Paauglių pasirinkimo mokytis muzikos mokykloje motyvacija


Įvadas. Sąvokos. Mokymosi motyvacijos analizė mokslinėje literatūroje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos ypatybės neformaliajame muzikiniame ugdyme. Mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai. Mokymosi motyvacijos paauglystės laikotarpyje kliūtys. Tyrimo rezultatai paauglių mokymosi muzikos mokykloje motyvacijos ypatumai. Tyrimo metodai ir demografinės tiriamųjų charakteristikos. Paauglių pasirinkimo mokytis muzikos mokykloje motyvų vertinimas. Pažintiniai motyvai. Asmeniniai motyvai. Kitų žmonių įtaka. Veiksniai, darantys įtaką paauglių pasiskirstymui mokytis muzikos mokykloje. Vidinių veiksnių įtaka. Išorinių veiksnių įtaka. Paauglių mokymosi muzikos mokykloje motyvai muzikos mokytojų požiūriu. Išvados. Diskusija. Literatūra. Summary. Priedai. Priedas. Klausimynas mokiniams. Priedas. Interviu klausimai mokytojams.


Temos aktualumas. Paauglystė – vienas iš žmogaus gyvenimo etapų, kuriame susiduriama su sunkumais, kai mokyti bei mokytis yra sudėtinga, todėl apie mokymosi motyvaciją bei jos būdus kalbėti yra būtina. Ugdymo procese motyvacija bei ją lemiantys veiksniai yra bene svarbiausi aspektai.

Šiandieninėse mokyklose, mokymosi motyvacijos stoka yra ganėtinai didelė problema, todėl daugelis autorių aptaria motyvacijos stokos priežastis ir stiprinimo būdus vidurinėse mokyklose bei neformaliojo ugdymo įstaigose. Pasak H. Šečkuvienės ir J. Abramauskienės (2004), mokymosi motyvacijos silpnėjimas yra stipriai susijęs su paauglystės laikotarpiu ir muzikos dalyko mokymosi procese pasireiškia bene labiausiai. Tačiau, kaip teigia G. Butkienė ir A. Kepalaitė (1996), motyvacija yra stipriai susijusi ir su lytimi bei mokinių santykiais šeimoje.

Viena visuomenės kultūrinio gyvenimo sričių yra menas. Jis vis didesnę reikšmę įgauna kaip visuomenės narių socialinio vystymosi prielaida bei dvasingumo ugdymo priemonė. Estetinis lavinimas tampa svarbia sąlyga kultūros bei meno plėtojimui. Taigi šis lavinimas padeda auklėti mokinius ne tik suvokti ir vertinti patį meną, bet ir padeda tapti brandžia bei humaniška asmenybe. Pasak Gaižučio (1988), ugdant harmoningą asmenybę, didėja jos estetinio ir meninio auklėjimo reikšmė. Asmeniniam ugdymui kaip ir savęs realizavimui, nėra paruošto jokio vadovo, ar žemėlapio. J. Pikūno teigimu, yra gausi žmonijos patirtis, yra religijos tiesomis pagrįsti nurodymai, o taip pat yra gana daug mokslo duomenų, nurodančių asmenybės ugdymo kelią.

Muzikos mokykla – viena neformaliojo ugdymo įstaigų. Visiems mokiniams lankyti bendrojo lavinimo mokyklą yra privaloma. Mokiniai kartu su tėveliais meno ir muzikos mokyklų lankymą renkasi savu noru, todėl svarbų vaidmenį jaunimo meniniam ugdymui atlieka ir auklėjimas šeimoje. L. Jovaišos (2000) teigimu, auklėjimo tikslas – sudaryti sąlygas bręsti darniai asmenybei, jai padėti ir vadovauti. Augantis vaikas, savo aplinkai yra atvira būtybė, pasak J. Pikūno (1990), vaiko pojūčiai ir jausmai, galvosena ir nusistatymas krypsta į tai, ką tėvai ir aplinka jam duoda.

Kiekvienas vaikas, paauglys nori būti išgirstas, suprastas, svarbus, gerbiamas, pastebėtas, pripažintas ir mylimas. Šie aspektai yra būdingi kiekvienam mokiniui, o jų garantavimas tiesiogiai siejamas su žmogaus teisių pagrindu – pagarba kiekvieno orumui ir vertybei. Dažnai vaikai, vidurinėse mokyklose, gauna tam tikrą prievartą, kad jie eitų lankyti neformalųjį ugdymą, nors jie to labai ir nenori. Pasak, R. Civinsko, V. Levickaitės ir I. Tamutienės (2006), bendriausiu požiūriu prievarta yra visa, kas žeidžia vaiko orumą ir niekina jo vertybę.

Daugelis vaikų jose mokytis pradeda su didžiuliu noru, pasiryžimu ir nepaprastu jauduliu. Tačiau laikui bėgant, o ypač paauglystės periode mokinių noras, pasiryžimas gęsta, stiprėja nenoras mokytis, kyla motyvacijos problemos. Tik pradėjęs mokytis, mokinys būna pilnas entuziazmo, trokšta išmokti groti pasirinku instrumentu, patirti kažką neįprasto, naujo. Apmaudu, bet ilgainiui šis nenumaldomas entuziazmas slopsta. Mokinys pamato bei supranta, kad norint išmokti groti, reikia daug dirbi ir didelę laisvalaikio dalį skirti grojimui namuose. Šie uždaviniai mokiniui reikalauja daug darbo bei stiprios motyvacijos. Pasak Jovaišos (2001), mokymosi sunkumus sudaro objektyvios ir subjektyvios kliūtys, kurios reikalauja fizinių ir psichinių jėgų įtampos joms įveikti.

  • Microsoft Word 5071 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 66 puslapiai (16039 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Paauglių pasirinkimo mokytis muzikos mokykloje motyvacija
    10 - 2 balsai (-ų)
Paauglių pasirinkimo mokytis muzikos mokykloje motyvacija. (2016 m. Gruodžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/paaugliu-pasirinkimo-mokytis-muzikos-mokykloje-motyvacija.html Peržiūrėta 2019 m. Spalio 22 d. 07:23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema