Organizacinių valdymo struktūrų sudarymas ir analizė kursinis darbas


Vadybos kursinis darbas. Diana petrošiūtė ligita žiaurytė. Organizacinių valdymo struktūrų sudarymas ir analizė. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Organizacinė valdymo struktūra  –. Organizacinės valdymo struktūros elementai. Funkcinė vieta. Valdymo grandis. Linijinės ir štabo aparato. Valdymo ryšiais. Horizontalūs valdymo ryšiai. Vertikalūs valdymo ryšiai. Tipinė organizacijos valdymo struktūros piramidė. Linijinei valdymo struktūrai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinėje valdymo struktūroje. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė štabo valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Patriarchalinė struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra Matricinė struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuota struktūra. Decentralizuota valdymo struktūra. Produkto rinkos valdymo struktūra. Divizijas padalinius. Neformalią organizacijos struktūrą. Neformali organizacijos struktūra. Virtualiosios organizacijų struktūros. Būtinas dezorganizavimas. Tariamos korporacijos. Neagreguotos organizacijos. Šiaulių krašto vadybos , teisės ir kalbų kolegijos struktūrinė valdymo schema.


Darbo objektas: Banko AB „Eurobankas“ ir Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos struktūros.

Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacinės valdymo struktūros teorinius aspektus, mokėti nubrėžti organizacines struktūras pagal duota atvejį ir savo pasirinkta organizaciją.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikti mokslinės literatūros analizę valdymo struktūrų klasifikavimo, sudarymo ir jų taikymo tikslingumo konkrečioje praktinėje veikloje klausimais.

2. Sudaryti banko AB „Eurobankas“ organizacinę valdymo struktūrą pagal pateiktą atvejį.

3. Pateikti banko AB „Eurobankas“ ir savo pasirinktos organizacinės struktūros aprašymus pagal struktūrinių valdymo schemų požymius ir vertinimo kriterijus teoriniu aspektu.

4. Paskaičiuoti valdomumo ryšius pagal V. A. Graičiūno metodika.

Organizacinės valdymo sistemos elementai yra šie:

Valdymo grandis - atitinkamų funkcinių vietų visuma, pavyzdžiui, struktūriniai padaliniai arba atskiri specialistai, vykdantys atitinkamas valdymo funkcijas.

Taigi pagrindinis organizacijos struktūrų tikslas – sugrupuoti įmonės padalinius, kad įmonė galėtų dirbti našiausiai. Todėl norima supažindinti su pagrindiniais t.y. tradiciniais organizacijos struktūrų tipais.

Linijinės valdymo struktūros privalumai (Beržinskienė, Stoškus, 2005):

Linijinės valdymo struktūros trūkumai (Beržinskienė, Stoškus, 2005):

Mažai reikšmingų klausimų sprendimo perkėlimas į žemesnį valdymo lygmenį;

Žemesnio valdymo lygmens vadovai praranda savarankiškumą ir iniciatyvą;

Organizacija gali tapti priklausoma nuo vieno asmens. Linijinio pavaldumo principai vyrauja mažose firmose.

Didžiausi jos trūkumai (Beržinskienė, Stoškus, 2005):

galutinį rezultatą galima pakankamai griežtai įvertinti gamybinio padalinio lygiu;

Štabinės valdymo struktūros trūkumai (Beržinskienė, Stoškus, 2005):

Matricinės valdymo struktūros privalumai (James et al., 1999):

horizontalus tarpfunkcinis koordinavimas pagal gamybos tipus ir atskirus gaminius;

Matricinės valdymo struktūros trūkumai (James et al., 1999):

turi būti panašaus statuso nariai, kad nebūtų „vieno aktoriaus teatro“

Taigi, organizacinės valdymo struktūros schemos yra naudingos formaliai organizacinei struktūrai pavaizduoti ir parodyti, kas ir už ką yra atsakingas.

Produkto/rinkos organizacija gali būti (James et al, 1999):

Divizinės organizacijos privalumai (James et al, 1999):

pivizijų valdymo rezultatus galima įvertinti pagal atitinkamos divizijos pelną arba nuostolius.

Divizinės struktūros trūkumai (James et al, 1999):

BŪTINAS DEZORGANIZAVIMAS. Tokio organizacinio projektavimo proceso rezultatas - lankstūs, trumpalaikiai darbo susitarimai. Efektinga rytdienos „organizacija“ bus kuriama iš naujo kasdien.

TARIAMOS KORPORACIJOS. Tariama korporacija - tai laikinas tarpusavyje susijusių kompanijų - tiekėjų, vartotojų ir net kadaise buvusių konkurentų - tinklas, susietas informacine technologija, kad dalytųsi įgūdžiais, kaštais bei patektų į viena kitos rinkas. Čia nebus nei centrinės įstaigos, nei organizacinės valdymo struktūros schemos. Nebus nei hierarchijos, nei vertikalios integracijos.

Vienas neagregavimo pavyzdys - gamybos užduočių paskyrimas kitoms organizacijoms. Kitais laikais toks skyrimas buvo laikomas silpnumu; žmonės organizacijoje pripažindavo, jog nepajėgūs tos užduoties įvykdyti. Dabar toks užduočių skirstymas gali tapti esmine vadovavimo „protingai įmonei" dalimi. Pavyzdžiui „Nike" vadovai ieško ir sudaro paskirstymo sutartis su trijų rūšių „gamybos partneriais".

Apibendrinant galima sakyti, jog organizacijos valdymo struktūros keičiasi, kuriamos naujos, sudėtingesnės ir modernesnės valdymo struktūros. Jos yra pritaikomos prie dabartinių organizacijų poreikių. Taip su šiomis eksperimentinėmis organizacijų struktūromis, siekiama kuo produktyviau valdyti įmonę ir išlikti rinkoje.

Svarstydami kontrolės apimties problemą, valdymo specialistai paprastai remiasi V.A. Graičiūno teorija. Jo nuomone, viena svarbiausių gaišimo ir painiavos priežasčių atsiranda tada, kai vadovui leidžiama vadovauti per didelei tiesioginių pavaldinių grupei. Normalaus žmogaus proto veikla yra efektyvi, kai jis vadovauja 3-10 individų.

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Jurgita
 • 17 puslapių (3633 žodžiai)
 • Universitetas
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 148 KB
 • Organizacinių valdymo struktūrų sudarymas ir analizė kursinis darbas
  10 - 5 balsai (-ų)
Organizacinių valdymo struktūrų sudarymas ir analizė kursinis darbas. (2015 m. Lapkričio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/organizaciniu-valdymo-strukturu-sudarymas-ir-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:51