Pabėgėlių samprata


Pabėgėlių samprata. Toks persekiojimas turi būti susijęs su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniams įsitikinimams. Prieglobsčio prašytojai privalo. Pabėgėlių mąstą kurstančios priežastys. Pagrindinės priverstinę migraciją skatinančios priežastys. Migracijos stūmos ir traukos veiksniai. Pabėgėliai šalyse. Tarptautiniai dokumentai.


Plėtros sukelta priverstinė migracija. Tai žmonių priverstinis persikėlimas kitur dėl įvairių projektų ar politikos priemonių, įgyvendinamų siekiant skatinti plėtrą. Tokio tipo migraciją iliustruoja šie pavyzdžiai: didelio masto infrastruktūriniai projektai, kaip užtvankų, kelių, uostų, oro uostų, miestų statymas, kasybos, miško kirtimo darbai, parkų/rezervuarų išsaugojimo ir biosferos apsaugos projektai. Plėtros inicijuotų pokyčių paveikti žmonės paprastai neperžengia savo šalies ribų, tačiau yra priversti persikelti iš vienos vietos į kitą, už tai negavus deramos kompensacijos. Šio tipo priverstinė migracija yra daug dažnesnė nei ginkluotų konfliktų nulemta migracija. Pabrėžtina, jog plėtros sukelta migracija yra mažiau pastebima ir analizuojama. Su šia problema susiję asmenys sulaukia mažai paramos ir pagalbos iš išorės. Ji neproporcingai veikia vietines ir tautines mažumas bei miesto ir kaimo neturtingesnius gyventojus. Apskaičiuota, kad 1990 m. apie 90–100 mln. žmonių visame pasaulyje buvo perkelti iš vienos gyvenamosios vietos į kitą dėl infrastruktūrinių plėtros projektų.

Nelaimių sukelta priverstinė migracija. Ši kategorija apima žmones, perkeltus dėl stichinių nelaimių (potvynių, ugnikalnių išsiveržimų, nuošliaužų, žemės drebėjimų), aplinkos kaitos (miškų nykimo, dykumėjimo, žemės nualinimo, globalinio atšilimo) ir žmogaus sukeltų nelaimių (nelaimingų atsitikimų darbe, radioaktyvumo). Šis priverstinės migracijos tipas yra daug problemiškesnis nei pastarieji jau aptarti tipai. Kiekvienais metais milijonai žmonių visame pasaulyje dėl minėtų priežasčių palieka savo gyvenamąsias vietas.

Atlikus mokslinės literatūros analizę galėčiau teigti, kad pagrindinės priežastys dėl kurių pabėgėliai dažniausiai migruoja į kitas pasaulio šalis yra: kariniai konfliktai šalyje, įvairios gamtinės stichijos, politiniai nesutarimai, mažos pajamos vienam gyventojui, nedarbas, prasta švietimo sistema. Visos šios išvardintos priežastys verčia tuos žmones migruoti į kitą šalį.

Valstybės ilgalaikės raidos strategija mini piliečių emigracijos ir nelegalios užsieniečių imigracijos problemas.

Lietuvos imigracijos politikos gairės nustato svarbiausius Lietuvos imigracijos politikos tikslus, principus, vystymo kryptis.

Pilietybės įstatymas, nustatantis Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir netekimo pagrindus bei tvarką.

Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, skirtas darbuotojams, atsiųstiems iš kitų valstybių laikinai dirbti Lietuvoje.

Įstatymai nustato teisinių santykių reglamentavimo principus ir pagrindines normas, o juos įgyvendina Vyriausybės nutarimai, ministrų įsakymai ir įstaigų prie ministerijų vadovų įsakymai. Be to, Lietuva yra prisijungusi prie pagrindinių tarptautinių sutarčių migracijos srityje ir sudariusi tarptautinių sutarčių dėl užsieniečių readmisijos (su 24 valstybėmis), vietinio eismo per sieną (su 1 valstybe), teisinės pagalbos (su 15 valstybių). Šios sutartys yra taikomos tiesiogiai ir turi aukštesnę galią nei įstatymai.

Pagrindiniai įstatymai, kurie reguliuoja imigrantų srautus Lietuvoje yra: užsieniečių teisinės padėties įstatymas, LR pilietybės įstatymas, valstybės sienos ir apsaugos įstatymas, garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas.

Pastaraisiais metais Europos Sąjungos teisės aktai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo keičiami nacionaliniai teisės aktai migracijos ir prieglobsčio srityje. Vieni Europos Sąjungos teisės aktai paskatino arba paskatins Lietuvoje sukurti pažangesnę migracijos ir prieglobsčio valdymo sistemą: pavyzdžiui, perkėlus mėlynosios kortelės direktyvą bus sukurta lankstesnė ir spartesnė aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų atvykimo į Lietuvą schema, perkėlus sankcijų darbdaviams direktyvą daugiau dėmesio bus skiriama nelegaliam užsieniečių darbui Lietuvoje, o kiti Europos Sąjungos teisės aktai esminių pokyčių neįnešė: pavyzdžiui, grąžinimo direktyva tik lengvai modifikavo galiojančią užsieniečių grąžinimo sistemą.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (5494 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sima
  • Pabėgėlių samprata
    10 - 2 balsai (-ų)
Pabėgėlių samprata. (2017 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/pabegeliu-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 08:04
×