Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje


Įvadas. Finansų kontrolės samprata. Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje. Europos audito rūmų 2013 m. metinės ataskaitos apžvalga. Išvados. Literatūra.


Lietuvos ekonomistė Rakauskienė nagrinėjo Europos Sąjungos finansų sistemą ir bendrojo biudžeto politiką, Reno politikos mokslų instituto docentas Gil Desmoulin detaliai nubrėžė Europos Sąjungos dabartinio institucinio finansinio organizavimosi priešistorę bei išryškino būtinų reformų pagrindus Europos Sąjungos finansų kontrolės sistemoje.

Nuo pat pradžių Europos Bendrijos panašiai kaip valstybės ar tarptautinės organizacijos, turėjo savo biudžeto vidaus ir išorės kontrolės mechanizmus, tačiau pradinė sistema turėjo nemažai spragų, nes vidaus kontrolė stipriai priklausė nuo kontroliuojamos institucijos, išorės kontrolei buvo skiriama mažai laiko ir nepakankamai lėšų, o politinę kontrolę ribojo silpnos Europos Parlamentui suteiktos sprendimų priėmimo galios. Laikui bėgant kontrolės sistema stipriai keitėsi ir tvirtėjo, tačiau visa kontrolės sistema vis dar tobulintina, nors ir pasiekta didelės pažangos. Šiuo metu biudžeto kontrolė vykdoma kiekvienoje ES institucijoje ir valstybių narių lygmeniu, o svarbų kontrolės darbą skirtingais lygmenimis atlieka pagrindinės finansų kontrolės institucijos – Europos Audito Rūmai ir Europos Komisija.

Tyrimo objektas –

Tyrimo tikslas – Apžvelgti Europos Sąjungos pagrindines finansų kontrolės institucijas, jų veiklą ir uždavinius bei pateikti išvadas.

Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, iškelti šie uždaviniai:

Apžvelgti finansų kontrolės sampratą mokslinėje literatūroje;

Apžvelgti Europos Sąjungos pagrindinių finansų kontrolės institucijų veiklą ir uždavinius;

Apibendrinti Europos Audito Rūmų 2013 m. metinę ataskaitą ir pateikti pagrindines finansų kontrolės problemas.

Šiame darbe taikyti metodai: mokslinės literatūros ir Europos sąjungos teisės aktų analizė, lyginamoji informacijos analizė, internetinių šaltinių analizė, dokumentų analizė.

Prieš pradedant nagrinėti Europos Sąjungos finansų kontrolės institucijas, tikslinga apibendrinti finansų kontrolės sampratą ir reikšmę. Teisės enciklopedijoje parašyta, kad žodis kontrolė yra kilęs iš prancūzų kalbos žodžio „controle“, stebėjimas priežiūra, siekiant ką patikrinti, patikrinimas.

Katkus teigia, kad tarp kontrolės ir vykdymo patikrinimo yra nemažai bendrų sąlyčio taškų, nes yra bendras uždavinys – patikrinti, kaip atlikta atitinkama programa, užduotis ar pavedimas, tačiau kontrolė be vykdymo patikrinimo apima dar ūkinių subjektų finansinės, ūkinės ir kitokios veiklos tikrinimą ir analizę, taip pat kitus valdymo organizavimo klausimus.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad vienas svarbiausių kontrolės uždavinių – patikrinti, ar laikomasi teisės aktų, reglamentuojančius finansinius santykius, ar laiku ir tinkamai vykdomi finansiniai įsipareigojimai, ar teisingai vykdomas biudžetas, o pajamos ir išlaidos teisėtos ir patikimai valdomos. Be to kontrolė yra baigiamoji kiekvieno valdymo ciklo stadija – sprendimo įvykdymo patikrinimas, po kurio, reikalui esant, remiantis kontrolės metu gauta informacija, gali būti koreguojami valdymo veiksmai.

Kaip kiekvienai įmonei, nacionaliniam biudžetui, taip ir Europos Sąjungos biudžetui reikalinga finansų kontrolės sistema. Lėšos skiriamos iš bendrojo ES biudžeto atskiroms šalims narėms sudaro apčiuopiamą finansinę paramą struktūrinei politikai vykdyti ir siekti ekonomikos augimo, o kadangi bendrojo ES biudžeto pajamų ir išlaidų politika yra nepaprastai aktuali ir svarbi antrame darbo skyriuje apžvelgsime pagrindines finansų kontrolės institucijas.

  • Microsoft Word 137 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2992 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Pagrindinės finansų kontrolės institucijos Europos sąjungoje. (2016 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pagrindines-finansu-kontroles-institucijos-europos-sajungoje.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 06 d. 14:57
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo