Organizacijos pokyčiai ir valdymas


Pokyčių vadyba organizacijoje. Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas. organizacija. Organizacijai būtinas visuotinas tiesos supratimas. Aukščiausio lygio vadovai. Vidurinio lygio vadovai. Linijinis vadovas. Funkcinis vadovas. Vadovo įgūdžiai Koncepciniai įgūdžiai –. Techniniai įgūdžiai. Darbo su žmonėmis įgūdžiai. Nenuvertinti kitų. Dinamiški santykiai. Sisteminis požiūris. Skirti du organizacijos tipus išgyvenimo ir veiklos. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas , organizavimas , valdymas motyvacija ir kontrolė. Vadybos organizacijai reikia tiek ir tokios , kad pastaroji nenustotų funkcionavusi ir išliktų pakankamai efektyvi. Čia vėlgi galima pabrėžti dvejopą vadybos pakirtį – ji turi užtikrinti organizacijos dabartį , ir kas svarbiausia , ateitį. Vadybininkas visų pirma reikalingas tam , kad kurtų organizacijos ateitį. Užtikrinti firmos veikimo nenutrūkstamumą , kitaip sakant , išgyvenimą kintančioje aplinkoje reikalingas vadybininkas. Ūkiniam ekonominiam vienetui egzistuoti reikalingi tokie faktoriai idėja pinigai verslumas vadyba darbas. Vadyba – tai prekė , kurios reikia ieškoti ir pirkti. Organizacijos veiklos vertinimo kriterijai Valdymo rezultatyvumas –. Efektyviai ir efektingai. Organizacijos rezultatyvumas. Konkurencinis pranašumas. Vertybių sistema ir Organizacijos kultūra. Visuomenės vertybės yra susijusios su požiūriais. Lyderystė permainų kontekste. Lyderio uždaviniai. Galia jėga. Lyderiavimo stiliai. Transakciniai lyderiai. Transformaciniai lyderiai. Strateginis planavimas. Strateginis planas. Vizijos ir misijos paskirtis. Misijos formuluotė turi. Misijos sakinio struktūra. Funkcinių padalinių misijos. Vaidmenį ir vietą. Strateginiai tikslai. Šiais principais. Ilgalaikė institucijos kryptis. Optimaliai išdėstyti ir panaudoti savo išteklius besikeičiančios aplinkos. Konkurencinių pranašumų.


Žinių vadyba leidžia pasitikrinti kompetencijas: organizacijos kompetencijas ir kaip pareigybės padengia darbuotojų kompetencija.

( Jeigu vadovas su darbuotojais elgiasi kaip su arkliais – tai jie dirbs kaip asilai, jeigu kaip su žmonėmis – tai jie dirbs kaip du arkliai).

Misija – pagrindinis organizacijos tikslas, pagrįstas planavimo prielaidomis, pateisinančiomis organizacijos buvimą.

Valdymas – organizacijos narių darbo planavimas, organizavimas ir kontrolė; visų organizacijos išteklių maksimalus panaudojimas iškeltiems organizacijos tikslams siekti.

Eidami pirmyn , turime žinoti, kur einame, kaip sekėsi eiti pasirinktu keliu, kokius žingsnius turim daryti, kaip koreguoti ėjimo kryptį, taktiką, etapus.. Būtina įvertinti buvusių nukrypimų nuo strateginės linijos priežastis ir pasverti galimą ėjimo spartą, laukiamų įvykių bei rezultatų tikimybes.

