Šeimos samprata šeimos tipai

300 dokumentų
Šeimos samprata ir jos funkcijos
Šeimos samprata ir jos funkcijos. Šeimos samprata. Šeima - apibrėžimas. Šeimos samprata pagal socialinius pedagogus. Šeimos pagrindinės vertybės. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Vaiko ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 18
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 06 26
Šeimos samprata skaidrės
Šeimos samprata Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris. Įvadas. Sociologinė šeimos samprata modernios tradicinės šeimos samprata. Sociologinė šeimos samprata postmoderni šeima. Lietuvos gyventojų subjektyvi šeimos samprata ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 24
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 05 15
Šeimos samprata psichologijoje
Šeimos samprata psichologijoje. Šeimos apibrėžimai. Šeimos sampratos kaita. Psichologinis šeimos apibrėžimas. Šeimos kaip mažosios socialinės grupės požymiai. Šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimą tiriantys socialiniai mokslai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 10
Kokios yra šeimos funkcijos?
Kokios yra šeimos funkcijos? Uždavinys. Šeimos samprata. Šeimos apibrėžimas. Kokios yra šeimos funkcijos? Šeimos funkcijos (J. Vaitkevičius). Šeimos funkcijos (K. Miškinis). Ūkinė bei ekonominė šeimos funkcija. Komunikacinė ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 13
Amerikos šeimos modelis
Amerikos šeimos modelis. Įvadas. Amerikos Šeimos Modelis. Amerikos Kultūra. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Amerikiečių šeimos tipai(. Šeimos susirinkimai. Moters įtaka šeimoje. Santuokos Amerikoje. Tėvų atsakomybė. Šeimos santykiai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 11 15
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 03
Šeimos psichologija referatas
Šeimos psichologijos samprata. Svarbiausias šeimos gyvenimo tikslas. Svarbiausios šeimos funkcijos. Kuo skiriasi žmonos ir vyro vaidmenys santuokoje.
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 07 21
Šeimos transformacija per paskutinius metus
Šeimos transformacija. Šeimos Samprata Šeimos skirstymas Šeimos tipų apibendrinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. „Šeima yra visuomenės. Šeimos skirstomos į. Tradicinės šeimos Išsiskyrusių tėvų šeimas Globėjų šeimas ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 11 21
Šeimos teisė projektas (2)
Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 09
Vaiko ugdymas šiuolaikinėje šeimoje
Įvadas. Šiuolaikinės šeimos samprata. Šiuolaikinės šeimos charakteristika. Šiuolaikinės šeimos tendencijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos skirtumai. Šiuolaikinės šeimos įtaka vaikų ugdymui. Šiuolaikinio auklėjimo pasekmės. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 04 21
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 04 03
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 25
Kaip pakito šeimos samprata?
Rašinys lietuvių kalbos pamokai. Rašytas 12 klasėje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 12 20
Šeimos svarba vaiko socializacijai
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos fukcijos. Socializacijos samprata. Problemos sunkinančios vaikų socializaciją. Rekomendacijos tėvams. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 11 16
Šeimos teisinių santykių reguliavimas jų ryšys su kitomis socialinėmis normomis
Įvadas. Teisinis šeimos apibrėžimas. Visuomenės pokyčiai lėmę šeimos teisės raidą. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės ryšys su kitomis socialinėmis normomis. Šeimos teisės ryšys su kitomis teisės šakomis. Šeimos teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 11
Šeimos teisės samprata principai ir šaltiniai
Šeimos teisės samprata, principai ir šaltiniai. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos teisės samprata. Asmeniniai neturtiniai santykiai – tai santykiai. Reglamentuoti globos ir rūpybos santykiai. Santykiai, kurie susidaro ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 27
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata - rašinys lietuvių kalbai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 20
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 04 14
Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje
Įvadas. Šeimos samprata ir įvaizdis. Šeimos ir jos narių vaidmenys. Skirtingi požiūriai į šeimą. Šeima kaip intymi aplinka. Šeima kaip socialinis institutas. Šeima iš feministinės pusės. Šeimos pokyčiai šiuolaikinėje ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 06 27
Šeimos transformacija
Šeimos transformacija. Šeimos samprata Šeimų skirstymas Šeimų tipų apibūdinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė. Šeimos skirstomos į. Tradicines šeimas Išsiskyrusių tėvų ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 04 24
Šeima Mano šeima - mano tvirtovė Kaip išsaugoti tradicinės šeimos sampratą?
Šeima. Mano šeima-mano tvirtovė. Kaip išsaugoti tradicinės šeimos sampratą? Kas yra šeima? Pagrindiniai šeimos tipai. Tvirtos šeimos požymiai. Tradicinė šeima. Šeima mūsų gyvenime užima labai svarbią vietą, kurioje mes ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 05 24
Šeimos pedagogikos fragmentai
Ugdymas šeimoje. Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Konfliktų šalinimo būdai. Vyro ir moters psichikos ypatumai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2011 03 03
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima referatas
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos svarba visuomenėje. Tradicinės ir modernios šeimos palyginimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 01 23
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 01 28
Šeimos funkcijos ir jų reikšmė šeimos gyvenime
Šeimos funkcijos ir jų reikšmė šeimos gyvenime. Trumpas aprašymas Įvadas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. Šeima ir jos paskirtis Šeima-pirminė visuomenės ląstelė. Šeimos gyvenimas- tai ne vienkartinis aktas. Šeimos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 01 28
Jaunimo požiūris į šeimą
Jaunimo požiūris į šeimą. Įvadas. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimų įvairovė. Vertikali šeimos srtuktūra. Branduolinė, tradicinė ir palanki šeimos struktūra. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 26
Kokios yra šeimos formos
Kokios yra šeimos formos? Įvadas. Nuo tradicinių iki. Kas yra šeimos samprata? Konstitucinis Teismas išaiškino. Lietuvos respublikos civilinis. Valstybinės šeimos politikos koncepcijos. Tradicinės šeimos. Tėvai - mama ir tėtis ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 01
Šeimos poreikiai ir funkcijos
Įvadas. Šeimos ir jos funkcijų sąvokos. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Išvados.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 10 06
×