Orientacijos į vartotoją organizacijoje tyrimas


Literatūros analizė. Uab „Angolita“ veiklos aprašymas ir palyginimas su šakos organizacijomis. Uab „Angolita“ charakteristika. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Produktų ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai, tiekėjai ir partneriai. Valdymo struktūrinė schema. Visuotinės kokybės vadybos praktinis taikymas Uab „Angolita“ įmonėje. Uab „Angolita“ kokybės politika ir visuotinės kokybės vadybos principų taikymas. Kokybės vadybos sistema Uab „Angolita“ įmonėje. Uab „Angolita“ palyginimas su tos pačios šakos organizacijomis. Įmonės Uab „Angolita“ „Orientacija į vartotoją“ tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Kaip geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerinant kokybę ir mažinant kaštus, nuolat tobulinant organizacijos veiklą, įtraukiant darbuotojus ir pasitelkiant struktūrinius elementus? Visa tai nusako visuotinės kokybės vadybos filosofija. Visuotinės kokybės vadybos principai paprastai sėkmingai reiškiasi praktikoje, kai organizacija lanksti, organiška, laiku reaguoja į vartotojų poreikių pokyčius, taip pat greitai, profesionaliai, kolektyvinėmis pastangomis pertvarko valdymo, gamybos, jos aprūpinimo bei kitus procesus (Vanagas, 2008, p. 21). Tuomet veiklos procesai tampa pajėgūs teikti naujos kokybės produktus ir paslaugas, išlikti konkurencingais. Mokslinis žurnalas „International Journal of Management“ išskiria nuostatas, jog pasiekti esminį ir efektyvų klientų poreikių valdymą, reikia įmonėje (IJM, 2013, p. 224-226):

Išsiaiškinti kokie esminiai klientų poreikiai ir vertė

Turėti aiškiai suformuluotas idėjas ir tikslus

Taip pat rekomenduojama ir CRM (ryšių su klientais) kompiuterinių programų paketo idėja, kuri būtų ypač efektyvi dirbant su didmeniniais ir stambiais klientais. Ją įdiegus lengviau dirbti su pagrindiniais ir potencialiais įmonės klientais, kadangi ši IT technologija šiandien rinkoje ypač efektyvi, tačiau dar naudojama tik vidutinėse - stambiose įmonėse dėl kainos ir Lietuvos aptimi nedidelės rinkos.

Pasak P.Žukausko, A. Juodaitytės, A.Valiuškevičiūtės, R. Laužacko ir B. Obelenienės (Kokybės vadybos sistemos, 2008, p. 82), organizacijos sėkmė dažnai priklauso nuo to, kaip yra užtikrinti sisteminiai ryšiai tarp organizacijos vadybos lygmenų, kaip organizacija sugeba suprasti ir patenkinti savo esamų ir galimų vartotojų bei galutinių vartotojų, taip pat kitų suinteresuotųjų šalių dabartinius ir būsimus poreikius bei lūkesčius. Siekiant organizacijos sėkmės, autoriai išskiria svarbiausius punktus, kuriais orientuojamasi į vartotoją:

nustatyti suinteresuotąsias šalis ir subalansuotai tenkinti jų poreikius ir lūkesčius;

suprasti savo vartotojų bei galimų vartotojų poreikius ir lūkesčius;

savo vartotojams ir galutiniams vartotojams nustatyti svarbiausias produktų charakteristikas;

poreikius ir lūkesčius pakeisti (paversti) reikalavimais;

supažindinti visą organizaciją su šiais reikalavimais;

sutelkti dėmesį į proceso gerinimą, kad nustatytos suinteresuotosios šalys gautų naudos.

J. M. Juranas kokybės trilogijoje [8, p. 194] suformulavo, išplėtojo ir išdėstė idėją, jog nepertraukiamas veiklos gerinimas turi reikštis kaip sudėtinė valdymo dalis, kuri apima veiklos procesų stebėjimą, analizę, trūkumų bei problemų šalinimą ir, svarbiausia, siekių tuos procesus gerinti. Verte grįstu požiūriu ir valdymu nuolat gerinti veiklą galima tik tuo atveju, kai darbuotojai rūpinasi kiekvieno proceso ir procedūrų gerinimu ugdydami savo profesionalumą, tobulindami darbo įgūdžius. Kokybės gerinimo veikla veiksminga, kai integruojama į nuolatinį darbą ir derinama su darbuotojų skatinimo bei mokymo programomis ir tarsi keičia tradicinį kontrolės supratimą perleisdama kontrolę į darbuotojų rankas; vadovai lieka atsakingi už veiklos kokybės aprūpinimą, todėl jie turi vertinti konkrečią padėtį ir spręsti, kaip ją keisti. Svarbu pažymėti, jog darbuotojas taip pat yra vartotojas, tačiau organizacijos vidaus veiklos procesuose, kur darbo santykiai taip pat atspindi tiekėjo - vartotojo ryšius, nes tęsia kito pradėtą darbą, yra to darbo rezultato vartotojas. Dėl šios priežasties, kiek darbuotojas laimingas ir patenkintas atlikdamas savo pareigas, tai turės didelės įtakos įmonės veiklos kokybiniams rezultatams, nes vidiniai vartotojai tampriai susiję su išoriniais (Vanagas, 2008, p. 144).

Kiekviena įmonė daro rinkos analizę, kuria strategijas, ieško geriausio ir išskirtinio produkto vartotojui, kuris tapdamas lojaliu įmonei padeda iškovoti pranašumą prieš konkurentus, tuo pačiu atnešdamas finasinę sėkmę, įmonės augimą bei naujas galimybes. Orientuojantis į vartotoją reikia nustatyti, pagal kokius kriterijus gali būti vertinama orientacija į vartotoją. Daugelis iš anksčiau minėtų autorių išskiria pagrindinius orientavimosi į vartotoją kriterijus:

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 184 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (6191 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Orientacijos į vartotoją organizacijoje tyrimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Orientacijos į vartotoją organizacijoje tyrimas. (2016 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/orientacijos-i-vartotoja-organizacijoje-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:26
×