Organizacijos raida


Pagrindines technologijos naudojamos organizacijoje. Trys klasikiniai darbuotoju tipai. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė.. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys.. Laikerto lyderiavimo sistema. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai jų turinys. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Organizacijos raida ir problemos. Organizacijos raida skaidres. Organizacija ir jos gyvavimo ciklas.

Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Situacinis požiūris (empirinė vadybos teorija). Sisteminis požiūris (socialinių sistemų vadybos teorija). Procesinis požiūris. Šiuolaikinės valdymo teorijos. Visuotinės kokybės vadyba. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Grupių organizacijoje sąvoka. Komandos samprata. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos valdymas. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Valdymas kaip informacinis procesas. Reikalavimai informacijai, kokybiška infor-cija ir jos požymiai (stabilumas, patikimumas, objektyvumas, pakankamumas, glaustumas, aiškumas, technologiškumas). Komunikavimas ir jo reikšmė valdyme (vertikalioji ir horizontalioji komunikacija org-zacijoje). Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas. Personalas ir jo valdymas. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Trys darbuotojų tipai (vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai). Darbuotojų karjeros planavimas. Lyderiavimas. Valdžia ir autoritetas (m. Folet). Klasikinės valdžios formos (prievarta paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia, eksperto valdžia, pavyzdžio valdžia, teise paremta valdžia). Valdžia ir atsakomybė. Dvi vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Keturios r. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal vrumą. Valdymo metodai. Poreikių tenkinimas ir jo ryšys su valdymo m

Modulinės organizacijos modelis įgalina įgyvendinti dar vieną valdymo principą, kuris nurodomas kaip ateities org-zacinės veiklos principas. Jį dažnai vadina „futbolo“ principu arba valdymo, atitinkančio vykstančiam procesui, principu. Žaidžiant futbolą, visa komanda prisitaiko prie aikštėje vykstančios situacijos ir žaidėjai, totaliai padėdami vieni kitiems, siekia bendro rezultato. Lygiai taip ir modulinėje organizacijoje – atskiros savarankiškos grupės (komandos) integruoja savo veiksmus taip, kaip reikia vykstančio proceso realizavimui.

Modulinėse organizacijose, kuriose susiformuoja visa eilė savarankiškų komandų, neišvengiamai turi formuotis bendrojo vadovavimo ir koordinavimo tarnybos ir centrai (operatyvinio koordinavimo, personalo ugdymo, psichologinio klimato gerinimo, infor-cijos kaupimo centrai ir kt.). Org-zacijos vadovybės funkcija – koordinuoti šių centrų veiklą.

Todėl, org-zacijos valdymas organizaciniu – struktūriniu požiūriu džn numatomas kaip dvisluoksnė struktūra: vienas sluoksnis– savarankiški, mobilūs moduliai-komandos, iš kurių formuojasi situatyviniai org-zaciniai dariniai, ir kt. sluoksnis – vadovavimo bei koordinavimo centrai, užtikrinantys modulių-komandų tarpusavio santykių suderinimą.

  • Vadyba Špera
  • Microsoft Word 98 KB
  • 2012 m.
  • 41 puslapis (11414 žodžiai)
  • Mokykla
  • Vilius
  • Organizacijos raida
    10 - 1 balsai (-ų)
Organizacijos raida. (2012 m. Rugsėjo 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-raida.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 17:49
×