Organizacijos planavimo ypatumų analizė


Santrauka. Įvadas. Darbo objektų, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Strateginio planavimo teoriniu aspektu analizė. Strateginio planavimo sampratos teorijos analizė. Planavimo ir strateginio planavimo procesas ir jo etapai. Strategijos ir strategijos planavimo modelių analizė. UAB “Mars Lietuva“ darbuotojų požiūrio į strateginį planavimą empirinis tyrimas. UAB „Mars Lietuva“ darbuotojų planavimo ir strateginio planavimo sampratos tyrimo analizė. UAB „Mars Lietuva“ planavimo ir strateginio planavimo procesai ir jo etapai. UAB „Mars Lietuva“ planavimo ir strateginio planavimo modelių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Problematika. Visos organizacijos pasirenka vis skirtingą strateginio planavimo būdą. Kiekvienai organizacijai yra svarbūs vis kiti dalykai, tačiau kiekviena jų siekia savų tikslų. Todėl iškyla problema, kokią planavimo strategiją reikia pasirinkti, norint sėkmingai organizuoti įmonės veiklą, bei sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Darbo objektas – UAB „Mars Lietuva“ organizacijos planavimo strateginio planavimo analizė.

Darbo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai ištirti UAB „Mars Lietuva“ organizacijos strateginio planavimo tikslus.

2. Išanalizuoti UAB „Mars Lietuva“ planavimo bei strateginio planavimo teorinius ypatumus

3. Ištirti UAB „ Mars Lietuva“ planavimo bei strateginio planavimo procesus;

4. Išanalizuoti UAB „Mars Lietuva“ planavimo bei strateginio planavimo modelius.

Darbo metodai: mokslinių šaltinių analizė, anketinė apklausa, surinktų duomenų analizė, apibendrinimas.

Informacijos šaltinių apžvalga. Organizacijos planavimo ir strateginio planavimo analizėje yra panaudota užsienio ir Lietuvos autorių literatūra.

Analizuojant planavimo sampratą buvo panaudoti šie autoriai: A. Vasiliauskas (2001), R. Korsakienė (2012) , James A. F. Stoner (1999), S. Stočkus (2005), D. Beržinskienė (2005), J. Bivainis(2003), Kušinskas V. ir Kušinskienė R (2002).

Analizuojant planavimo ir strateginio planavimo procesus ir jo etapus buvo panaudoti šie autoriai: S. Stočkus (2005), R. Korsakienės ir V. Grybaitienės (2012), J. A F. Stoner (1999), A. Vasiliausko (2001), V. Damašienės (2002), S. Stočkus (2005), J. Bivainis (2003), Ž. Tunčikienės(2003).

Analizuojant Planavimo ir strateginio planavimo modelių analizę buvo panaudoti šie autoriai: V. Damašienė (2002), R. Korsakienės ir V. Grybaitienės (2012), J. Bivainis ir Ž. Tunčikienė (2003), Arimavičiūtė M (2005).

Tyrimų metodikos apžvalga. Kursinio darbo tiriamąjai daliai atlikti buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas išanalizuoti UAB „Mars Lietuva“ darbuotojų nuomonę apie strateginio planavimo ypatumus. Atliekant tyrimą buvo sudaryta anketa, į kurią atsakinėjo 20įmonės darbuotojų. Tyrio metu buvo panaudotas apklausos metodas. Jis buvo pasirinktas tam, kad respondentai galėtų išreikšti savo nuomonę apie strateginį planavimą.

Empiriniams tyrimams buvo naudojama kiekybinio tyrimo metodas – anketinė apklausa raštu. Klausimynas buvo sudarytas remiantis organizacijos planavimo autorių teorija. Klausimynas susideda iš įvadinės dalies, ranginių klausimų. Anketą sudaro 10 klausimų apie planavimo bei strateginio planavimo sampratą, jo procesus ir modelius. Po apklausos visi duomenys buvo apdorojami su Ms Excel programa. Anketa pateikiama priede. Anketa buvo išdalinta 20 UAB „Mars Lietuva“ įmonės darbuotojams. Įmonėje dirba apie 800 darbuotojų.

Su planavimu susiduriame kiekviename kasdienio gyvenimo žingsnyje. Planuojame savo atostogas, savo darbo dieną, laisvalaikį ir panašiai. Taip pat be planavimo neapsieina nė viena organizacijos veikla. Šiame darbe bandysiu pateikti planavimą kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Manau, jog tik planavimo dėka organizacijose galime nustatyti tikslus, bei parinkti priemones tiems tikslams įgyvendinti.

Strateginiai sprendimai- tai sprendimai, susiję su esminėmis organizacijos problemomis, kurias lemia išorinė aplinka. (R. Korsakienė, 2012, 16 p.).

Kaip teigia J. Bivainis (2009, 10 p.), kad viešojo sektoriaus institucijos strateginis planavimas – tai ilgalaikės plėtros problemų nustatymas, tokių problemų sprendimo būdų bei priemonių numatymas. Viešojo sektoriaus institucinių strateginių veiklos planų rengimas ir planų įgyvendinimas sudaro prielaidas:

Anot R. Korsakienės ir V. Grybaitienės (2012, 137 p.) bet kokioje struktūroje darbuotojus motyvuoja dirbti formalūs ir neformalūs organizaciniai procesai. Todėl šie procesai gali būti laikomi organizacijos veiklos kontrole, todėl padeda arba trukdo realizuoti strategiją. Kontrolės procesai gali būti skirstomi į kontroliuojančius išteklius ar kontroliuojančius laukiamą rezultatą bei tiesioginės ir netiesioginės kontrolės. Tačiau J. A F. Stoner (2001, 266 p.) manymu strateginis valdymas vadovams suteikia galimybę „drausmingai“ suvokia aplinką, kurioje jų organizacija veikia, ir po to imtis veiksmų, yra išskiriami du etapai:

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 126 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3846 žodžiai)
  • Kolegija
  • Brigita
  • Organizacijos planavimo ypatumų analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Organizacijos planavimo ypatumų analizė. (2016 m. Spalio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-planavimo-ypatumu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:02
×