Organizacinės kultūros analizė kursinis darbas


Įvadas. Organizacinės kultūros konceptas. Organizacinės kultūros sąvoka. Organizacinės kultūros svarba organizacijai. Vertybės, kaip esminis organizacinės kultūros elementas. Organizacinės kultūros vertinimo metodai ir analizės priemonės. Organizacinės kultūros elementai. Organizacinės kultūros vertinimo metodo parinkimas. Organizacinės kultūros elementai ir jų institucionalizavimo svarba. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas: išanalizuoti organizacinę kultūrą.

Darbo uždaviniai:

Pateikti organizacinės kultūros konceptą;

Atskleisti organizacinės kultūros vertinimo metodus ir analizės priemones;

Išnagrinėto organizacinės kultūros elementus ir jų institucionalizavimo svarbą.

Darbo metodai: darbas grindžiamas mokslinės literatūros ir strateginių dokumentų analize.

Šiame skyriuje bus nagrinėjamas kultūros ir organizacinės kultūros sąvokos, tarpusavio sąsaja. Kultūra yra neatsiejama visuomenės gyvavimo dalis, tad ir kiekviena organizacija turi susiformavusią savitą kultūrą. Teigimu, kultūra yra svarbiausia sėkmingos organizacijos dalis ir yra vienas dominuojančių tyrimo objektų (Mullins L. J., 2007, p.728).

Anot Purlio Č. (2009, p. 102), įvairių autorių nuomonių įvairovė dar iki galo neatskleidė nei pačios organizacijose vyraujančios kultūros esmės, nei jos sudėtinių struktūrinių elementų, jų vietos ir reikšmingumo veiklos rezultatams. Todėl tolesni organizacijų kultūros tyrimai yra neišvengiami.

Anot Vaitiekauskaitės R. (2008, p. 197), pagrindinis dėmesys įmonėse turi būti skiriamas jose esantiems darbuotojams, tinkamos organizacinės kultūros formavimui ir jos palaikymui. Taigi, kiekviena organizacija siekia išlikti konkurencingoje rinkoje, o vienas iš pagrindinių veiklos efektyvumą lemiančių veiksnių yra organizacinė kultūra.

4. Padėti išsiaiškinti ir sustiprinti elgesio standartus, socialinės sistemos stabilumą.

Šaltinis: Sudaryta darbo autorių pagal Kovalčikas (2009), Mullins L. J., (2007), Paužuolienė J., Trakšelys K., (2009), Purlys Č., (2008), Reino A., Robbins S. P. (2007), Skurkienė R. (2007).

Vaitiekauskaitė R., (2008, p. 193) atkreipia dėmesį, į tai, jog vadovų vertybių sistema abstraktesnė ir labiau orientuota į ateitį nei pavaldinių. Įmonės vertybės dažniausiai sutampa su vadovų vertybėmis, tačiau neatitinka darbuotojų vertybių, todėl pirma užduotis, kurią reikėtų atlikti – darbuotojų vertybių išsiaiškinimas ir suderinimas su įmonės vertybėmis. Vadovai turi formuoti organizacijos vertybių skalę, kuri atspindėtų laukiamą rezultatą, o sprendimai negali prieštarauti organizacinei kultūrai. Vertybių sutapimą gali sukelti nevienodos darbuotojų pareigos, istorinių sąlygų, tradicijų, savitos kultūros pagrindu susiformavusios nevienodos individų vertybės. Individo vertybės išreiškia jo santykį su visuotinai priimtomis vertybėmis. Savickienė I., (2009) pastebi, kad vertybės, žinios ir instinktai tėra potencialas, kurį turime visi. Ar jis atsiskleis apskritai ir kaip atsiskleis, priklauso nuo išmokimo kryptingai save valdyti.

Paužuolienės J., Trakšelio K., (2009, p. 64) manymu, organizacinės kultūros vertybės: suteikia organizacijos nariams identiškumo jausmą, daro teigiamą įtaką personalui, jo nuostatoms, sustiprina darbuotojų pasitikėjimą organizacija, išskiria organizaciją iš kitų organizacijų ir kt. 1 paveiksle nurodyta, kad bendrosiomis vertybėmis nusakomi tikslai, būdai jiems pasiekti, darbuotojų pareigos, elgesio būdai, taisyklės ir principai. Anot Vaitiekauskaitės R. (2008, p. 21), suformuota organizacijos vertybinė orientacija turėtų būti nukreipta organizacijos tikslams pasiekti. Be abejo, ji taip pat turi būti susieta su organizacijos darbuotojų tikslais.

Toliau pateikta organizacinės kultūros analizės charakteristikos lentelę.(žr. 3 lentelę).

Purlys, 2009; Staniulienė S., (2010, p. 35) skiria įvairius organizacinės kultūros elementus. Staniulienė S., (2010) prie organizacinės kultūros elementų priskiria žmonių elgseną, kurią skaido į darbuotojų kalbą, ritualus ir ceremonijas. Pasak Staniulienės dalis ritualų rodo įmonės požiūrį į darbuotojus. Peters T., ir Watterman R., (1982) išskiria tik organizacijos ritualus ir ceremonijas, o Purlys Č. (2009) žmonių elgseną apibūdina, kaip elgsenos reglamentus.

Mokslininkų (Purlys, 2009; Staniulienė, 2010) nuomone, vieni svarbiausių yra organizacijos normos, standartai, vertybės, nuostatos. Kiekvienas iš autorių jas pateikia skirtingai detalizavęs, tačiau apibendrintai galima teigti, kad visi šie elementai svarbūs organizacinei kultūrai dėl esminių darbuotojų įsitikinimų, kurie formuoja žmogaus požiūrį į tai, kas yra teisinga, o kas ne.

  • Microsoft Word 152 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4015 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sima
  • Organizacinės kultūros analizė kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Organizacinės kultūros analizė kursinis darbas. (2015 m. Gruodžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacines-kulturos-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 10:06
×