Šeimos samprata

300 dokumentų
Kaip pakito šeimos samprata?
Rašinys lietuvių kalbos pamokai. Rašytas 12 klasėje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 12 28
Kaip ir kodėl pasikeitė šeimos samprata?
Seniau šeima atsirasdavo tik po bažnytinės santuokos, o dabar vis dažniau girdime, kad poros gyvena kartu be jos. Šiuolaikiniai paaugliai vis dažniau kuria šeimas nesulaukę net 18-os. Yra atsiradęs geras pasakymas: „Vaikai vaikus ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 01
Šeimos samprata tarpusavio ryšių svarba
Įžanga. Šeimos samprata. Santuoka. Šeimos funkcijos. Šeimų rūšys. Išvados.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 27
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata - rašinys lietuvių kalbai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 24
Šeimos samprata referatas: sociologinis požiūris į šeimą
Įvadas. Šeima kaip socializacijos institutas. Šeimos samprata. Šeimų struktūros. Šeimos funkcijos. Santuokos alternatyvos. Šeima sociologijos teorijose. Šeima funkcionalizme. Šeima konfliktyvizme. Šeima simbolinės sąveikos teorijoje. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 27
Šeimos samprata psichologijoje
Šeimos samprata psichologijoje. Šeimos apibrėžimai. Šeimos sampratos kaita. Psichologinis šeimos apibrėžimas. Šeimos kaip mažosios socialinės grupės požymiai. Šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimą tiriantys socialiniai mokslai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 19
Šeimos samprata kursinis darbas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai ir organizavimas. Suaugusių vaikų mintys. Gerosios tėvų savybės. “Blogosios” tėvų savybės. Ko reikia vaikams? Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas, išvados. Naudota ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 12 09
Laimingos šeimos samprata prieš vedybas ir po jų
Specialiosios ir šeimos pedagogikos referatas. Santuoka ir šeima. Busimų sutuoktinių lūkesčiai prieš vestuves. Pokyčiai, įvykus santuokai. Nuo ko priklauso šeimos darna ir laimė? Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 12 21
Šeimos samprata socialinių mokslų kontekste
Šeima yra maža socialinė grupė (bendrija), kurią sieja giminystės, tarpusavio priklausomybės, atsakomybės ir globos saitai, patvirtinti įstatymine ir socialiai pripažinta tvarka. Čia pratęsiama gyvybė, individas tamap tam tikros ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 05 20
Šeimos samprata referatas
Šeima – tai unikali bendruomenė, turinti savo papročius bei tradicijas. Ji neabejotinai yra labai svarbi socialinė institucija, turinti stiprią ugdymo galią joje augančiai asmenybei. Šeimoje pateikiamos ir puoselėjamos žmogiškosios ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 02 08
Šeimos samprata ir jos funkcijos
Šeimos samprata ir jos funkcijos. Šeimos samprata. Šeima - apibrėžimas. Šeimos samprata pagal socialinius pedagogus. Šeimos pagrindinės vertybės. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Vaiko ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 19
Kaip ir kodėl pasikeitė šeimos samprata? rašinys
Kaip ir kodėl pasikeitė šeimos samprata? rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 12 13
Šeimos samprata skaidrės
Šeimos samprata Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris. Įvadas. Sociologinė šeimos samprata modernios tradicinės šeimos samprata. Sociologinė šeimos samprata postmoderni šeima. Lietuvos gyventojų subjektyvi šeimos samprata ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 26
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 05 27
Šeimos svarba vaiko socializacijai
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos fukcijos. Socializacijos samprata. Problemos sunkinančios vaikų socializaciją. Rekomendacijos tėvams. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 11 18
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 03
Šeimos transformacija per paskutinius metus
Šeimos transformacija. Šeimos Samprata Šeimos skirstymas Šeimos tipų apibendrinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. „Šeima yra visuomenės. Šeimos skirstomos į. Tradicinės šeimos Išsiskyrusių tėvų šeimas Globėjų šeimas ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 11 22
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 27
Šeimos teisė projektas (2)
Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 09
Šeimos psichologija referatas
Šeimos psichologijos samprata. Svarbiausias šeimos gyvenimo tikslas. Svarbiausios šeimos funkcijos. Kuo skiriasi žmonos ir vyro vaidmenys santuokoje.
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 07 23
Kokios yra šeimos funkcijos?
Kokios yra šeimos funkcijos? Uždavinys. Šeimos samprata. Šeimos apibrėžimas. Kokios yra šeimos funkcijos? Šeimos funkcijos (J. Vaitkevičius). Šeimos funkcijos (K. Miškinis). Ūkinė bei ekonominė šeimos funkcija. Komunikacinė ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 13
Šeimos teisės samprata principai ir šaltiniai
Šeimos teisės samprata, principai ir šaltiniai. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos teisės samprata. Asmeniniai neturtiniai santykiai – tai santykiai. Reglamentuoti globos ir rūpybos santykiai. Santykiai, kurie susidaro ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 27
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 04 05
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 04 15
Vaiko ugdymas šiuolaikinėje šeimoje
Įvadas. Šiuolaikinės šeimos samprata. Šiuolaikinės šeimos charakteristika. Šiuolaikinės šeimos tendencijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos skirtumai. Šiuolaikinės šeimos įtaka vaikų ugdymui. Šiuolaikinio auklėjimo pasekmės. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 04 28
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 02 01
Šeimos transformacija
Šeimos transformacija. Šeimos samprata Šeimų skirstymas Šeimų tipų apibūdinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė. Šeimos skirstomos į. Tradicines šeimas Išsiskyrusių tėvų ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Socialinės rizikos šeimos (3)
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje ir pagalbos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 12 19
Šeimos tradicijos reikšmė ugdant vaikus
Įvadas. Lietuvių tradicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Šeimos puoselėjamų tradicijų įtaka jaunosios kartos ugdymui. Išvados. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 11 23
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima referatas
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos svarba visuomenėje. Tradicinės ir modernios šeimos palyginimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 01 24
Šeimos funkcijos
Šeimos samprata. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos.Vaikų gimdymas. Vaikų auginimas. Vaikų auklėjimas. Ūkinė bei ekonominė funkcija. Ilsėjimasis. Komunikacinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Seksualinis sutuoktinių ...
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Šeimos teisinių santykių reguliavimas jų ryšys su kitomis socialinėmis normomis
Įvadas. Teisinis šeimos apibrėžimas. Visuomenės pokyčiai lėmę šeimos teisės raidą. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės ryšys su kitomis socialinėmis normomis. Šeimos teisės ryšys su kitomis teisės šakomis. Šeimos teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 11
Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje
Įvadas. Šeimos samprata ir įvaizdis. Šeimos ir jos narių vaidmenys. Skirtingi požiūriai į šeimą. Šeima kaip intymi aplinka. Šeima kaip socialinis institutas. Šeima iš feministinės pusės. Šeimos pokyčiai šiuolaikinėje ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 06 27
Jaunų suaugusiųjų požiūris į santuoką ir bendrą gyvenimą jos neįteisinus
Įvadas. Šeimos ir santuokos samprata bei kaitai šiuolaikinėje visuomenėje. Šeimos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos funkcijos. Šeimos ugdomos vertybės. Šeimos modeliai. Nepinos ir netradicinės šeimos. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 02 26
Šeima vertybė
Įvadas. Šeimos teorinė samprata. Šeimos samprata. Santuokos reikšmė. Šeima kaip vertybė. Doroviniai šeimos pagrindai. Sutuoktinių pareigos. Doroviniai santykiai. Šeima kaip vertybė. Tyrimo imtis. Šeimos kaip vertybės tyrimas. Išvados. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 05 27
×