Organizacinis mokymasis organizacijoje


Įvadas. Teorinė apžvalga. Besimokančios organizacijos apibrėžimai. Besimokančios organizacijos bruožai. Organizacijos mokymosi proceso struktūra. Individualus mokymasis organizacijos kontekste. Kolektyvinis mokymasis. Organizacinis mokymasis. Žinių klasifikavimas. Organizacijos žinojimo santykis su organizacijos žiniomis konceptualioji esmė. Mokymosi lygiai. Kolektyvo lygyje. Organizacijos lygyje. Organizacinio mokymosi būdai ir priemonės. Praktinis temos aspektas. Nagrinėtos temos svarba ir reikšmė žinių vadybai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo pabaigoje atlikome įmonės direktoriaus Mindaugo Dumčiaus apklausą apie jo įmonės UAB „Medaus pirkliai“ vykdomą organizacinį mokymą. Ši įmonė tiekia medų visoje Lietuvoje ir kai kuriose Europos šalyse.

Besimokanti įmonė yra toks fenomenas, kuriai galime priskirti bet kurią sėkmingai dirbančią organizaciją. Klaidingas teiginys sieti besimokančią įmonę tik su negamybinėmis, informacinėmis, naujas technologijas kuriančiomis įmonėmis. Kiekviena įmonė kuri tobulėja, pertvarko darbo aplinką ir procesus taip, kad būtų integruojami mokymasis ir darbas, yra besimokanti įmonė. [1, psl. 79]

organizacinėmis žinios tampa tada, kai jos yra panaudojamos visų kolektyvo narių (tampa jiems prieinamos) organizacijai reikalingiems uždaviniams spręsti. Individualios žinios yra individo kapitalas ir nebūtinai pilnai panaudojamos organizacijos uždaviniams spręst;

individualių žinių pavertimui organizacinėmis žiniomis reikalinga tam tikra motyvavimo, abipusio lojalumo sistema. Darbuotojas turi pasitikėti įmone: jei įmonė užmiršta, kad darbuotojas visą gyvenimą dirbo ir atidavė savo sukauptas žinias – kapitalą įmonei, o ši jį atleidžia, likus iki pensijos 5 metams, negalima tikėtis, kad darbuotojas atiduos savanoriškai. Vadinasi ši sistema gali būti ir prievartinė;

individualių žinių pavertimas organizacinėmis pasiekiamas per rutinas (žinių įforminimą standartuose, instrukcijose, metodikose). Pvz., kiekvienas kėlęs kvalifikaciją perskaito įmonės darbuotojams paskaitą – ką jis naujo sužinojo? Įmonės vadovybė užfiksuoja įdomius momentus ir prašo darbuotoją paruošti atskirais klausimais papildomą medžiagą: kaip įvertinti darbuotojų aktyvumą ir pan. Tokia medžiaga išbandoma ir lieka įmonėje, net ją sukūrusiam darbuotojui išėjus iš jos;

besimokančios organizacijos kolektyvas komunikabilus kolektyvas, kuriame sukurta abipusio pasitikėjimo atmosfera, kolektyvo interesai nepriešpastatomi individualiems interesams. Nors šis reikalavimas paminėtas pabaigoje, tačiau tai vienas iš svarbiausių besimokančios organizacijos bruožų;

besimokanti organizacija turi turėti atitinkamą informacinės sistemos lygį. Mes neakcentuojame čia techninio technologinio įmonės informacinės, komunikavimo sistemos lygio. Žinoma jis yra svarbus ir padeda greičiau kaupti žinias. Mūsų nuomone žymiai svarbiau žinių kaupimo dvasia. Nenorėtume sutikti, kad šie procesai yra būdingi tik aukšto techninio lygio įmonėms. Jie svarbūs visoms įmonėms ir gali pakeisti jų ligšiolines orientacijas. [1, psl. 15-16]

Dėl didesnio aiškumo išvardinsime skirtumus tarp šių įvairių mokymosi būdų:

Individualios žinios yra su kiekvienu individu susijusios ir jiems prieinamos žinios. Jos yra aukštesnio lygio žinių bazė. Jei nėra individualių žinių, nėra grupinių ir organizacinių žinių, nors reikia pripažinti ir atvirkščios priklausomybės egzistavimą.

Grupinės žinios yra tarp daugelio grupės narių padalintos – jų įsisavintos žinios.

Organizacinės žinios - visiems organizacijos nariams prieinamos žinios.

2. Pagal žinių išreiškimo lygį skiriamos užslėptos ir aiškiai išreikštos žinios.

Užslėptos (dažnai naudojama vidinio žinojimo, neartikuliuojamų žinių sąvoka) žinios (tacit knowledge) tai yra žinios, kurias žinių turėtojas turi, tačiau jų sąmoningai nesuvokia ir nemoka jų aiškiai išreikšti.

Aiškiai išreikštos (išorinis žinojimas, artikuliuojamos žinios) žinios (explizites) yra vienareikšmiškai suvokiamos individo, grupės ir organizacijos lygyje, jos lengvai dokumentuojamos, koduojamos ir dubliuojamos. Išorinis žinojimas tai aiškiai išreiškiamas žinojimas, kuris gali būti lengvai dokumentuojamas. Jis lengvai įsisavinamas visuose lygiuose, tačiau jų aiškiai nepakanka, sprendžiant problemines, naujas situacijas.

3. Pagal žinių naudojimą laiko požiūriu skiriamos normatyvinės, strateginės, proceso ir operatyvinės žinios.

Normatyvinės žinios apibūdina pagrindines sąlygas, kurioje veikia organizacija ir individai. Tai įmonės vizija, misija, kultūra, vadovų ir pavaldinių santykius reguliuojančios nuostatos. Jos gali būti tiek aiškiai išreikštos, tiek ir neaiškiai išreikštos, tačiau jos daro didelę įtaką visai įmonės veiklai.

Strateginės žinios yra orientuotos į ateities pokyčių numatymą. Tai gana neapibrėžta žinių grupė, besiremianti prognoziniais, ekspertiniais metodais ir normatyvinėmis žiniomis, kuriose atspindimos principinės įmonės nuostatos.

Proceso žinios susietos su žiniomis apie veiklos eigą tradicinėse situacijose (ką daryti – kaip daryti- kada -kas darys- kiek tai kainuos?).

Operatyvinės žinios orientuotos į konkrečių problemų sprendimą, jose greta procesinių žinių labai plačiai akcentuojamas individualių žinių panaudojimas.

4.Pagal žinių įforminimo lygį skiriami apibrėžimai, receptai, kataloginės, normatyvinės ir bendrosios žinios.

Apibrėžimai, receptai, kataloginės, normatyvinės žinios yra skirtingo įteisinimo lygio žinios. Mes tikime enciklopedijoje pateiktais apibrėžimais, kataloguose pateiktais receptais, valstybiniuose aktuose pateiktais apibrėžimais, normatyvais.

Bendrosioms žinioms priskiriamos žinios, kuriose yra įteisinami bendrieji principai, tame tarpe ir naujų žinių formavimo bendrieji principai. [ 1, psl. 32-33]

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 322 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5074 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Organizacinis mokymasis organizacijoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Organizacinis mokymasis organizacijoje. (2015 m. Spalio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacinis-mokymasis-organizacijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:14
×