Pagrindinės įstatymų leidybos procedūros stadijos referatas


Įvadas. Įstatymų samprata. Įstymų leidybos principai. Įstatymų leidybos procedūros pagrindinės stadijos. Inicijavimo stadija. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį užregistravus. Įstatymų pateikimas Seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje. Įstatymo projekto priėmimas Seimo posėdyje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Parlamentui yra suteiktos gana plačios teisės priimti bet kokio turinio įstatymus. Tačiau, kad įstatymų leidyboje dalyvaujantys asmenys nepiktnaudžiautų turimomis galiomis, jie privalo laikytis Konstitucijos bei iš anksto nustatytų taisyklių, kurios sudaro įstatymų leidybos procedūros esmę. Be to, įstatymų poveikio totalumas skatina kuo geriau pažinti ir įvertinti įstatymų leidybos procedūrą ir taip geriau suprasti jo teikiamas galimybes.

Tinkamas įstatymų leidybos procedūros taisyklių nustatymas, bei jų laikymasis padeda laiduoti teisės sistemos darną, užtikrinti teisėtumą įstatymų leidyboje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog įstatymų leidybos procedūros tyrimas yra svarbus ne tik pačios procedūros efektyvumui, bet ir įstatymų kokybei. Taigi šio darbo tikslas – susipažinti su esama įstatymų leidybos pagrindinėmis procedūromis.

Demokratinėse valstybėse įstatymų priėmimas patikimas parlamentui – valdžios institucijai, kurią sudaro tautos atstovai. Tik tautos atstovų vykdoma įstatymų leidžiamoji valdžia užtikrina demokratiją ir tautos savivaldą. Tokiu būdu leidžiami įstatymai gali būti patikima visuomenės valdymo priemonė, socialinių ekonominių procesų reguliatorius, aiškus teisinių subjektų konfliktų sprendimo būdas. Visos šios priemonės gali padėti išlaikyti visuomenės santykių darną. Pažymėtina, kad aiškūs ir patikimi įstatymai, kuriuos gerbia visuomenė, gali tarpininkauti tarp valstybės ir gyventojų

Šiuo darbu mano tikslas yra išnagrinėti pagrindines procedūras įstatymų leidime.

Pagal tokį įstatymo apibrėžimą būtų galima išskirti tokius jo požymius:

Įstatymų reguliavimo ribos priklauso nuo daugelio veiksnių – teisės tradicijų, visuomenės politinės ir teisinės kultūros lygio. Konstitucinis Teismas 1995 m. spalio 26 d. nutarime yra konstatavęs, kad demokratinėje visuomenėje prioritetas teikiamas žmogui, todėl viskas, kas susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, privalo būti reguliuojama įstatymais. Be to, kai kuriuose Konstitucijos straipsniuose įsakmiai nurodoma tam tikrus visuomeninius santykius reguliuoti įstatymais. Pavyzdžiui :

Konstitucijoje įtvirtintas asmenų lygybės prieš įstatymą principas (29 str.). Reiktų pabrėžti, jog lygybė yra įmanoma tik tuomet, kai visi tose pačiose situacijose esantys asmenys yra traktuojami vienodai. Kad su teisės subjektais bus elgiamasi vienodai, t.y. jie bus traktuojami kaip lygūs ir vienodomis sąlygomis įgis tiek pat ir tokių pat teisių ir pareigų, gali užtikrinti tik bendros taisyklės, o ne individualūs paliepimai. Vadinasi, Konstitucija įtvirtindama asmenų lygybės prieš įstatymą principą, kartu nustato, kad įstatymai yra bendras elgesio taisykles formuluojantys teisės aktai. Taigi įstatymai yra ne tik svarbiausius visuomeninius santykius reguliuojantys, bet ir nustatantys bendras elgesio taisykles. Įstatymai yra priimami ypatinga tvarka. Įstatymų leidyba – viena iš valstybės valdžios funkcijų, o ją įkūnija Seimas. Įstatymų leidyba yra reglamentuojama Konstitucijos 68 – 72 straipsniuose, šias nuostatas detalizuoja Seimo statutas, turintis įstatymo galią, kadangi Seimas gali įstatymais sukonkretinti savo tam tikrus konstitucinius įgaliojimus. Seimas nusistatydamas savo darbo tvarką turi diskrecija, tačiau, kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, Seimas, nustatydamas savo struktūrą ir darbo tvarką, negali pažeisti Konstitucijos principų ir normų, taip pat Konstitucijoje nustatyto Seimo nario statusoė. Ne tik nustatydamas savo darbo tvarką privalo klausyti Konstitucijos, bet ir vykdydamas pagrindinę savo funkciją – įstatymų leidybą. Jei įstatymas buvo priimtas nesivadovaujant tiek Konstitucijoje, tiek Seimo statute nustatyta tvarka įstatymų leidybos tvarka, jis gali būti pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3272 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jekaterina
  • Pagrindinės įstatymų leidybos procedūros stadijos referatas
    10 - 2 balsai (-ų)
Pagrindinės įstatymų leidybos procedūros stadijos referatas . (2018 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/pagrindines-istatymu-leidybos-proceduros-stadijos-referatas.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 20 d. 07:07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema