Ab pieno zvaigzdes

300 dokumentų
Ab Pieno žvaigždės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 12 05
Stratėginės aplinkos analizė AB Pieno žvaigždės
8,7( 3 atsiliepimai )
Strateginis organizacijos valdymas. Ab „Pieno žvaigzdžių” veiklos apibūdinimas. Ab „Pieno žvaigždės“ peste analizė. Ab „Pieno žvaigždės“ porter analizė. Organizacijos sėkmės veiksniai. Ab „Pieno žvaigždės 7 s veiksnių ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 02 04
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
AB Pieno žvaigždės ekonominė analizė
Įvadas. Šalies ir ūkio sektoriaus analizė. Šalies analizė. Ūkio sektoriaus analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Įmonės strategijos analizė. Tarptautinės veiklos analizė. Balanso ir pelno / ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2015 01 10
Įmonės marketingas AB Pieno žvaigždės
Įvadas. Ab „ pieno žvaigždės“ įmonės aprašymas. AB " Pieno žvaigždės" marketingo ma kroaplinkos veiksniai. AB " Pieno žvaigždės" marketingo mikro aplinka. Tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Marketingo komplekso elementų, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 03 26
AB Pieno žvaigždės finansinės būklės analizė
Įvadas. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Mūsų darbo tikslas – remiantis bendrovės finansinėmis ataskaitomis, atlikti jos finansinės būklės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 15
Ab pieno žvaigždės antialerginio jogurto marketingo planas
Įvadas. Marketingo aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Vartotojų analizė. Ssgg analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 12 09
AB Pieno žvaigždės finansinė ataskaita
Santrauka. AB „Pieno žvaigždės“ horizontali analizė. AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji analizė. Pelno/nuostolio vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. AB „Pieno žvaigždės“ santykinių rodiklių analizė. Išvados. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 06 06
AB Pieno žvaigždės pasiūlos ir paklausos analizė
Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Paklausa. Pasiūla. AB „Pieno žvaigždės“ paklausos ir pasiūlos analizė. AB „Pieno žvaigždės“ tiekiama produkcija. AB „Pieno žvaigždės“ paklausos rodikliai. AB ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 12 13
Finansų analizė AB Pieno žvaigždės
Įvadas. Ab pieno žvaigždės veiklos charakteristika. Ab pieno žvaigždės finansiniai rodikliai. Pelningumo analizė. Mokumo analizė. Stabilumo analizė. Efektyvumo analizė. Ab pieno žvaigždės finansų valdymo problemos. Ir galimi sprendimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 11 03
AB Pieno žvaigždės veiklos rizikos analizė (2)
AB ,,Pieno žvaigždės“ veiklos rizikos analizė. Apie. Strategija, vizija, misija. Bendrovės tikslai. Veiklos tikslas. Prekių ženklai. AB „Pieno Žvaigždės“ rizikos rūšys ir veiksniai, įtakojantys įmonės veiklą. Rizikos. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 05 24
Prekių paskirstymo planavimo ypatumai AB Pieno žvaigždės
Darbo tikslas išanalizuoti įmonės prekių paskirstymo valdymą. Darbo objektas. Prekių paskirstymo planavimo ypatumai AB “Pieno žvaigždės”. Vienas svarbiausių planavimo uždavinių yra – tinkamas paskirstymo kanalo pasirinkimas. Be ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 21
AB Pieno žvaigždės rizikos mažinimo būdai
Įvadas. AB „Pieno žvaigždės“ pristatymas. Rizikų mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatytoms išlaidoms. Diversifikacija. Išorinės aplinkos analizė. Pest ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 06 06
AB Pieno žvaigždės rizikos mažinimo būdai skaidrės
AB „Pieno žvaigždės“ rizikos mažinimo būdai. Temos aktualumas. AB „Pieno žvaigždės“ - lyderio pozicijas užimanti įmonė ne tik Lietuvos pieno sektoriuje. Įvadas. Rizikos paskirstymas tarp. Rizikų mažinimo būdai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 07
AB „Pieno žvaigždės“ susikūrimas
AB „Pieno žvaigždės“ susikūrimas Kodėl „Pieno žvaigždės“. Filialas Mažeikių pieninė iš paukščio skrydžio. AB „Pieno žvaigždės“ buvo įsteigta 1998 m. Žvaigždės, nes.  Gaminame kokybiškus, gardžius ir labai ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 03
AB „Pieno žvaigždės“ charakteristika
Ab „Pieno žvaigždės“. AB „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Produktai. Lietuvos rinka. Eksportas. Eksporto dalis. AB „Pieno žvaigždės“ rinkos situacijos analizė. Apyvarta, mln. Lt. AB „Pieno žvaigždės“ marketingo ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 11 puslapių
2015 04 10
Rinkodaros veiklos įvertinimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės rinkodaros tikslai. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ aplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros makroaplinkos analizė. Ab ,,pieno žvaigždės‘‘ rinkodaros mikroaplinkos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 03 14
AB „Pieno žvaigždės“: turto kitimas
AB ,,Pieno žvaigždės“. Lietuvos edukologijos universitetas. AB ,,Pieno Žvaigždės“ turto kitimo dinamika. AB ,,Pieno žvaigždės“ - nuosavo kapitalo kitimo dinamika. AB ,,Pieno žvaigdės“ – Pardavimo pajamų. AB ,,Pieno ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 08
