakarų valstybių.

Lietuvai įstojus į ES ir NATO iškilo būtinybė atnaujinti šalies ūkį bei organizacijų veiklą. Šį procesą makroekonominiu lygiu galima apibūdinti kaip ūkinių pajėgumų atkūrimą, o mikroekonominiu lygiu – organizacijų veiklos reorganizavimą ir sąveiką su ekonomine aplinka. Organizacijų veiklos rezultatas – gebėti konkuruoti ir lanksčiai reaguoti į rinkos paklausos-pasiūlos veiklos pokyčius ir į rinkų dalyvių elgseną. Rinkos ekonomikos nuolatinė plėtra pasaulyje skatina iš esmės didinti nacionalinį konkurencingumą, todėl organizacija, siekianti būti konkurencinga nacionalinėje, ES ir pasaulio rinkose, privalo modernizuoti ir optimizuoti savo veiklą atsižvelgdama į šiuolaikines pažangos plėtros tendencijas.

Temos aktualumas ir naujumas. Temos pasirinkimą lėmė tai, kad organizacijų raidos rezultatai globalizacijos ir integracijos sąlygomis Lietuvoje yra mažai tyrinėti. Lietuvai esant ES ir NATO nare siekiama, kad visos šalies organizacijos būtų konkurencingos bendroje ES rinkoje, gebėtų nuolat modernizuoti ir optimizuoti savo veiklą.

  • Vadyba Magistro darbas
  • Microsoft Word 837 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 78 puslapiai (18844 žodžiai)
  • Kriste
  • Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis
    10 - 4 balsai (-ų)
Organizacijos modernizavimo problemos ir veiksnių tyrimai globalizacijos sąlygomis. (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-modernizavimo-problemos-ir-veiksniu-tyrimai-globalizacijos-salygomis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 02:48
×