Pabėgėlių teisė


Es kvalifikavimo direktyva 2004/83/eb. Persekiojimo pagrindai ir subjektai. Pabegeliu teises. Pabegeliu teises konspektas. Pabėgėlių lietuvoje. Es kvalifikavimo direktyva 2004/83/eb dezertyrai. Pabėgėlių statuso teisinio reglamentavimo situacija ir problemos lietuvoje. Pabegeliu apsauga. Pabegeliai is es. Pabegeliu teisinis statusas.

Pabėgėlių teisė kaip žmogaus teisių teisės dalis, jos sąvoka ir pagrindiniai šaltiniai. Prieglobsčio sąvoka pabėgėlių teisės požiūriu. Pabėgėlių teisės sąvoka ir santykis su ţmogaus teisių teise. Pabėgėlių teisės raida (tarptautiniu mastu ir lietuvos respublikoje). Pabėgėlių teisės ištakos ir raida tarptautiniu bei europos sąjungos mastu. Pabėgėlių teisės ištakos ir raida lietuvoje. Pagrindiniai pabėgėlių teisės šaltiniai ir 1951 m. konvencijos aiškinimo problema. Lietuvos Respublikos pabėgėlių teisės šaltiniai. Pabėgėlių teisės šaltiniai Europos Sąjungoje ir reguliavimo specifika: valstybių narių prieglobsčio teisės derinimas. Nacionalinės ir tarptautinės apsaugos santykis, tarptautinės apsaugos subsidiarinis pobūdis. Asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga: prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai, šalies viduje perkeltieji asmenys. Pabėgėlių tarptautinė teisinė apsauga pagal 1951 m. konvenciją ir regioninius dokumentus. Pabėgėlio sąvoka pagal 1951 m. konvenciją ir 1967 m. protokolą dėl pabėgėlių statuso. JTVPK vadovas. Pabėgėlių sąvokos specifiniai bruoţai pagal 1969 m. Afrikos Vienybės organizacijos konvenciją dėl specifinių pabėgėlių problemų Afrikoje, 1984 m. Kartaginos deklaraciją (Amerikos regiono pabėgėlių apsaugos sistema) bei ES Kvalifikavimo direktyvą Nr. 2004/83/EB. Pagrindinės 1951 m. konvencijos teikiamos teisės. Asmens negrąţinimo principas (non-refoulement). Atsakomybės netaikymo už neteisėtą atvykimą ar buvimą šalyje principas. Pabėgėlio statusas tarptautinėje, ES ir Lietuvos Respublikos teisėje. Pabėgėlio statuso reikšmė ir pobūdis. Pabėgėlio statuso taikymo nuostatos. Visiškai pagrįsta persekiojimo baimė: objektyvusis ir subjektyvusis aspektas. Persekiojimo sąvokos problema, persekiojimo pagrindai ir subjektai, santykis su apsaugos nebuvimu/neefektyvumu. Pabėgėliai sur place. Apsaugos teikėjų problematika. Vidinio persikėlimo/apsaugos alternatyva. Specifiniai pabėgėlio statuso suteikimo atvejai (persekiojimas dėl lyties, specifiniai vaikų persekiojimo atvejai, persekiojimas ginkluoto konflikto situacijoje, dezertyrai ir karinės tarnybos vengiantys asmenys). Pabėgėlio statuso netaikymo nuostatos. Pabėgėlių apsauga ir kova su terorizmu. Pabėgėlio statuso pasibaigimo nuostatos. Skirtumas nuo pabėgėlio statuso atšaukimo ir panaikinimo. Pabėgėlio statuso reglamentavimas ES Kvalifikavimo direktyvoje Nr. 2004/83/EB ir Europos Sąjungos teisingumo teismo praktikoje. Papildoma apsauga tarptautinėje, ES ir Lietuvos Respublikos teisėje. 1950 m.

Pabėgėlių teisė nagrinėja prieglobstį ne kaip konstitucinės teisės institutą ar kaip politinio prieglobsčio institutą, bet kaip valstybių tarptautinių įsipareigojimų suteikti apsaugą pabėgėliams išdavą. Prieglobsčio suteikimas yra nepolitinio pobūdžio hymanitarinis veiksmas, kurio kitos valstybės negali vertinti kaip nedraugiško veiksmo. Prieglobsčio suteikimas yra valstybės diskrecijos reikalas (valstybė pati gali nuspręsti), o pabėgėlio statuso suteikimą reglamentuoja tarptautinės teisės sutartys, kurių dalyvės yra daugelis pasaulio valstybių. Prieglobstis valstybėje gali būti suteikiamas asmeniui, kuris nėra pabėgėlis tarptautinės teisės prasme. Pabėgėliu asmuo gali būti pripažintas tik tada, kai atitinka tarptautinėje ar/ir nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus. Pabėgėlio statuso suteikimą neretai lydi prieglobsčio suteikimas, t.y. leidimas pasilikti valstybės teritorijoje. Vienose valstybėse prieglobsčio suteikimas ir pabėgėlio statusas yra išskiriamas į dvi kategorijas. Lietuvoje pabėgėlio statuso suteikimas kartu reiškia ir prieglobsčio pabėgėliui suteikimą (kadangi knygą sena, tai nežinau, ar dabar tas nepasikeitė).

  • Microsoft Word 74 KB
  • 2012 m.
  • 26 puslapiai (15699 žodžiai)
  • Universitetas
  • Urte
  • Pabėgėlių teisė
    10 - 1 balsai (-ų)
Pabėgėlių teisė. (2012 m. Liepos 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/pabegeliu-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 09:51
×