Organizacinė sandara ir valdymo struktūra


Logistikos praktikos ataskaita. Įvadas. Aplinka. Gyvavimo ciklo etapas. Draudimo “Aviva” valdymas. Valdymo struktūra. Draudimo darbuotojai. Specialistai. Specialistais šiuo atveju galima vadinti draudimo konsultantus, kurie. Sudaro draudimo ir pensinio kaupimo sutartis su klientais. Rekomenduoja savo klientams labiausiai tinkamą gyvybės draudimo rūšį ar padeda išsirinkti pensinio kaupimo investicinį fondą. Renka ir analizuoja informaciją. Dalyvauja susirinkimuose ir pan. Draudimo valdymas.


UAB „AVIVA“ turi visoms organizacijos sistemoms būdingas savybes: vientisumą, dalumą, unikalumą, izoliavimąsi, neapibrėžtumą, indentifikavimą ir įvairumą.

"AVIVA " yra investicinio gyvybės draudimo rinkos lyderė. Tai finansinė organizacija, kuri teikia gyvybės draudimo, pensijų bei turto kaupimo, ne gyvybės draudimo paslaugas viso pasaulio piliečiams. Lietuvoje AVIVA siūlo gyvybės draudimo, ilgalaikio investavimo ir pensijų fondų paslaugas, kurios sukurtos pasitelkus pasaulinę “Aviva” grupės patirtį turto valdymo versle bei investicijų įvertinimu ir yra pritaikytos įvairiems klientų poreikiams patenkinti.

Šią draudimo bendrovę kaip ir bet kurią kitą organizaciją veikia bendroji aplinka ir specifinė aplinka.

teisinė aplinka (Lietuvoje draudimo bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, veikia teisinės sistemos, įstatyminė bazė ir t.t.);

konkurencijos lygis ("AVIVA " stengiasi padidinti savo įtakas sferas, plėsti ir gerinti lyginant su kitomis draudimo bendrovėmis draudimo bei pensijų fondų paslaugas ir pan.)

Kurti produktus ir paslaugas, kurie patenkintų visuomenės poreikius, ypač didėjančią gyvybės draudimo, turto kaupimo ir privačių pensijų fondų paklausą;

Pateikti savo klientams pasaulinio masto investicijų analizę bei pasiūlyti saugaus ilgalaikio investavimo būdus;

Koncentruotis į asmenų ir nedidelių įmonių draudimus, atidžiai įvertinant visus potencialius rizikos faktorius ir garantuojant efektyvų bei kultūringą klientų aptarnavimą;

Nuolat tobulinant savo veiklą bei išnaudojant visas bendradarbiavimo galimybes, tapti pirmaujančia gyvybės draudimo ir pensijų fondų rinkų bendrove;

“AVIVA” organizacija yra reali socialinė grupė, nes šiame draudime tarpusavyje bendradarbiauja žmonių grupė, kuri reiškiasi kaip vieningas subjektas ir siekia konkrečių tikslų (pvz.: kuria produktus ir paslaugas, kurie patenkintų visuomenės poreikius ir pan.)

“AVIVA” organizacijoje reali grupė yra:

didelė, nes klientus aptarnauja ir draudimo paslaugas teikia daugiau kaip 500 konsultantų bei kiti draudimo bendrovės vadybininkai, vadovai. Tarp jų tiesioginiai asmeniniai kontaktai negalimi;

formali, nes draudimo darbuotojai yra įteisinti oficialiais dokumentais ir jų veikla – formaliai reglamentuota;

antrinė, nes grupės būna didelės ir kelių hierarchiškai susiklosčiusių lygių.

Įrengimų priežiūros tarnyba rūpinasi, kad nesugestų kompiuteriai, jų programinė įranga, pakeičia sugedusius telefonus ir pan. Pvz.: šiame draudime dirbantys programuotojai įveda į kompiuterių tinklą naujų darbuotojų duomenis, sukuria jiems elektroninius paštus, siunčia pranešimus, instaliuoja naujas programas ir pan.

Pastatų priežiūros tarnyba įvertina šio draudimo pastatų kokybę, remontuoja juos, rūpinasi biurų švara.

Šio draudimo marketingo komplektą sudaro 4 dalys:

draudimo paslaugos (“AVIVA” turi keletą draudimo rūšių: Universalus gyvybės draudimas, Investicinis gyvybės draudimas, VIP pensinis draudimas, Stacionarinio gydymo draudimas “Būk sveikas”, Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų “Būk atsargus”);

Ekspedicijų padaliniai. Draudimo konsultantai siekia sudaryti kuo daugiau draudimo sutarčių, veržiasi į didesnes rinkas.

Ekonominės analizės padaliniai. Šie padaliniai atlieka draudimo ekonominę analizę, lygina ją su kitų draudimų veiklos rezultatais.

Darbo apmokėjimo padalinys. Šis draudimo padalinys rūpinasi, kad darbuotojams būtų išmokėti jiems priklausantys atlyginimai, sumuoja, kiek kiekvienas konsultantas sudarė draudimo sutarčių ir pagal tai skaičiuoja atlyginimo dydį.

Draudimo vadovai pagal atliekamo darbo pobūdį:

funkciniai vadovai. Tai pardavimų direktorius, finansų direktorius, visų draudimo biurų direktoriai, kurių pagrindinis uždavinys – padėti generaliniam vadovui priimti sprendimus;

linijiniai vadovai. Tai konsultantų vadybininkai, kurie organizuoja sprendimų realizavimą.

Draudimo vadovai pagal valdymo lygius:

vidurinio lygio vadovai. Tai visų šio draudimo biurų direktoriai;

žemutinio lygio vadovai. Tai draudimo vadybininkai, vadovaujantys konsultantams, atliekantiems konkrečių sprendimų įgyvendinimo darbus.

rekomenduoja savo klientams labiausiai tinkamą gyvybės draudimo rūšį ar padeda išsirinkti pensinio kaupimo investicinį fondą;

dalyvauja susirinkimuose ir pan.

- padėti vykdyti “AVIVA” draudimo veiklos priežiūrą, padėti prižiūrėti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą;- rengti teisės aktų, reglamentuojančių gyvybės draudimo veiklą ir priežiūrą, projektus;- pagal savo kompetenciją atlikti parengtų teisės aktų analizę ir teikti pasiūlymus bei išvadas dėl jų;- padėti atlikti gyvybės draudimo verslo planų ir pensijų fondo taisyklių, pensijų kaupimo sutarčių ir kitų dokumentų projektų ekspertizę, atlikti analizę, ar draudimo taisyklės atitinka teisės aktus, teikti pastabas ir pasiūlymus; - atlikti draudimo bendrovės veiklos ir pensijų fondų patikrinimus, atlikti gyvybės draudimo įmonių (pensijų fondų) finansinės atskaitomybės, mokumo atsargos skaičiavimo, techninių atidėjinių investavimo ir kitų privalomų ataskaitų ekspertinę analizę;- kaupti, sisteminti ir analizuoti gyvybės draudimo teikiamus duomenis, rengti ataskaitas ir apžvalgas apie draudimo veiklos rezultatus; - rengti raštų gyvybės draudimo veiklos, jų priežiūros klausimais projektus, teikti paaiškinimus gyvybės draudimo, perdraudimo ir persidraudimo klausimais;- teikti siūlymus “AVIVA” draudimo skyriaus vedėjui dėl vykdomų funkcijų;- vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Komisijos pirmininko bei draudimo skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

Organizacinė sandara ir valdymo struktūra. (2015 m. Gegužės 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/organizacine-sandara-ir-valdymo-struktura.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:29