Oro perdavimo linijų paskirtis, konstrukcijos


Elektrotechnikos referatas.

Elektros tinklų oro linijų plėtros planas. Pirmasis PT plėtros etapas – 2014–2016 m. Antrasis PT plėtros etapas – 2017–2023 m. Oro linijų patikimumas. 330–110 kV įtampos elektros oro linijų techninė būklė ir galimos silpnos vietos. 330 kV ir 110 kV oro linijų atsijungimų priežastys nurodytos. AB LESTO skirstomojo tinklo 0,4–35 kV oro ir kabelių linijų bei 0,4 kV oro kabelių linijų techninė būklė ir galimos silpnos vietos. Oro perdavimo linijų konstrukcijos. Oro perdavimo linijų žaibosauga. Oro perdavimo linijų izoliatoriai. Oro perdavimo linijų laidai. Oro perdavimo linijų atramos.


Žmogus retai kada susimąsto, kokį dide1į vaidmenį šiandieniniame gyvenime vaidina e1ektros energija. Apie ją ga1ima pasakyti kaip apie sveikatą: įvertinama tik tada, kai jos netenkama. Išgirdus, kad „nėra srovės“, prieš akis iškyla mūsų laukiančios komplikacijos: vakaras prie žvakės, be radijo ir te1evizijos (nededant vilčių į baterinius imtuvus), negalėsi naudotis nei du1kių siurb1iu, nei ska1bimo mašina ar kitais buitiniais e1ektriniais prietaisais. Be oro ir kabelinių linijų elektros energija nepasiektų varatotojų.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: elektros energija, oro linijos.

1.2.3AB LESTO skirstomojo tinklo 0,4–35 kV oro ir kabelių linijų bei 0,4 kV oro kabelių linijų techninė būklė ir galimos silpnos vietos

1.3.1Oro perdavimo linijų žaibosauga

1.3.2Oro perdavimo linijų izoliatoriai

1.3.3Oro perdavimo linijų laidai

1.3.4Oro perdavimo linijų atramos

Sistemos darbo patikimumas, galių ir energijos balansai, pasiruošimas bet kuriomis aplinkybėmis patenkinti elektros vartotojų poreikius priklauso nuo daugybės parametrų perdavimo tinkle, sistemoje veikiančiose elektrinėse, tinkamai koordinuojamų veiksmų tarp atskirų sistemos narių, atsakingo ir profesionalaus visų elektros rinkos dalyvių elgesio. Aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklas neatrodo labai pastebimas kasdienėje veikloje, tačiau jo įtaka verslo ir ūkio galimybių plėtrai, naujoms investicijoms ir visam ekonomikos augimui yra labai svarbi. Tai suprasdamas Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ kasmet atnaujina 110 ir 330 kilovoltų elektros perdavimo tinklų plėtros planą. Jame atsižvelgiama į daugybę aplinkybių – įvairių elektros gamintojų plėtros planus, esamo tinklo nusidėvėjimo lygį, tarptautinių jungčių su kaimyninėmis energetikos sistemomis plėtros projektų stadiją ir kitus parametrus.

Darbo tikslas: išanalizuoti oro linijų perspektyvas, patikimumą, konstrukcinius ypatumus.

Siekiant įgyvendinti numatyta tikslą keliami šie darbo uždaviniai:

Elektros tinklų oro linijų plėtros planas.

Oro linijų patikimumas.

Oro perdavimo linijų konstrukcijos.

Planuojant perdavimo tinklo plėtrą remtasi Nacionalinėje energetikos tinklų strategijoje ir „Litgrid” strategijoje 2014–2023 m. apibrėžtomis gairėmis ir prielaidomis: naujos atominės elektrinės statyba, integracija į Šiaurės šalių elektros rinką ir sinchroninis sistemos darbas su kontinentinės Europos tinklais.

Šiame Plane pateikti du PT plėtros etapai iki 2023 metų: Pirmasis PT plėtros etapas sudarytas atsižvelgiant į jau pasirašytas tarpsisteminių jungčių ir su jomis susijusių projektų rangos darbų sutartis, taip pat jau vykdomus vidinius Bendrovės projektus; Antras etapas – įgyvendinamas naujos AE projektas ir vykdomas elektros energetikos sistemos pasiruošimas darbui su KET sinchroniniu režimu.

• pastatyta jungtis su Švedija „NordBalt“ – 700 MW povandeninis kabelis Klaipėda–Nybro, nuolatinės srovės keitikliai prie Klaipėdos ir Nybro transformatorių pastočių:

• pastatytos naujos 330 kV linijos: Klaipėda–Telšiai ir Kruonio HAE–Alytus.

Kartu su šiais projektais bus vykdomi ir vidiniai PT plėtros projektai, skirti tinklo darbo patikimumui užtikrinti, sistemos valdymo lankstumui padidinti, tinklo atstatymo projektai (daugiausia TP ir linijų rekonstravimo projektai), ITT sistemų atnaujinimo ir diegimo projektai.

Projektas „NordBalt“ skirtas Baltijos šalių energetikos sistemas integruoti į Šiaurės šalių elektros energetikos sistemą ir rinką, padidinti regiono energetinį saugumą ir elektros tiekimo patikimumą. Projektas numatytas Baltijos jūros regiono valstybių elektros rinkų sujungimo plane.

„LitPol Link“ projektas yra BEMIP dalis, kuris 2015 m. sujungs Baltijos jūros regiono valstybių energetikos sistemas ir panaikins energetiškai izoliuotas salas ES. Elektros jungtį su Lenkija sudaro trys svarbiausi elementai: TP abiejuose jungties galuose – Alytuje ir Elke (Lenkija), srovės keitiklių stotis Alytuje (iki sinchronizacijos su KET pradžios būtų perorientuotas darbui į Gardino 330 kV liniją, esant abiejų šalių sutarimui) ir aukštosios įtampos 400 kV dvigrandė elektros perdavimo linija nuo Alytaus TP* iki Elko TP, kurios bendras ilgis – 163 km.

 • Elektrotechnika Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Dmitrij
 • 22 puslapiai (3653 žodžiai)
 • Kolegija
 • Elektrotechnikos referatai
 • Microsoft Word 582 KB
 • Oro perdavimo linijų paskirtis, konstrukcijos
  10 - 6 balsai (-ų)
Oro perdavimo linijų paskirtis, konstrukcijos. (2016 m. Balandžio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/oro-perdavimo-liniju-paskirtis-konstrukcijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:54