Organizacijų kaitos būdai ir modeliai


Organizacijos kaita. Česteris bernardas. Organizacijos modelis. Organizaciju kaita. Socialines apskaitos igyvendinimo modelis. Bernardas česteris. Organizacijų modeliai. Organizacijos kaitos. Organizacija tai. Kaita darbe modeliai.

Įvadas. Organizacijos samprata ir organizacijos rūšys. Organizacijų modeliai. Organizacijų kaita. Organizacijų kaitos būdai ir vystimosi modeliai. Išvados. Naudota literatūra. Temos aktualumas. Organizacijos – tai visų pirma socialinės grupės, orientuotos į tarpusavyje susijusių ir specifinių tikslų įgyvendinimą. Kiekviena organizacija yra tiklsinga ta prasme, kad jos narių veiksmai koordinuoti siekiant bendro tikslo konkrečioje žmonių veiklos srityje. Organizacija nėra izoliuota ir veikia konkrečioje aplinkoje, kurią sudaro daug kitų organizacijų, kurios keičiasi prekėmis, paslaugmis ir pinigais. Organizacijos daro įtaką viena kitai ir sudaro kompleksinę sistemą, kuri lemia žmonių požiūrius, darbinius santykius, kuria konkurenciją dėl žaliavų, energijos, rinkos savo gaminiams. Todėl dažnai sunku nustatyti, kur baigiais organizacija ir pasideda aplinka. Organizacijos vadovų, vadybos mokslininkų pastangos kurti įvairius organizacijų vystymo, tobulinimo, jų veiklos rezultatyvumo didinimo modelius ir juos realizuoti yra nuolatinis procesas, prasidėjęs susikūrus pirmosioms organizacijoms. Organizacijų koncepcijos kinta priklausomai nuo to, kokia organizacija konkrečiu laikotarpiu galėtų būti efektyviausia. Darbo objektas. Organizacijos kaitos būdai ir modeliai. Darbo tikslas. Remiantis metodiniais leidiniais ir kita medžiaga apžvelgti organizacijos kaitos būdus ir modelius.

Temos aktualumas.

Organizacijos vadovų, vadybos mokslininkų pastangos kurti įvairius organizacijų vystymo, tobulinimo, jų veiklos rezultatyvumo didinimo modelius ir juos realizuoti yra nuolatinis procesas, prasidėjęs susikūrus pirmosioms organizacijoms. Organizacijų koncepcijos kinta priklausomai nuo to, kokia organizacija konkrečiu ldarbo tikslas. Remiantis metodiniais leidiniais ir kita medžiaga aorganizacijų teorijos vienu iš pradininkų laikomas česteris bernardas. 1938 jis išleido knygą vadovų funkcijos . Čia jis pirmiausia išskyrė formalią ir neformalią organizaciją. Neformali organizacija yra tarpasmeniniai kontaktai ir sąveika, neturint bendrų tikslų. Formalios organizacijos esmė – bendradarbiavimas siekiant tam tikrų bendrų tikslų. Tačiau būtent neformali organizacija sudaro prielaidas formalioms organizacijoms atsirasti, ir kiekviena formali organizacija remiasi neformaliais ryšiais, be jų ji būtų neįmanoma [1].

Visuomenėje yra daugybė organizacijos apibrėžimų, iš jų paprastai išskiriami tie, kurie organizacijas apibūdina kaip racionalias sistemas arba kaip sistemas, nukreiptas į kažkokių tikslų įgyvendinimą.

Organizacija – tai žmonių grupė, kurią sudaro du ar daugiau žmonių, kartu dirbančių tam tikroje struktūroje, sąmoningai derinančių pastangas siekti bendro tikslo.

Organizacija – tai procesas, kuris padeda kurti ir saugoti valdomos ir valdomosios sistemos struktūrą.

Organizacija – tai tokia žmonių korporacijos rūšis, kuri skiriasi nuo kitų socialinių grupių sąmoningumu, nuspėjamumu ir kryptingumu.

Organizacija – tai socialinis junginys, sąmoningai sudaromas ir perdaromas siekiant specifinių tikslų.

Organizacija – tai susitelkusi žmonių grupė, iki šiol vienas iš populiariausių viešojo administravimo organizacijų modelių išlieka m. Weberio modelis, kuriuo aprašomi valdžios įstaigų esminiai bruožai. Pagal tą modelį valdžios įstaigoms turi būti būdingi šie atributai.

Darbo pasidalijimas ir funkcinė specializacija. Darbas paskirstomas pagal jo pobūdį ir tikslus – tiksliai juridiškai apibrėžiamos kiekvieno padalinio darbo sritys, išvengiant funkcijų sutapimo.

Hierarchija. Aiški vertikali komandų grandinė , kurioje kiekvienas padalinys pavaldus aukštesniam, o jis pats yra viršesnis už žemiau esančius.

Veiklos taisyklių ir procedūrų formali sistema. Ši sistema turi užtikrinti organizacijos veiklos stabilumą, patikimumą ir galimybę prognozuoti jos ateities veiklą, taip pat bešališkumą atliekant biurokratines operacijas.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2011 m.
  • 16 puslapių (3087 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Organizacijų kaitos būdai ir modeliai
    10 - 1 balsai (-ų)
Organizacijų kaitos būdai ir modeliai. (2011 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizaciju-kaitos-budai-ir-modeliai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 13:54
×