Organizacijos struktūros koncepcija


Organizacijos struktūros koncepcija. Reglamentavimas priverčia vadovus kruopščiai apgalvoti, kokiu būdu kiekvieno darbuotojo darbas įsilieja į bendrą organizacijos veiklą. Neapibrėžtumų sumažinimas skatina darbuotojų iniciatyvą ir energiją. Palengvinamas kiekvieno darbuotojo darbo našumo ir kokybės vertinimas. Lengviau koordinuoti vieno darbuotojo darbą su kitų pastangomis. Valdymo lygiai. Pagrindiniai valdymo organizavimo etapai. Organizacijos struktūros tipai. Išvados. Literatūra.

Vadovavimo apimtį taip pat lemia tai, kiek vieno vadovo vadovaujamų pavaldinių darbas priklauso nuo kitų. Tokios priklausomybės pavyzdys galėtų būti dviejų progromuotojų kuriamos vienos programos dalys. Pavaldinių darbo tarpusavio priklausomybė daro vadovo darbą sudėtingesnį, nei tuo atveju, kai jie nepriklauso vienas nuo kito.

Vadovas, turintis didelę vadovavimo apimtį ir nemažą pavaldinių darbų tarpusavio priklausomybę, gali jausti nuovargį ir stresą. Toks vadovas greičiausiai blogai atliks savo pareigas, o jo pavaldiniai jaus dėmesio trūkumą. Esant tokiai padėčiai galima prarasti vadovavimo kontrolę. Ir atvirkščiai – vadovas, turintis per mažai pavaldinių, gali pernelyg smulkmeniškai juos kontroliuoti, kelti susierzinimą.

Valdžios ir įgaliojimų lygis, kurį turi vadovas, priklauso nuo to, kiek organizacijos valdžia centralizuota ar decentralizuota, t.y. padalyta daugeliui žmonių. Dauguma organizacijų naudoja mišrų būdą sprendimų priėmimo kontrolei užtikrinti: centralizacijos privalumus derina su decentralizacijos privalumais. Priimant sprendimus centralizuotu būdu aukštesniųjų lygių vadovai „nuleidžia“ sprendimus. Jei sprendimai priimami decentralizuotai, įgaliojimai jiems priimti suteikiami žemesniosiomis grandims, t.y. kuo arčiau problemų.

žiniomis pagrįsta specializacija vykdoma pareigų priskyrimo būdu, vadovaujantis individo patirtimi, ypatingomis žiniomis, išsilavinimu, įgūdžiais ir kompetencija;

rutininė specializacija vykdoma skaidant sudėtingas užduotis ir procesus į paprastus rutininius elementus. Tokiu atveju atliekamos paprastos pasikartojančios operacijos.

Žiniomis pagrįsta specializacija būdinga darbuotojams, turintiems daug žinių siauroje srityje, pavyzdžiui, programuotojai, juristai, konstruktoriai ir t.t. Rutininė specializacija apriboja darbuotojo tobulėjimo galimybes ir yra būdinga gamybiniams cechams.

Reglamentavimas numato tikslų darbo apibrėžimą. Jis susijęs su specializacija ir numato, kaip tiksliai turi būti aprašytos tarnybinės pareigos, galima darbuotojo veiksmų laisvė. Tarnybinių pareigų kontekste galima kalbėti apie atsakomybės sferų aprašymą, darbuotojo pareigas, atskaitomybę, pavaldumą, jo skirstomus resursus, darbo santykių su kitų padalinių darbuotojais palaikymą ir vystymą.

neskatina papildomų pareigų atlikimo ir kolegų pavadavimo, o tai ypač aktualu mažose organizacijose;

Tradicinė hierarchinė struktūra kiekvienam darbuotojui numato tik vieną tiesioginį viršininką, kuris yra vienintelis jam nurodinėjantis ir jį instruktuojantis. Sistema grindžiama vienasmenio vadovavimo principu. Esant vieninteliam viršininkui pavaldiniams lengviau suprasti, ko iš jų tikimasi. Akivaizdu, kad ryšys tik vertikaliomis hierarchinės struktūros linijomis sulėtina informacijos perdavimo greitį ir sprendimų priėmimo procesą organizacijoje, daro ją nelanksčią, lėtai prisitaikančią prie besikeičiančios aplinkos.

Organizacijos struktūra turi būti sudaryta taip, kad palengvintų informacijos, reikalingos veiklai efektyviai koordinuoti, perdavimą, apdorojimą ir saugojimą. Teisingo sprendimo esmė – teritoriniu pagrindu sugrupuoti darbuotojus, kurių veiklos pobūdis reikalauja nuolatinio bendravimo. Darbas viename padalinyje, grupėje, teigiamai veikia komunikacijas, skatina bendradarbiavimą, padeda kartu aptarti problemas ir rasti palankiausius jų sprendimus.

Svarbu tarpusavyje susijusių darbuotojų grupes sujungti ne tik teritoriniu principu, bet ir pagal administracinį pavaldumą ir atsakomybę. Pavyzdžiui, prasmingas Tiekimo skyriaus viršininko pavaldumas gamybos direktoriui, o ne finansų direktoriui. Gamybos direktoriui žaliavų tiekimo valdymas yra daug svarbesnis nei finansų direktoriui. Priešingu atveju sumažėtų priimamų sprendimų operatyvumas, būtų sukurtos papildomos gamybinės problemos.

Žmonių sujungimas į struktūras pagal organizacijos veiklos sferas turi užtikrinti laisvą ir sisteminį informacijos srautų cirkuliavimą bendriems veiksmams koordinuoti.

Apibendrinant galima teigti, kad organizacijos struktūros koncepcija įvardija visumą priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymo koordinavimą. Organizacijos struktūros esmė – pavaldumas tarp vadovų ir jų pavaldinių (padalinių) – tai yra veiksmingiausias būdas reguliuoti organizacijos narių elgesį ir taip užtikrinti organizacijos tikslų įgyvendinimą.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2016 m.
  • 24 puslapiai (4672 žodžiai)
  • Martyna
  • Organizacijos struktūros koncepcija
    10 - 2 balsai (-ų)
Organizacijos struktūros koncepcija. (2013 m. Gruodžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-strukturos-koncepcija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:43
×