Pagalbiniai istorijos mokslai, konspektas


Pagalbiniai istorijos mokslai archeografija. Absoliučiosios daugumos atstovavimas. Adamas Smitas “ Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas. „ Amerikos balsas “. Amerikos lietuvių taryba. Anglijos Teisių bilis. Augūras , pontifikas . “ Aušra ”. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas. “ Banginio ir liūto kova. Baltų laisvės diena. “ Brežnevo doktrina ”. Daugiapolė galių pusiausvyra. Daugumos atstovavimo sistema. “ Demografinis sprogimas ”. „ Didžioji laisvių chartija “. Didysis Tautų kraustymasis. Didieji geografiniai atradimai. Didžioji fašizmo taryba. Didžioji ekonominė krizė. “ Didysis valymas ”. „ Duonos įstatymas “ . Dvylikos lentelių įstatymai. Ekonominės savitarpio pagalbos taryba ESPT. Europos anglių ir plieno bendrija. Europos ekonominė bendrija EEB. Europos Sąjunga ES. Ė “ Ėjimas į Kanosą ”. “ Geležinė uždanga ”. “ Gyvi užmuštieji “. Habeas corpus act. Hamurabio įsakymų rinkinys . Helsinkio konferencijos aktas. “ Ilgųjų peilių naktis ”. “ Ilgoji telegrama ”. Italijos socialinė respublika. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Įstatymų vykdomoji valdžia. JAV Nepriklausomybės deklaracija. JAV Teisių bilis. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Jungtinių Tautų Organizacija JTO. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba. Kadėšo taikos sutartis. Karibų Kubos krizė. “ Kruvinasis sekmadienis ” . LDK atkūrimo Rusijos globoje projektas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Lietuvos demokratų partija. Lietuvių tautininkų sąjunga. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Steigiamasis Seimas. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Lietuvos nepriklausomybės kovos. Lietuvių aktyvistų frontas.


Absoliutizmas – valstybės valdymo forma, kai visa aukščiausioji valdžia priklauso monarchui (imperatoriui, karaliui, carui) ir jo valdžios niekas neriboja.

Abveras – nacistinės Vokietijos armijos žvalgyba ir kontržvalgyba, veikusi nuo 1921 m. iki 1945 m. karo sąlygomis fronto aplinkoje bei priešo užnugaryje

Absoliučiosios daugumos atstovavimas – norint laimėti rinkimus pagal absoliučiosios daugumos sistema, kandidatui reikia surinkti absoliučią daugumą rinkėjų balsų, t. y. 50 % + 1 balsas

Adamas Smitas “Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas“ – šioje knygoje išdėstytas liberalizmas, laisvosios rinkos teorija ir nacionalinio turto teorija.

Agrarinė revoliucija – procesai žemės ūkyje, kurių metu buvo įdiegti mechanizmai, pradėtos naudoti mokslo naujovės, vykdoma melioracija ir buvo pasiektas žymus produkto augimas.

Agentas smogikas – sovietų saugumo užverbuotas asmuo, imituojantis partizanų veiklą.

Akvedukas – arkinis tiltas, kuriuo eidavo vandentiekis, kai šiam nutiesti trukdydavo įvairūs grioviai, prarajos ar upės.

Aksominė revoliucija – populiarus 1989 metų Čekoslovakijos visuomenės veiksmų pavadinimas. Po šių veiksmų buvo taikiai nuverstas komunistinis režimas, o federacija padalinta į Čekiją ir Slovakiją.

Akras – ploto matas kai kuriose šalyse, jis lygus 0,4047 ha.

Alachas – Dievas islamo religijoje; kreipinys į Dievą islamo religijoje.

Alchemija – ankstyvosios gamtos filosofijos šaka, ezoterinis menas, apimantis chemijos, fizikos, astrologijos, menų, semiotikos, metalurgijos, medicinos, misticizmo bei religijos elementus.

Alaus pučas – Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos nesėkmingas 1923 m. lapkričio 8-9 d. bandymas įvykdyti valstybės perversmą.

Amnestija – visiškas ar dalinis atleidimas nuo teismo paskirtos bausmės

„Amerikos balsas“ – vakarų valstybių radijo stotis, transliavusi antrosios sovietinės okupacijos metais.  „Amerikos balso“ programa buvo svarbus informacijos šaltinis už geležinės uždangos atsidūrusiai Lietuvai, prisidėjo ir prie šalies demokratizavimo procesų. Nuo 1951 „Amerikos balso“ transliacijos prasidėjo ir lietuvių kalba.

Amerikos lietuvių taryba (ALT) – 1940 m. įkurta JAV lietuvių politinė organizacija, siekusi Lietuvos nepriklausomybės, teikusi moralinę ir materialinę pagalbą Lietuvai, skleidusi apie ją JAV visuomenei teisingą informaciją.

Antika – senovės istorijos laikotarpis, trukęs apytikriai nuo 1250 m. pr. Kr. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo 476 m.

Anatema – klaidatikių atskyrimas nuo bažnyčios (Henrikas IV XI a.), bažnytinė bausmė

Anglikonybė – viena iš protestantizmo krypčių, atsiradusi 1534 m. Anglijoje, valdant Henrikui VII Tiudorui.

Anarchizmas – politinė teorija, teigianti, kad žmonija turi egzistuoti be jokios valdžios, o darnus visuomenės gyvenimas užtikrintas kiekvieno individo atsakomybe prieš kitą individą.

Anarchija – visuomeninė santvarka, sukurta remiantis savivaldos principais, be valdžios ir be hierarchijos; bajorų savivalės, politinio nestabilumo, centrinės valdžios neveiksnumo įvardijimas ATR.

Anšliusas (vokiškai ‘prijungimas’) – 1938 m. kovo 12 d. įvykdytas neteisėtas (tai pažeidė Versalio taikos sutartį) Austrijos prijungimas prie nacistinės Vokietijos. Vakarų valstybės, ypač Jungtinė Karalystė ir Prancūzija laikėsi nuolaidžiavimo politikos, o Jungtinės Amerikos Valstijos laikėsi nesikišimo politikos.

Antihitlerinė koalicija – Antrojo pasaulinio karo metais JAV, Didžiosios Britanijos ir SSRS sudaryta sąjunga kovai su nacistine Vokietija, galutinai suformuota 1942 01 01 .

  • Microsoft Word 102 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (13756 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Augustina
  • Pagalbiniai istorijos mokslai, konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Pagalbiniai istorijos mokslai, konspektas. (2020 m. Liepos 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/pagalbiniai-istorijos-mokslai-konspektas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 11 d. 03:24
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo