Paauglių požiūris į socialinių problemų vaizdavimą mene


“Gyva” socialinė fotografija. Surežisuota socialinė reklama. Pagrįskite savo išreikštą nuomonę į ankstesnįjį klausimą keliais sakiniais. Kuris iš šių fotomenininkų darbų geriausiai atspindi vaizduojamą socialinę problemą. Pagrįskite savo atsakymą i ankstesnįjį klausimą keliais sakiniais. Įvadas. Skyrius. mokslinės literatūros analitinė apžvalga. Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Socialinės problemos samprata. Skyrius. socialinė fotografija kaip meno šaka. Menai kaip socialinis reiškinys. XX a. socialinė fotografija. Socialinių problemų vaizdavimo mene įtaka ir jos efektyvumas visuomenei. Socialinių problemų vaizdavimas Lietuvos ir pasaulio fotomenininkų kūryboje. Skyrius. tyrimo metodika ir organizavimas. Paauglių požiūrio į socialinių problemų vaizdavimo fotografijoje ypatumai. Tyrimo apibūdinimas. Paauglių socialinės fotografijos suvokimas. Paauglių gebėjimas identifikuoti socialinę problemą. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Santrauka anglų kalba. Priedai.

Problema ir jos aktualumas. Šių dienų Lietuvos socialinė politika nukreipta visuomenės socialinių problemų sprendimui. Remiantis LSD duomenimis, 2005-2012m.m. laikotarpyje socialinės atskirties problema bei smurto problemos Lietuvoje didėja. Politikai bando spręsti vaikų gerovės problemą įstatyminiu būdu, kuriant vaiko gerovės valstybės politikos strategijas ir jų įgyvendinimo priemonių planus.

Jusienė R. ir Laurinavičius A., kurie tyrė paauglių vystymąsi, krizes ir socialines problemas, teigia, kad šis amžiaus tarpsnis dažnai prilyginamas didžiausių audrų ir permainų amžiui, todėl paauglystėje žmogus gali patirti daug daugiau skirtingų išgyvenimų, savo gyvenimo pokyčių, emocijų ir socialinių problemų pasekmių dėl gyvenimiškos patirties neturėjimo bei dėl to, kad per paaugliams būdingą priešinimąsi suaugusiųjų teikiamai patirtimi paremtai informacijai, jie atsisako klausytis vyresniųjų ir patyrusiųjų patarimų. Dėl to paaugliai dažnai patenka į „negeras“ kompanijas, suranda sau pseudo-autoritetą, kuriuo tiki ir dėl kurio gali tapti vienos iš Lietuvoje egzistuojančių socialinių problemų kontingento dalimi.

Paaugliai vis dar kenčia nuo alkoholio bei tabako priklausomybės, pabėga iš namų, nelanko mokyklos, kas edukologijos atžvilgiu gali nulemti jų tolimesnį išsilavinimą, nesutaria su tėvais, patiria socialinę atskirtį bei skurdą. Būtų pravartu pasikliauti pedagogikos bei meno srities specialistais ir pabandyti sumažinti bent vieną gyvuojančią socialinę problemą meno pagalba. Gal nors tuo metu, atkreipdami dėmesį į akivaizdžiai vaizduojamą kitų gyvenimuose egzistuojančią tam tikrą socialinę problemą, paaugliai užsimąstys dėl savo gyvenimo ateities ir kokybės.

Menas – tai žmogaus kūrybinės veiklos estetinė išraiška. Šiuolaikinės visuomenės žmogus neatsiejamas nuo socialinių reiškinių, kurie, deja, pastaruoju metu turi daug neigiamų aspektų – ekonominiai sunkumai, bedarbystė, priklausomybės ir kitos socialinės problemos. Deja, labiausiai nuo šių tendencijų kenčia vaikai ir jaunimas. Tai pažeidžiamaiusia grupė, kuri šiandien dažnai išgyvena socialinę atskirtį nedarbą, narkotikų ir alkoholio priklausomybes dėl savo socialinės padėties bei visuomenės nenoro atkreipti į juos dėmesį. Tai jų būdas, tačiau visuomenei reikia parodyti jiems kitą pasaulį – meninės raiškos būdą, į kurį, kaip bebūtų gaila, jie neatkreipia pakankamo dėmesio.

Švietimo ir ugdymo įstaigos bei kitos paaugliais besirūpinančios organizacijos turėtų susirūpinti ir padėti įgyvendinti efektyvesnę socialinės fotografijos sklaidą Lietuvoje, kad auganti karta vis dėlto atkreiptų dėmesį į esančias jų aplinkoje socialines problemas ir pagal galimybes prisidėtų prie jų sprendimo proceso, pradedanti nuo savų.

12-17m. Vilniaus miesto skirtingų tautų mokyklų paaugliai ir jų požiūris į socialinių problemų vaizdavimą fotografijoje.

Paauglių neskiriamas pakankamas dėmesys socialinei fotografijai, socialinių problemų vaizdavimo aktualumui, jos pagrindu sukurtoms reklamoms, stendams. Jaunimas nesupranta socialinės fotografijos sukūrimo bei viešinimo esmės ir tikslo, todėl pamatę vieną ar kitą socialinė fotografijos darbą, paviešintą kaip lauko socialinė reklama, nesusimąsto dėl savo gyvenime egzistuojančių problemų. Cituojant Fridrichą Nicšė, „kaip nėra žuvies be kaulų, taip pat nėra ir žmonių be trūkumų“.

Socialinė reklama – užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilaitė, 2000.).

Sunkumai ir skirtingos socialinės problemos egzistuoja iki šiol ir visame pasaulyje. Problemos apibrėžimas ir jos pasireiškimas žmogaus gyvenime skiriasi ir priklauso nuo jo vertybių, kultūros, civilizacijos bei aplinkos sąlygų, ir taip pat daugelio kitų veiksnių. Kai žmogus neranda tinkamos išeities ir nesugeba atstatyti vidinės pusiausvyros, prasideda lūžiai, normalus gyvenimas sutrinka, žmogus nepajėgia spręsti esminių poreikių, negali atlikti savo pareigų, neišpildo jam gyvenime priklausančių vaidmenų.

Problema, pagal Amerikos paveldo žodyną, yra „klausimas ar situacija, kuri suteikia netikrumo, sudėtingumo ar sunkumo“ (The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition, 2011). Tad yra konkretus socialinės problemos apibrėžimas Sociologijos referuotos medžiagos rinkiny. Pagal rusų mokslininkus-sociologus, socialinė problema – tai neatitikimas tarp esamos ir būtinos (pageidaujamos) masinio žmonių elgesio bei veiksmų būsenos, jų poreikių patenkinimo lygio, kas turi įtakos socialinių grupių, bendruomenių ir visuomenės kaip visumos gyvenimą ir reikalauja kolektyvinių pastangų siekiant ją įveikti.

Per 2013m balandžio mėnesį buvo apklausta 237 Vilniaus skirtingo amžiaus gyventojai. Jiems buvo užduotas tik vienas klausimas: kokios socialinės problemos, Jūsų nuomone, egzistuoja Lietuvoje? Buvo gauti tokie respondentų atsakymai:

  • Sociologija Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 17579 KB
  • 2015 m.
  • 48 puslapiai (9011 žodžiai)
  • Mokykla
  • Элли
  • Paauglių požiūris į socialinių problemų vaizdavimą mene
    10 - 4 balsai (-ų)
Paauglių požiūris į socialinių problemų vaizdavimą mene. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/paaugliu-poziuris-i-socialiniu-problemu-vaizdavima-mene.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 00:55
×