Niekas nepaneigs teiginio, kad vadyba egzistuoja organizacijoje, kurios yra tokios senos kaip žmogus. Adomas ir Ieva buvo pirmoji organizacija: dvinarė, labai paprasta, mažiausia, kokia tik gali būti, bet jau organizacija. Dvi ar daugiau tokių organizacijų sudaro sudėtingesnę organizaciją – gentį, bendruomenę, kaimą, firmą, valstybę. Vienos jų yra formalios, kitos neformalios, vienos struktūrizuotos labiau, kitos – mažiau. Kalbant abstrakčiai, derėtų skirti du organizacijos tipus: išgyvenimo ir veiklos. Manoma, kad ilgą istorinį laikmetį mūsų Žemės rutuliuke egzistavo tiktai išgyvenimo organizacijos. Pirmose vienaip ar kitaip susiorganizavę žmonės gyvena, kitose – veikia. Šeima, kaimas, miestas, valstybė – tai išgyvenimo ( arba bent labiau išgyvenimo) organizacijos. Valstybinė įstaiga (įmonė), verslo organizacija yra veiklos organizacijos. Nors pirmosios ir antrosios yra gana skirtingo pobūdžio, elgsenos bei turi savo tikslus, tačiau tiek vienų, tiek kitų esminis bruožas yra tas pats – organizuotumas. Trumpai tariant - tai būtinybė ir sugebėjimas veikti ne pavieniui, bet kartu, susiorganizavus į didesnę visumą siekiant bendrų tikslų. Šiame kontekste drįsčiau teikti, kad žmogus, ko gero, geriausiai sugeba atsiskleisti ir vystyti save ( vystytis) organizacijose, tam tikruose grupiniuose dariniuose.

Nuo A. Smito, N. Makiavelio ir dar anksčiau – Platono bei Archimedo laikų daug ir įvairiai mąstyta ir rašyta apie vadybą ( ar bent jau kažką panašaus į vadybą). Savo laiku Platonas yra suformulavęs labia paprastą tiesą: mūsų Žemės rutuliuke įmanomi trys dalykai: teorija, praktika ir poezija ( kitaip tariant saviraiška)

Pabandykime įsivaizduoti, ką turėsime galvoje, kai naudosime žodį vadyba. Tenka pripažinti, kad tai labai savotiškas daugiaplanis dalykas, kurio esmę, turinį, mastelį, ir ribas gana sunku vienareikšmiškai apibrėžti. Vadyba yra toks fenomenas, kurį lengviau realizuoti negu definuoti ir struktūrizuoti. Daugelis žmonių šiais laikais savo praktinėje veikloje nuolat daro kažką panašaus į vadybą, nesuvokdami, kur tai prasideda ir kur tai baigiasi, kas yra vadybos vidus, o kas jos išorė, priežastis ir jos pasekmė.

Pažymėtina, kad visa tai, kas vyksta mūsų organizacijose, neskaitant tiesioginių produkcijos gamybos ar paslaugos kūrimo veiklų, dabar be jokių skrupulų vadiname vadyba. Pagrindinės vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, valdymas (motyvacija) ir kontrolė. Iš vadybos galima laukti teigiamų rezultatų tik tuo atveju, kai ji tvirtai stovi ant visų keturių kojų – eksploatuojamos visos jos keturios funkcijos.

Taigi vadybos sampratą, turinį ir jo elementus atskiras žmogus ( vadybininkas arba nevadybininkas) gali suvokti ir suformuluoti iš esmės dvejopai: pagal tai, kas realiai vyksta konkrečios organizacijos praktikoje, bei kaip realūs veiksmai, procesai organizacijoje gali būti pamatyti ir atpažinti žiūrint iš kurios nors valdymo teorijos pozicijos, naudojantis vieno ar kito požiūrio į valdymą taisyklėmis ir procedūromis.

Manyčiau, kad norint atpažinti vadybos turinį ir rezultatus, užtektų ją apibrėžti ir suvokti remiantis praktikos pozicijomis. Tačiau, siekiant tobulinti bei plėtoti šį fenomeną, vis dėlto būtina tai apibrėžti ir struktūrizuoti iš tinkamos valdymo teorijos pozicijų, taikant tinkamą požiūrį į valdymą.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (9422 žodžiai)
  • Dada
  • Organizacijos pokyčiai ir valdymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Organizacijos pokyčiai ir valdymas. (2016 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-pokyciai-ir-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:34
×