Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje


Įvadas. Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinį tyrimą. Grafikai – kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinio tyrimo marijampolės apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Marijampolės apskrities pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Šiame kursiniame darbe bus pateiktas pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto Marijampolės apskrityje statistinis tyrimas. Nagrinėjami duomenys bus pasirinkti 1998-2005 metų iš Statistikos departamento duomenų bazės. Kadangi buto naudingasis plotas yra visų kambarių, verslo patalpų bute ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma, todėl mūsų nagrinėjamas statistinis objektas yra pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto visuma Marijampolės apskrityje. Šis statistinis objektas yra matuojamas tūkst. kv. m. Nagrinėjamąją Marijampolės apskritį sudaro šešios savivaldybės: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės rajono, Marijampolės, Šakių bei Vilkaviškio. Jų duomenys bus lyginami tarpusavyje ir bus nagrinėjami jų ryšiai su visos Marijampolės apskrities duomenimis.

Šio statistinio tyrimo tikslai yra: surinkti duomenis apie nagrinėjamą statistinį objektą, atlikti šių duomenų rūšiavimą, kontrolę bei grupavimą, apskaičiuoti juos apibendrinančius rodiklius, sudaryti statistines lenteles bei grafikus, atlikti tiriamojo objekto būklės analizę ir įvertinti jos rezultatus pateikiant išvadas, prognozes bei rekomendacijas. Darbas bus išdėstytas trijose dalyse: teorinėje, metodinėje ir praktinėje – analitinėje siekiant kuo aiškiau ir rezultatyviau pasiekti šio kursinio darbo tikslus.

Ir V.Bartosevičienė, ir E.Bagdonas pateikia vienodą statistinių grafikų sąvoką, jog jais vadinamas statistinių skaitmeninių dydžių ir jų tarpusavio santykių sąlyginis vaizdavimas geometrinėmis figūromis, kai tuo tarpu S.Jakubauskas paplidomai išskiria, kad duomenys vaizduojami ne tik geometrinėmis figūromis, bet ir linijomis bei schemomis geografiniuose žemėlapiuose. V.Bartosevičienė rekomenduoja naudoti grafikus, nes taip nagrinėjamų duomenų lyginamoji charakteristika tampa išraiškingesnė ir būna aiškiau matoma tiriamojo reiškinio raida bei pagrindiniai tarpusavio ryšiai, tuo tarpu E.Bagdonas pateikia žymiai platesnę grafikų naudojimo paskirtį. Jis akcentuoja, jog grafikai turi būti naudojami skirtingų dydžių (kiekių) palyginimui, nagrinėjamų visumų sudėties, jų struktūros ir struktūrinių poslinkių apibūdinimui, reiškinių kitimo laiko atžvilgiu bei jų ryšių vaizdavimui bei reiškinio kitimo, paplitimo erdvėje analizavimui.

V.Bartosevičienė pateikia tokius grafiko elementus: geometriniai ženklai, grafiko laukas, erdvės orientyrai, mastelio orientyrai bei grafiko eksplikacija, kai tuo tarpu E.Bagdonas naudoja užrašų elementą, aiškinantį grafiko turinį, vietoj grafiko eksplikacijos sąvokos.

V.Bartosevičienė ir S.Jakubauskas išskiria tik dvi pagrindines grafikų rūšis (diagramas, statistinius žemėlapius), o E.Bagdonas išskiria jų net tris (diagramas, dažnių skirstymo grafikus bei statistinius žemėlapius). Dėl diagramų pagal vaizduojamų statistinių rodiklių turinį grupavimo V.Bartosevičienės ir S.Jakubauskso teiginiai yra vienodi (jos gali būti palyginimo, struktūros, reiškinių tarpusavio ryšių ir dinamikos). Visi trys anksčiau minėti autoriai vienodai akcentuoja diagramų pagal vaizdavimo formą grupavimą į linijines, stulpelines, juostines, skritulines, figūrines, kvadratines bei sektorines.

Stulpelinė diagrama. E.Bagdonas pabrėžia, kad tokia diagrama parodo visuomeninio ekonominio ar kito reiškinio kitimą tiek pagal kokybinius, tiek pagal kiekybinius požymius ir tinka kiekiui palyginti, struktūrai pavaizduoti bei dinamikai vaizduoti, tuo tarpu V.Bartosevičienė siūlo ją naudoti reiškinių raidai laiko atžvilgiu vaizduoti arba vienarūšiams reiškiniams tarpusavyje lyginti ir reiškinių struktūros bei poslinkių vaizdavimui, o S.Jakubauskas paprasčiausiai teigia, jog tokia diagrama tinka duomenų kitimo per atitinkamą laikotarpį, jų palyginimo bei struktūros vaizdavimui. Šiose diagramose dažniausiai vaizduojami duomenys turėtų būti gauti pagal diskretųjį arba kokybinį požymį.

Skritulinė diagrama. E.Bagdonas akcentuoja, kad šios diagramos naudojamos dvimačiams dydžiams arba pasiskirtymui pagal du požymius vaizduoti ir kad jomis lyginamas tiek rodiklių kitimas laiko atžvilgiu, tiek dydžiai priklausantys tam pačiam laikotarpiui arba laiko momentui. V.Bartosevičienė ir E.Bagdonas pabrėžia, jog labiausiai šitokios diagramos tinka duomenims, gautiems pagal kokybinį požymį. E.Bagdono teigimu, jos šiek tiek mažiau tinka ir struktūros bei dinamikos vaizdavimui. Apibendrindama visų autorių teiginius, galiu sakyti, kad šios diagramos labiausiai tinka statistinių visumų sudėčiai pavaizduoti.

Linijinė diagrama. V.Bartosevičienė akcentuoja, kad šiomis diagramomis vaizduojamos laiko eilutės ir kad jų paskirtis yra sutarčių vykdymo, reiškinių kitimo laiko atžvilgiu apibūdinimas bei dviejų reiškinių ryšių (koreliacijos) pavaizdavimas, tuo tarpu E.Bagdonas šių diagramų didžiausia paskirtimi laiko kiekio palyginimą ir dinamikos vaizdavimą. Šitos diagramos negali būti naudojamos struktūrai pavaizduoti.

  • Microsoft Word 585 KB
  • 2015 m.
  • 39 puslapiai (5718 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jovita
  • Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje
    10 - 4 balsai (-ų)
Pagal statybos leidimus leistų statyti butų naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pagal-statybos-leidimus-leistu-statyti-butu-naudingo-ploto-statistinis-tyrimas-marijampoles-apskrityje.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 23 d. 05:48
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo