Organizacinė elgsena individo lygmenyje


Komunikacijų savarankiškas darbas.

Įvadas. Teoriniai organizacinės elgsenos individo lygyje aspektai. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Nuostatos. Suvokimas. Išmokimas. Asmenybė ir emocijos. Motyvacija ir motyvavimas. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas – individo organizacinė elgsena.

Darbo tikslas – išanalizuoti organizacinę elgseną individo lygyje.

Darbo uždaviniai:

Be to, nors to paties amžiaus žmonių vertybės, be abejo, skiriasi, tai, kad vienmečių žmonių patirtis yra panaši, reiškia, jog jų darbo vertybės yra šiek tiek panašios. Galima teigti, kad tos pačios arba artimų kartų žmonės gali darniau dirbti kartu, taip pat paaiškinti su vertybėmis susijusius konfliktus, kylančius tarp skirtingų kartų atstovų.

Pirmojo įspūdžio efektas – žmogaus vaizdinys, kurį sukuriame po pirmojo kontakto suformuoja per minutę ir dažnai būna labai stiprus. Teigiama, jog pirmąjį įspūdį sukuria: socialinis fonas (kur?); socialinis kontekstas (kas ten vyksta?); apranga (Halo efektas); žvilgsnis; išankstinė nuomonė.

Aureolės efektas – vertiname žmogų pagal bendrą įspūdį, jei jis geras, neįvertiname blogųjų jų savybių ir pan.

Be Holland asmenybės tipologijos egzistuoja ir kitos asmenybių klasifikacijos, tokios kaip: Myers-Briggso; Didžiojo penketo modelis; A/B tipo teorija.

Emocijos - tai intensyvūs jausmai, nukreipti į kurį nors žmogų ar objektą. Emocijos gali būti pajaustos arba/ir parodytos. Emocijos – tai trumpalaikiai situaciniai išgyvenimai, kurie parodo, kaip žmogus vertina situaciją su jo poreikių patenkinimu tuo metu (Gaišaitienė, 2012).

Mokslininkai teigia, kad vadovo veiksmingumas priklauso nuo keturių pagrindinių veiksnių (Dromantaitė-Stancikienė, 2009):

Darbuotojo vidinės motyvacijos ugdymas: kontrolė arba informavimas.

Greenberg, J. (2005). Managing behavior in organizations. Upper Saddle River, p. 510.

Robbins, S.P. (2003). Organizacinės elgsenos pagrindai. Vilnius: Poligrafija ir informatika.

Organizacinė elgsena individo lygmenyje. (2016 m. Liepos 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/organizacine-elgsena-individo-lygmenyje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:22