Padėties darbo rinkoje ir užimtumo Lietuvoje vertinimas


Įvadas. Darbo rinkos padėties ir užimtumo ypatumai teoriniu aspektu. Darbo rinkos samprata ir reikšmė. Gyventojų užimtumas ir nedarbas, rodikliai ir juos lemiantys veiksniai. Lietuvoje vykstančių pokyčių ir padėties apžvalga. Lietuvos darbo rinkos ir gyventojų užimtumo analizė. Darbo rinkos padėties ir užimtumo dinamika 2007 – 2011 m. laikotarpiu. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas- Lietuvos darbo rinkos padėtis ir užimtumas 2007 - 2011 m .

Darbo tikslas- įvertinti Lietuvos darbo rinkos padėtį ir užimtumą 2007-2011 m.

Darbo uždaviniai:

Įvairūs Lietuvoje vykę ir tebevykstantys sociekonominiai pokyčiai yra ypač reikšmingi formuojant dabartinį visuomenės požiūrį į darbą ir jo kaitą. Postindustrinėje visuomenėje suirus centralizmo principais pagrįstai ūkio sistemai, daugelis pramonės įstaigų prarado savo galią: užsidarė paslaugų, produkcijos realizavimo rinkos, kurios suponavo bankrotus, masinį etatų mažinimą. Darbo pasiūla ėmė neatitikti paklausos, kai kurios specifinės specialybės tapo nebenaudingos, o specialistams įgyjusiems šias profesijas nebuvo suteiktos galimybės kvalifikacijos tobulinimui ar perkvalifikavimui. Bedarbiais tapo tūkstančiai žmonių. Dalis jų ėmė plūsti į darbo biržas ir registruotis bedarbio išmokoms gauti, kita dalis ieškojo darbo patys.

Šiandieninė situacija darbo rinkoje išlieka panaši, išryškinanti tapačias tendencijas. Gyventojai, neturintys darbo vis dažniau patiria stresines situacijas, kamuoja nervinė įtampa, plinta girtuokliavimas, emigracijos mastai į užsienio šalis, tikintis rasti patį darbą, geresnes jo sąlygas ir užmokestį. Visa tai suponuoja vis didėjančias demografines problemas: mažėja gimstamumas, daugėja senyvo amžiaus asmenų, didėja atskirtis tarp gyventojų, plinta visuomenės susipriešinimas.

Darbo rinka yra nagrinėjama įvairių mokslo sričių mokslininkų – psichologų, pedagogų, sociologų, ekonomistų, teisininkų ir kt. Darbo rinka – tai darbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jos kaina – darbo užmokestis. Yra išskiriamos dvi darbo rinkos dalys: oficialioji ir neoficialioji. Pirmoji numato darbo pasiūlos laisvę tarp darbo ir nedarbo, laisvą profesijos ir veiklos rūšies pasirinkimą atsižvelgiant į asmeninius ir visuomeninius poreikius. Antroji numato darbo paklausos laisvę t.y. samdymo ir atleidimo iš darbo laisvę visiems darbdaviams, laikantis darbo įstatymų, garantuojant darbuotojų interesų apsaugą. (Pagrindiniai ekonomikos terminai ir sąvokos, 2012). Taip pat apibūdinant darbo rinką yra pravartu apibrėžti, kas yra darbo rinkos subjektai, jie apibrėžiami plačiąja ir siaurąja prasme. Plačiąja prasme – tai darbdaviai, samdomieji darbuotojai ir bedarbiai. Subjektai siaurąja prasme – tai darbdaviai ir potencialūs darbuotojai, siekiantys sudaryti darbo sutartis. Darbo rinkos svarbą visuomenei galima išreikšti taip: jos dėka, asmenys gali pažvelgti į pastarųjų metų darbo tendencijas šalyje ir pasirinkti paklausią specialybę, kuri užtikrintų garantuotą darbo užmokestį, saugias darbo vietos sąlygas bei būti garantuotam dėl kitų įstatymų nustatytų darbuotojų teisių.

Užimti gyventojai, Statistikos departamento tinklalapyje prie LR Vyriausybės, apibrėžiami kaip 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno. Aukšto užimtumo lygio pasiekimas - vienas iš pagrindinių makroekonomikos valstybės tikslų. Atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos tendencijas 2007 - 2011 metais, darbo jėgos aktyvumo lygis mažėja, o nedarbo lygis didėja. Nedarbas - rinkos ekonomikos šalims būdingas reiškinys, kurio esmė yra ta, kad šalies gyventojai, galintys ir norintys dirbti samdos pagrindais, neturi darbo. (Darbo rinkos terminai ir sąvokos, 1998). Nedarbas Lietuvoje buvo pradėtas registruoti tik atsiradus darbo biržoms. Lietuvos darbo biržoje išskiriami trys skelbiamų nedarbo rodiklių skirtumus lemiantys veiksniai:

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2737 žodžiai)
  • Monika
  • Padėties darbo rinkoje ir užimtumo Lietuvoje vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Padėties darbo rinkoje ir užimtumo Lietuvoje vertinimas. (2016 m. Kovo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/padeties-darbo-rinkoje-ir-uzimtumo-lietuvoje-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:50
×