Ūkinio pastato projektas

300 dokumentų
Projektų rūšys
Projektų rūšys. Projektas. Projekto tikslai. Statinio projektas. Rekonstravimo projektas. Rekonstravimo projekto tikslas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Populiariausios pastato atnaujinimo priemonės. Kapitalinio remonto ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 11
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 05 16
Pilnas namo projektas. Statinio charakteristika, sklypo planas. Tūrinis - planinis pastato sprendimas. Konstrukciniai pastato sprendimai. Pamatai. Perdangos. Stogas. Sienos. Durys ir langai. Priešgaisrinė ir darbo sauga. Techniniai - ekonominiai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 01 02
Pastatu konstrukcija. Pastato brėžinys autocad. Namo projektas autocad. Pamatu planas, stogo planas, pjuvis pastato, perdangu planas.
Statybos brėžiniai, Brėžinys, 1 puslapis
2013 01 24
Dviejų aukštų individualus gyvenamojo pastato statybinės dalies projektas
Darbo žiniaraštis. Darbo užduotis. Įvadas. Projektiniai sprendimai Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimas. Pamatai. Sienos. 8. Perdangos. Stogas. Laiptai. Langai, durys, vartai. 13. Grindys. 16. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2018 01 21
Pamatų tipai skaidrės
Pamatas – tai pastato dalis, kuri perduoda jų apkrovas pagrindui ir yra viena iš svarbiausių pastato dalių. Seklieji pamatai. Poliniai pamatai. Gilieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Konstrukciniai ir naudojimo reikalavimai. Sezoninio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 64 puslapiai
Pastatų konstrukcijos gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis projektas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus apdaila. Išvados. Literatūra.
Statybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2017 04 24
Strukturizuotos kabelinės sistemos projektavimas
Pastato projektavimas. Aparatines ir darbo viety projektavimas. Kabelių apskaičiavimas. Pastato auksto aukstis lygus 3,5 m, o bendras perdangių. storis - 30 cm. Pastato darbo patalpų sistema yra vienoda, koridorine, ir jij matmenys yra 6x3 m. ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 02 03
Pastato šildymas
Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato atitvarų projektinių savitųjų nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Šildymo prietaisų parinkimas. Metinis pastato ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 28
Architekturos stiliai referatas
Įvadas. Neogotika. Sklypo planas. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 05
Pastato projektas
Įvadas. Sklypo plano aprašymas. Esama padėtis. Išdėstymas sklype. Sklypo pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Aplinkotvarka. Apšvietimas, apsauga. Bendrieji sklypo rodikliai. Pastato architektūra. Pastato architektūriniai sprendiniai. ...
Architektūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 05 02
Pastato planas Kompiuterizuotos projektavimo sistemos
Įvadas. Pastato aukšto planas. Pastato skersinis pjūvis.
Braižybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 11 02
Svencelės infrastruktūros projektas
Vietovės situacija klaipėdos regione. Sklypo ir gretimos teritorijos analizė. Sklypo parinkimas pastato statybai. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Pėsčiųjų , dviračių takai. Sklypo tvarkymo sprendiniai. Pastato architektūriniai ...
Architektūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 17 puslapių
2016 11 08
Pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra, vertinimo metodika ir nauda
Įvadas. Darnus pastatas. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra. Būtinas sertifikavimas. Sertifikavimo ekspertai. Sertifikavimo procedūra. Pastato sandarumas. Nesandarių pastato vietų nustatymas dūmų testu. Termoviziniai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 01 20
Urbanistika ir Architektura
Paskaitos struktūra. Statinių rūšys. Pastatų tipai. Bendrieji reikalavimai pastatams. Reikalavimai statybos produktams. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos techniniai reglamentai. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 103 puslapiai
2015 06 20
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 03
ŠVOK namo projektas
Įvadas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys (lauko oro projektiniai parametrai (vasaros ir žiemos periodui)Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Stogo šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos perdavimo koeficientas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 12
Pastato ženklinimas vietovėje
Darbo tikslas – atlikti pastato nužymėjimo planus prieš statybas ir po jų. Užduotys. Įvadas. Pastato ženklinimas. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2017 04 11
Perkūno namas
Gotika ir jos ypatybės. Perkuno namo istorija. Sklypo ir pastato struktūra. Pastato statybinės konstrukcijos. Pastato planas. Pastato architektūra. Interjeras ir eksterjeras. Pastato įvertinimas aplinkoje. Legendos apie perkūno šventyklą. ...
Architektūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 06 17
Įvadas. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Pamatai. Perdangos. Laiptai. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai - ekonominiai rodikliai. ...
Statybos projektai, Projektas, 20 puslapių
2013 11 12
Vieno aukšto gyvenamojo namo statybos aiškinamasis raštas
Įvadas. Konstrukcinė dalis. Pastato konstrukcinė schema ir planinis – tūrinis sprendimas. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Kolonos. Pamatai. Sienos. Stogas. Langai ir durys. Grindys. Inžinerinė pastato įranga. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 11 29
Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai, pamatinės sijos ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Rygeliai. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 04 24
Pastato konstrukcijų elementai ir statinių įkeitimas
Įvadas. Geodezija. Bendros topografijos žinios. Topografija ir jų rūšys. Pagrindiniai topografinių planų ir žemėlapių sudarymo principai. Antžeminė pastato dalis. Darbai prieš pradedant montuoti antžeminę pastato dalį. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 04 11
Šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos projekto paraiška
Všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacija. Projekto „všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos“ paraiška. Bendra informacija. Projekto santrauka. Projekto pagrindimas. Kokius poreikius tenkins projektas. ...
Vadybos projektai, Projektas, 16 puslapių
2013 05 10
Šildymo ir vėdinimo kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorės siena. Rūsio perdenginys. Pastogės. Stogas. Langai. Lauko durys. Pastato šilumos poreikių skaičiuotė. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
Gyvenamojo namo projektas kursinis darbas
Ivadas. Pastato turinė-planinė charakteristika. Pastato išplanavimas. Sklypo plano aprašymas. Pastato konstrukciju aprašymas. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Perdengimai. Grindys. Stogas. Laiptai. Langai ir durys. Vidaus ir išorės apdaila. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 01 30
Tinklo projektas Miškų urėdijai
Tikslas. Bendrieji tinklo nuostatai. Organizacijos reikalavimai. Tinklo sauga. Tinklo našumas. Tinklų sujungimas. Pastatų išdėstymas. Pagrindinio pastato schema. Antro ir trečio pastato schema. Tinklo loginė schema. Kabeliai. Kabelių ...
Informatikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 02
Baigiamojo darbo žiniaraštis. Profesinių kompetencijų sąrašas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Architektūrinė – konstrukcinė dalis. Pastato tūrinė – planinė charakteristika. Sklypo planas. ...
Statybos projektai, Projektas, 73 puslapiai
2017 11 01
Dviejų aukštų gyvenamasis namas su garažu
Įvadas. Architektūrinė konstrukcinė dalis. Bendra pastato charakteristika. Pastato konstrukcijų apibūdinimas. Išvados.
Braižybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 01 19
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 16
×