Organizacijos vartotojų elgesio analizė


Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Aplinkos taršos klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Pagrindinė aplinkos taršos problema Lietuvoje – oro tarša. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Justina Jankevičiūtė. ,,X” organizacijos vartotojų elgesio analizė. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos baigiamasis darbas – darbo vadovė lek. Žydrė Petrylaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų administravimo studijų katedra, Šiauliai 2013,

Baigiamajame darbe buvo nagrinėjama ,,X” organizacijos vartotojų elgsena. Tikslas išanalizuoti ,,X” organizacijos vartotojų elgeseną. Sprendimą pasirinkti ,,x” organizacijos siūlomas paslaugas. Pagrindinės darbo dalys: nustatyti kokie veiksniai lemia vartotojus rinktis paslaugas, koks yra organizacijos politinis formavimas, valdymas, stebėjimo ir anketinės apklausos duomenųanalizė, išvados ir rekomendacijos.

Grupės norma () tai elgesio standartas, kurio laikosi dauguma grupės narių.

Psichologijos žodynas p. 100

Visų organizacijų pagrindinis tikslas yra pasiekti, kad vartotojai savo pasirinktais poreikiais būtų patenkinti, ir padidinti savo kaip organizacijos rodiklius, taip atnešdama organizacijai didesnio pasisekimo. Nes kekviena organizacija turi siekti kuo didesnių rezultatų, jai nori išlikti rinkoje tarp stipriausių. Visos organizacijos priklauso ne viena nuo vartotojų, bet taip pat ir nuo konkurentų.

Kaip teigia nagrinėjamoje literatūroje autoriai: Urbanskienė R., Clottey B., Jakštys J., kad vartotojo elgesena – mokslo sritis, atsiradusi ekonomikoje ir psichologijos sandūroje, šiuo metu tapusi multidisciplininiu dalyku. Vartotojo elgeseną pasitelkus modelius ar metodus, galima studijuoti įvairias aspektais, pvz. vartotojo poveikį, motyvaciją, apsisprendimo procesą, elgesį po pirkimo ir pan.

Baigiamajame darbe nagrinėjamoje mokslinėje literatūroje teigiama, kaip vartotojų elgsenos, nagrinėjimas, supratimas, analizavimas padeda organizacijoms nustatyti savo strategijas, suprasti vartotojų poreikius, psichologiškai. Sėkmingą organizacijos veiklą lemia laiku pastebėti vartotojų poreikiai, organizacijos turi pateikti paslaugas kurios tenkintu vartotojus ir jų poreikius. Organizacijos visada turi siekti palaikyti ryši su vartotoju.

Tyrimo problema. Išanalizuoti x organizacijos klientų vartojimo elgesį. Kas lemia jų pasirinkimą? Atkreipti dėmėsį į svarbiausius vartotojų poreikius, kokie yra svarbiausi veiksmai lemiantys vartotojus ir jų apsisprendimo būdus.

Temos aktualumas. Lietuvoje organizacijos siekia pagrindinio tikslo – patenkinti savo klientus ir jų poreikius. Sukrti tai ko reikia vartotojui,sąlygas kurios tenkintų, analizuodami turimas žinias ir siekdami didesnio pelningumo savo organizacijai.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ,,x“ organizacijos klientų vartojimo elgesenos vystymosi principus, prielaidas ir kas juos lemia

Informacijos šaltinių apžvalga. Baigiamajam darbui rašyti buvo naudojama: mokslinė literatūra, moksliniai straipsniai, anketinė apklausa, duomenų analizavimo apibendrinimas.

Vartotojų elgsenos mokslas tiria individų įpročius rinktis, pirkti, vartoti gaminius ar paslaugas bei atsikratyti jų, kad patenkitų asmeninius ar šeimyninius poreikius. Dalis įtakos, kuri suformuoja vartotojo pasirinkimą ir tendencijas, yra vidiniai procesai – mūsų mastymas, jausmai ir troškimai. Kitas poveikis kyla iš aplinkos veiksnių, pavyzdžiui socialinių (grupės arba tarpasmeninių veiksnių), ekonominių, situacinių aplinkybių. Visi šie veiksniai susimaišo ir dinamiškai sąveikauja kurdami vartotojo elgseną.(Bakanauskas A., 2006, p. 10-12).

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 32 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2502 žodžiai)
  • Kolegija
  • Justina
  • Organizacijos vartotojų elgesio analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Organizacijos vartotojų elgesio analizė. (2015 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-vartotoju-elgesio-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 03:25
×