Organizacinės kultūros įtaka įmonės veiklai


Įvadas. Organizacijų ir organizacinės kultūros sampratų palyginimas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinės kultūros tipologijų apžvalga. Organizacinės kultūros tipai. Adaptyvi ir neadaptyvi organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros formavimo veiksniai. Organizacinės kultūros tipologija pagal Handy. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiuo metu populiarios sąvokos „komandos dvasia“, „lojalumas“, „organizacijos klimatas“. Tačiau mažai kas susimąsto, kad visi šie reiškiniai neįmanomi be tinkamai kuriamos organizacinės kultūros. Jeigu norima, kad darbuotojai dirbtų noriai ir produktyviai, jeigu norima pažiūrėti šiek tiek plačiau į supančią aplinką, be jokios abejonės negalima išsiversti be organizacinės kultūros tyrimų ir jos kūrimo organizacijose.

Vadovai, nesuvokdami organizacinės kultūros įtakos organizacijos veiklai, vis dar per mažai skiria ar visai neskiria reikiamo dėmesio tinkamos organizacinės kultūros formavimui, o tai sąlygoja darbuotojų elgesio nesuderinamumo, jų priešiškumo iškeltiems tikslams, vizijai, bei bendrai strategijai, atsiradimą. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti organizacinės kultūros įtaką įmonės veiklai.

Užsienio tyrinėtojai - Schein (2001), Harris (1998), Kotter (1992), taip pat Lietuvos mokslininkai - Jucevičius (1996), Seilius (1998), Jucevičienė (1996), Šimanskienė (2001) ir kiti, ieškodami kelių į didesnį veiklos efektyvumą, darbuotojų motyvaciją bei strateginių planų įgyvendinimą, nuolat domisi organizacinės kultūros tyrimais. Norėdami išsiaiškinti organizacinės kultūros įtaką įmonės veiklai, pasitelkiant mokslinės literatūros analizės metodu, išanalizavome organizacijos ir organizacinės kultūros sampratų skirtumus bei susipažinom ir pateikėm įvairius organizacinės kultūros tipus.

Šiomis dienomis „organizacijos kultūros“ terminą savaip vertina įvairūs mokslo sričių tyrinėtojai: vadybininkai, sociologai, psichologai, antropologai. Pavyzdžiui, Šimanskienė (2001) teigia, kad reikia išskirti organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros sąvokas, nes jų reikšmės iš esmės skirtingos. Organizacinė kultūra – tai sąmoningai vadovybės sukurta kultūra, kuri gali būti labai specifinė, išskirtinė iš kitų panašių organizacijų, ji, kaip jungiančioji grandis, vienija visų darbuotojų pastangas bendriems organizacijos tikslams pasiekti atsižvelgiant į žmonių dvasines, emocines, kultūrines vertybes. Organizacijos kultūra – tai savaime susiklosčiusi, susiformavusi žmonių bendravimo forma, vertybės, požiūriai.

Kiekvienai organizacijai yra būdingas tam tikras kultūros lygis. Kiekvienos organizacijos kultūra yra unikali. Kultūra turi įtakos organizacijos kasdieninei veiklai, jos strategijos kūrimui ir įgyvendinimui. Kultūra paveldima iš praeities, ją plėtoja dabarties žmonės, jų tikslus, vertybes, siekius ir pan. Organizacijos kultūros kūrimui įtakos turi įvairūs vidiniai veiksniai: nuosavybė, organizacijos dydis, technologija, vadovavimas. Naują įmonę dažnai įkuria individas arba nedidelė jų grupė, ir steigėjai daro didžiulę įtaką jos plėtrai keletą metų. Įmonėje, kurioje aukštas nuosavybės koncentracijos laipsnis, vyrauja savininko dominavimo kultūra ir stilius. Plečiantis organizacijai, palaipsniui mažėja savininko kontrolė ir įtaka, tada kiti asmenys pradeda veikti organizacijos kultūrą ir stilių. Net jeigu ir išlieka glaudus ryšys su nuosavybe, kontroliuoti didžiulę įmonę iš centro darosi vis sudėtingiau. Tipiškai besiplečiančioje organizacijoje reikia įvesti vis daugiau kontrolės mechanizmų ir naudoti formalesnės kontrolės procedūras. Visa tai veda prie naujos formalesnės organizacijos struktūros, kuri yra ne tokia lanksti. Technologija taip pat daro įtaką organizacijos kultūrai, kuri yra sunkiai prognozuotina. Technologijos, kurios susijusios su mąsto ekonomijos efektu arba naudoja brangią techninę įrangą, reikalauja formalios, gerai struktūrizuotos organizacijos. O greitai besikeičiančioms technologijoms, pavyzdžiui, telekomunikacijoje, priimtinesnė yra lankstesnė struktūra. Be abejo, organizacijos kultūrą veikia vadovo ir jo artimiausios aplinkos asmeniniai bruožai, vertybės ir pan. (Vasiliauskas, 2002)

Organizacijos kultūrai daro įtaką ir išoriniai veiksniai: bendrieji socialiniai ir šakiniai veiksniai, užimtumo ir darbo politika, tarptautinė kultūra ir pan. Žmonės, dirbantys įvairiose išorinėse organizacijose (tiekėjai, klientai, valstybinės institucijos ir pan.), turi įtakos organizacijos kultūrai. Skirtingų amžiaus grupių, socialinių ir ekonominių grupių, tautybių, religijų ir t.t. žmonių įtaka yra nevienoda. Ryšiai su panašios veiklos organizacijomis taip pat kuria organizacijos kultūrinę aplinką. Šie ryšiai gali būti formalūs ir neformalūs. Daugelis organizacijų dalyvauja pramonės ir prekybos rūmų, įvairių profesionalių institucijų ir pan. veikloje. Daugelyje šalių didelę įtaką organizacijos kultūrai turi įtakingi profesinių sąjungų susivienijimai (Vasiliauskas, 2002).

  • Microsoft Word 95 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4820 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rūta
  • Organizacinės kultūros įtaka įmonės veiklai
    10 - 7 balsai (-ų)
Organizacinės kultūros įtaka įmonės veiklai. (2016 m. Balandžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacines-kulturos-itaka-imones-veiklai.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 14 d. 05:46
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo