Organizavimo funkcija įmonės valdymo procese


Santrauka. Įvadas. Valdymo sąvokos teorinė analizė. Valdymo samprata ir struktūra. Pagrindines valdymo funkcijos. Organizavimo funkcijos analizės teorinis pagrindimas. Organizavimo samprata. Organizacinė valdymo sandara. Organizavimo funkcijos analizė Uab „Maxima xx“. Tyrimo metodas. Tyrimo objekto pristatymas. Organizavimo funkcijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbe išskirtas darbo temos aktualumas, problema, nustatytas tikslas ir išsiskirti uždaviniai. Temos aktualumą sąlygoja išdėstytų organizacijos organizavimo aspektų svarba, nes gerai organizuota įmonės veikla gali garantuoti sėkmingą jos veiklą. Vertinga gerai žinoti organizavimo funkcijas bei principus, kaip vienus iš svarbiausių gero organizacijos valdymo elementų. Darbo problemą galima išreikšti probleminiu klausimu – kaip vykdoma organizacijos valdymo funkcija UAB Maxima XX parduotuvėje.? Darbo uždaviniai: Pateikti valdymo sąvoką sampratą, išskiriant jo elementus ir funkcijas; išanalizuoti organizavimą kaip valdymo funkcija; išsiaiškinti UAB „MAXIMA XX“ veiklos specifiką; Stebėjimo ir diskusijos su darbuotojais išsiaiškinti darbo organizavimo ypatumus UAB „MAXIMA XX“. Mokslininkai vadybos sąvoką apibūdina gan įvairiai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas - vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose. Įsigilinus į atskiras valdymo funkcijas, pavyko aiškiai apibrėžti jų sampratą, turinius, atlikimo metodus bei priemones ir efektyvumo sąlygas. Kursiniu darbu buvo siekiama išsiaiškinti organizavimo funkcijos valdymo ypatumus. Svarbiausias organizavimo darbas - įmonės personalo suskaidymas į organizacinius vienetus (elementus) ir tų elementų hierarchiškas išdėstymas. Jis dar vadinamas valdymo organizavimu. Svarbiausia tokio skaidymo priežastis - darbo pasidalijimas. Jis sąlygoja didesnį darbo našumą, nes darbai supaprastėja, lengviau ir greičiau atliekami. Darbo pasidalijimą rodo organizacijos struktūra. Tyrimui pasirinkta UAB Maxima XX, dėl savo didelio darbuotojų skaičiaus ir turimos galimybės iš vidaus pasižiūrėti kaip vyskta organizavimo darbai parduotuvėje.

Darbo problema. Organizacijos valdymas yra sudėtinga veikla, kurią vadovai vykdo pastoviai, vesdami savo organizaciją tikslų įgyvendinimo link. Tam reikia gilių vadybos žinių bei patirties. Galima rasti daug mokslinės literatūros, kurioje yra nagrinėjamos organizacijos valdymo problemos, tačiau įmonių vadovams yra pakankamai sudėtinga surasti joje konkrečių instrumentų, pateikiančių taisykles, pagal kuria būtų galima vertinti, ar valdymo veikla atliekama gerai, ar vadovas dirba gerai. Darbo problemą galima išreikšti probleminiu klausimu – kaip vykdoma organizacijos valdymo funkcija UAB Maxima XX parduotuvėje.?

UAB „Maxima“ situacijos analizei buvo naudojami pokalbio, ir kasdienės veiklos stebėjimo duomenys, nes esama darbo autorės vieta yra UAB „Maxima XX“. Situacijos analizei reikalingų duomenų surinkimui nusprendžiau naudoti sekančius metodus: diskusija su darbuotojais, stebėjimas. Šių metodų pasirinkimą įtakojo tai, kad darbo autorė dirba šioje parduotuvę ir gali į situaciją pažiūrėti iš vidaus, pasikalbėti su darbuotojais.

Planavimas yra glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir sprendimų priėmimu; planavimo veikla nukreipia į sėkmę; planuojant galimaišvengti nepageidaujamų veiksnių. Neplanuodami veiksmų darbuotojai negali žinoti savo veiklos rezultatų vertės. Planavimas - priemonė, kurią taikant personalas įtraukiamas į valdymą.

Struktūrinių grandžių formavimas („departamentizavimas“) – darbuotojų ir užduočių grupavimas.

Koordinavimas – mechanizmų, jungiančių skyrių veiklą į prasmingą visumą, sukūrimas ir to jungimosi efektingumo kontroliavimas.

Struktūrinių funkcinių padalinių visuma sudaro įmonės valdymo sistemą. Pagal klasikinę organizavimo teoriją, organizacijos struktūra turi būti kuriama iš viršaus žemyn (Mescon, Albert, Khedouri, 1988):

per funkcinė darbo pasidalijimą: tyrimus, asortimentą, rėmimo organizavimą, kontrolę irt.t.;

Plačiausiai žinoma ir geriausiai teoriškai pagrįsta yra funkcinė organizacinė struktūra (šalininkai F. Tayloras, A. Fayolis ir M. Weberis), kai organizacija dalijama į elementus, iš kurių kiekvienas turi savo tiksliai apibrėžtą konkrečią užduotį ir pareigas. Funkcinės struktūros sudarymo procesas pasireiškia personalo grupavimu pagal uždavinius, kuriuos reikia spręsti; kiekvieno padalinio konkrečios charakteristikos ir veiklos ribos turi atitikti svarbiausias organizacijos veiklos kryptis.

Nėra vienintelės visiems atvejams tinkančios organizacinės struktūros. Kiekvienam konkrečiam atvejui tinka tam tikra organizacinė struktūra. Todėl norint įvertinti organizavimo funkciją, reikia vertinti kaip vadovas supranta organizavimo veiklą, kokia kompanijoje yra naudojama organizacinė struktūra, kaip jose yra paskirstytos pareigos, koks yra darbo pasidalijimas, ar nėra darbų dubliavimo, ar kiekvienas darbuotojas daro tai, ką geriausiai išmano, kaip yra koordinuojami kiekvieno darbuotojo darbai, kokie atliekami žmogiškųjų išteklių valdymo darbai.

Įmonių valdymo funkcijų vertinimui ir analizei gali būti pasirenkami įvairūs informacijos rinkimo bei tyrimo metodai. Jų pagalba galima įvertinti įmonės valdymo kokybę, nustatyti įvairių neigiamų nukrypimų priežastis, vidaus bei išorės veiksnių įtaką ir apibrėžti įmonės veiklos bei valdymo tobulinimo galimybes. UAB „Maxima“ situacijos analizei buvo naudojami pokalbio, ir kasdienės veiklos stebėjimo duomenys, nes esaman darbo autorės vieta yra UAB „Maxima XX“. Situacijos analizei reikalingų duomenų surinkimui nusprendžiau naudoti sekančius metodus: diskusija su darbuotojais, stebėjimas. Šių metodų pasirinkimą įtakojo tai, kad darbo autorė dirba šioje parduotuvę ir gali į situaciją pažiūrėti iš vidaus, pasikalbėti su darbuotojais.

  • Microsoft Word 96 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (5430 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabrielė
  • Organizavimo funkcija įmonės valdymo procese
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Organizavimo funkcija įmonės valdymo procese. (2015 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizavimo-funkcija-imones-valdymo-procese.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 12:50
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo