Pagrindinės rinkos organizavimo formos


Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos prielaidos. Vartotojo pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos esmė ir pagrindiniai bruožai. Monopolinės rinkos struktūra. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Monopolinės kainos ir pelnas. Monopolinių rinkų pavyzdžiai ir ypatybės Lietuvos ūkyje. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinkos samprata ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos rinkos produkto tobulinimas, reklama. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos gamybos apimtis. Konkurencijos oligopolinėje rinkoje ypatybės. Pagrindiniai oligopolinės kainos nustatymo būdai. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Oligopolinės rinkos santalkos (koncentracijos) lygio nustatymas. Pagrindinių rinkos organizavimo formų palyginimas. Išvados. Naudota literatūra.

Monopolija atsiranda kontroliuojant tam tikrus išteklius. Pavyzdžiui, viena firma gali būti svarbiausio gamybinio ištekliaus savininku (tarkim – boksitų) ir kontroliuoti aliuminio gamybą ir jo pardavimą rinkoje. Kitu pavyzdžiu gali būti patento turėjimas. Tai leidžia patento savininkui tam tikrą laiką kontroliuoti naujo produkto gamybą arba naujų technologijų naudojimą. Kai veikianti firma turi reikšmingą patentą ar išimtinę kokio nors ištekliaus kontrolę, tai naujos firmos nors ir norėtų patekti į tą veiklos sferą, bet neįstengtų to padaryti. Todėl pastaroji veiklos sfera ar pramonės šaka lieka monopolizuota.

Įteisinta (legalizuota) monopolija. Ji atsiranda tuomet, kai kuriai nors firmai suteikiama išimtinė teisė gaminti ir pardavinėti tam tikrą produktą, ar teikti kokią nors paslaugą (pavyzdžiui vežioti keleivius tam tikru maršrutu).

Konkuruojančios firmos negali patekti į rinką, kurioje vyrauja monopolija.

Šios monopolijų rūšys didžiąja dalimi priklauso nuo anksčiau išvardintų monopolinės rinkos susidarymo priežasčių.

1.Natūrali monopolija. Natūrali monopolija atsiranda dėl ribotos žaliavų pateikimo rinkai galimybės. Natūralios monopolijos pavyzdys yra nikelio gavyba Kanadoje (apie 90( pasaulinės rinkos pasiūlos). Natūraliąsias monopolijas vyriausybės dažniausiai arba reguliuoja arba valdo. Atskiros šalys taiko skirtingus metodus. Kai kuriose šalyse atsiras paslaugų rūšis (apšildymo, telekomunikacijų ir pan.) teikia vyriausybė, kitose – jas reguliuojančios firmos.

2.Teisinė monopolija. Naujiems konkurentams, ketinantiems įeiti į šaką galimi dviejų rūšių barjerai: įstatyminiai ir natūralūs. Teisinę monopoliją saugo įstatyminiai barjerai. Tai daroma, siekiant išvengti nesąžiningos veiklos ir suteikiant gamintojams, autoriams ir išradėjams naudotis savo pastangų vaisiais.

Naudojama keletas teisinės monopolijos palaikymo ir apsaugos būdų:

Firma gali gauti vyriausybės (savivaldos) institucijų privilegiją veikti tam tikroje šakoje ar veiklos srityje, neįleidžiant į ją konkurentų (pavyzdžiui, pašto tarnyba, kabelinė televizija ir pan.).

Daugelyje šalių atskirų šakų specialistams (architektams, teisininkams, farmacininkams ir pan.) išduodamos centrinės ar vietinės valdžios licenzijos.

3.Socialinė monopolija. Ši monopolijos rūšis susijusi su vandens, dujų, elektros energijos teikimu, pašto, telefono ir kitomis paslaugomis. Firmos, teikiančios minėtas paslaugas, turi monopoliją, kylančią iš techninių sąlygų, nes panašias paslaugas teikiančių firmų gausumas atsilieptų socialinėms žmonių reikmėms, šių reikmių tenkinimo kokybei.

Monopolinių rinkos struktūrų susidarymas (ypač neteisinių) įneša daug pakitimų kainodaros mechanizme, tarpšakinėje konkurencijoje ir konkurencijoje šakos viduje, ir galiausiai priveda prie to, jog susidaro monopolinių kainų ir monopolinių viršpelnių sistema.

Pirma, šakoje yra daug firmų. Šiuo požiūriu monopolinės konkurencijos rinka panaši į tobulos konkurencijos rinką. Didelis firmų skaičius neleidžia joms susitarti dėl rinkos dalies ar realizavimo kainų. Be to firmos yra per mažos, kad kurios nors jų galėtų dominuoti šalyje. Kiekvienos iš jų gamybos ir pardavimų apimtys sudaro tik nedidelę tos ar kitos ūkio šakos dalį (pavyzdžiui, duonos kepyklos, parduotuvės, restoranai, kavinės, įvairios taisyklos ir pan.).

Monopolinės konkurencijos rinkoje siūloma daugelio rūšių, markių ir įvairios kokybės prekių. Norėdamos išlaikyti vartotoją rinkoje, firmos plečia produkcijos asortimentą, teikia vis daugiau ir įvairesnių paslaugų, kurių funkcijų vartotojas dažnai nepajėgia suprasti ir pasimeta prekių ir paslaugų gausoje. Neretai tokiais atvejais vartotojai sprendžia apie prekės ar paslaugos kokybę tik iš kainos. Šiuo atveju gamintojas gali nustatyti kainas ir gauti viršpelnį.

sėkmingas vienos firmos produkto gaminimas įpareigoja konkurentus sekti jų pavyzdžiu, ir, jeigu konkurentams tai pavyksta, panaikinamas laikinas firmos pranašumas rinkoje;

papildomas pelnas, gautas iš sėkmingo gaminamų produktų patobulinimo, gali būti panaudotas tolesniam jo tobulinimui finansuoti ir užtikrintų firmai lyderio pozicijas ateityje.

Reklama padeda gerinti produktų kokybę. reklama dažniausiai remiasi išskirtinėmis ir naudingomis firmos gaminamų produktų savybėmis, taip formuodamos vartotojų pasitikėjimą firmos gaminamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis. Todėl, norėdama išlikti ir sėkmingai konkuruoti šakoje, firma priversta gerinti produkcijos kokybę, kad jos vietos neužimtų konkurentai.

Reklama, pateikdama informaciją apie naujai pradedamas gaminti prekes, skatina gamybos plėtrą bei naujų prekių įvedimą į rinką.

Reklama palaiko konkurenciją. Suteikdama apie gaminamos produkcijos įvairovę, kiekybines ir kokybines charakteristikas, reklama silpnina atskirų firmų monopolinę galią.

Reklama, skatindama aukštą vartojimo lygį padeda užtikrinti kiek galima didesnį užimtumą visuomenėje, o tuo pačiu ir didesnius ekonomikos augimo tempus.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (6144 žodžiai)
  • Egle
  • Pagrindinės rinkos organizavimo formos
    10 - 9 balsai (-ų)
Pagrindinės rinkos organizavimo formos. (2015 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/pagrindines-rinkos-organizavimo-formos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:04
×