Oro būklė Lietuvoje


Aplinkos skaidrės. Oro būklė Lietuvoje. Lietuvai pastaruoju metu aktualios šios oro kokybei įtaką darančios problemos. Didžiausią įtaką klimato sistemai daro antropogeninės kilmės medžiagos, teršalai. Klimato kaitos švelninimas ypač svarbus energetikos. Lietuvos aplinkosauginė problema orų sektoriuje. Oro kokybės vertinimo uždaviniai. (pagal ES Oro kokybės direktyvą). Oro kokybės vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos. Foninis atmosferos oro užterštumas. Pagrindinių oro teršalų vidutinė metinė koncentracija labiausiai teršiamose Lietuvos miestų vietose. Ozono koncentracijos siektinos vertės. viršijimo atvejai. Ozono koncentracijos siektinos vertės viršijimo atvejai. NO2 koncentracijos ribinės vertės. viršijimai. NO2 koncentracijos ribinės vertės viršijimai. Į aplinkos orą išmetamų šiltnamio efektą. sukeliančių dujų kiekis. Pramonės, energetikos ir transporto sektorių. išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis. Į aplinkos orą išmetamų pagrindinių teršalų. kiekis. Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimo priežastys. Administraciniai teisės pažeidimai. aplinkos oro apsaugos srityje. Nustatyti administraciniai teisės pažeidimai aplinkos oro apsaugos srityje atskiruose Lietuvos regionuose. Ateities prognozės.


Oro būklė Lietuvoje: jo kokybės stebėsena ir ateities prognozės“ pagal aplinkos apsaugos agentūros leidinių duomenis 2013 m.

Vietinių oro taršos šaltinių: 1. Transporto, pramonės ir energetikos objektų – išmetami teršalai miestuose; 2. Galimas taršos iš šiluminių elektrinių padidėjimas nutraukus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą; 3. Lietuvos oro baseino tarša iš kitų regionų atnešamais teršalais;.

Nustatyti teršalų koncentracijų atitikimą oro kokybės normoms; 2. Nustatyti teritorijas, kuriose gyventojai gali būti veikiami oro užterštumo lygio, viršijančio kokybės normas ir teritorijas, kur užterštumo lygiai žemesni už normas; 3. Nustatyti sąryšį tarp išmetimų dydžio ir oro užterštumo lygio; 4. Teikti objektyvią informaciją visuomenei, sprendimus priimančioms institucijoms, kitoms suinteresuotoms organizacijoms; 5. Gilinti žinias būtinas teisinio reguliavimo tobulinimui.

Pagrindinių oro teršalų vidutinė metinė koncentracija labiausiai teršiamose Lietuvos miestų vietose.

Tyrimų metu nustatyta, kad: 2013 m. maksimali 1 val. NO2 koncentracija nei vienoje oro kokybės tyrimų stotyje neviršijo nustatytos ribinės vertės (200 μg/m3); Didžiausia 2013 m. išmatuota NO2 koncentracija visuose miestuose, išskyrus Kėdainius, buvo didesnė nei 2012 m.; Analizuojant ilgesnio periodo (2003–2013 m.) duomenis, pastebima nedidelė šio teršalo koncentracijos mažėjimo aplinkos ore tendencija.

Į aplinkos orą išmetamų šiltnamio efektąsukeliančių dujų kiekis.

 • Aplinka Skaidrės
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Ieva
 • 28 puslapiai (1438 žodžiai)
 • Universitetas
 • Aplinkos skaidrės
 • MS PowerPoint 1694 KB
 • Oro būklė Lietuvoje
  10 - 2 balsai (-ų)
Oro būklė Lietuvoje. (2015 m. Lapkričio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/oro-bukle-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 20:03