Pieno Žvaigždės analizė
Įmonės pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ balanso bei pelno nuostolio ataskaitų horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Marketingo analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 11 11
„Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizė
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rezultatai. Ab „Pieno žvaigždės“ resursų panaudojimo efektyvumas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikų identifikavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 03 22
AB „pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkinio parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas Lietuvoje. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitinės informacijos ir finansinių ataskaitų reikalavimai. Apskaitos politikos esmė ir paskirtis. Finansinės atskaitomybės teikimas ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2019 04 26
Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis
Įvadas. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikacija. Ab „Pieno žvaigždės“ pelningumo rodiklių analizė. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ veiklos apibūdinimas. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ pardavimo pelningumo rodiklių analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 02 15
Įmonės patrauklumo investicijoms nustatymas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos vertinimas. Ab „Pieno žvaigždės“ vertės apskaičiavimas. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 05 23
Finansinė analizė Pieno žvaigždės
9,3( 3 atsiliepimai )
Ab „pieno žvaigždės“ ekonominė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų ...
Finansų analizės, Analizė, 37 puslapiai
2013 03 18
AB „Pieno žvaigždės“ rizikos valdymo plano sudarymas
Įvadas. AB „Pieno žvaigždės“ aprašymas. AB „Pieno žvaigždės“ SSGG analizė. AB „Pieno žvaigždės“ rizikų nustatymas. Rizikos registras ir rizikos žemėlapis. Poveikio priemonės. Rizikos valdymo planas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 05 14
Įmonės finansinė analizė Pieno žvaigždės
Pagrindinė informacija apie įmonę. Ab „Pieno žvaigždės“ 2007-2014 m. horizontalioji analizė. Ab „Pieno žvaigždės“ 2013-2014 m. vertikalioji analizė. Pelno/nuostolio vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Ab „Pieno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 03 21
Etikos kodeksas ir moralinės normos AB „Pieno Žvaigždės“
Įvadas. Atsakomybės samprata. Įmonių socialinė atsakomybė. Etikos samprata. Etikos kodeksas. “Pieno žvaigždės“ pristatymas. AB „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Įmonės poveikis aplinkai. Socialinės atsakomybės vertinimas ...
Etikos projektai, Projektas, 19 puslapių
2017 03 31
AB „Pieno žvaigždės“ Regresinė analizė
Įvadas. AB Pieno žvaigždės aprašymas. AB Pieno žvaigždės regresinė analizė. AB Pieno žvaigždės grynojo pelno pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. AB Pieno žvaigždės grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimų savikainai. AB ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 03 07
Pirkėjų skolų valdymas Pieno žvaigždės
Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pirkėjų skolų valdymo esmė. Pirkimo kreditan politika. Pirkėjų analizė. Kredito standartai ir terminai. Piniginės nuolaidos. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Darbo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 39 puslapiai
2014 11 24
Įmonės Pieno žvaigždės finansinė analizė
9,2( 5 atsiliepimai )
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės„ bendroji charakteristika. Ovs (organizacijos valdymo struktūra). Ab ,,pieno žvaigždės” finansinių atskaitomybių. Analizė. Horizontali ab ,,pieno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 04 15
Pieno žvaigždės referatas
Įžanga. Ab “Pieno žvaigždės” veiklos charakteristika. Pagrindinės Lietuvos pieno sektoriaus ypatybės. Ab „Pieno žvaigždės“ 2001-2006 m. santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 02 18
Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės
Įvadas. Gamybos procesas ir jo principai. Gamybos proceso elementai. Gamybos tipai. Gamybos procesų rūšys, fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gamybos ciklas. Gamybos procesas ir jo principai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 11
Žmogus ir aplinka „Pieno žvaigždės“
Įvadas. “Pieno žvaigždės”. Veiklos sritys. AB „Pieno žvaigždės" Pasvalio filialas. Darbo saugos reikalavimų Pasvalio sūrinėje apžvalga. Įmonės daroma veikla aplinkai. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 04 28
Didžiosios Britanijos mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab „Pieno žvaigždės“ verčių modelis. Ab „Pieno žvaigždės“ išorinė verslo aplinka (pest analizė). Ab „Pieno žvaigždės“ prekės ženklas „Dvaro“. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 08
Pieno žvaiždės praktika
Įvadas. Logistikos veiklos teorinis kontekstas. Logistikos samprata ir esmė. Logistinės veiklos rūšys. Transportavimo svarba. AB ,,pieno žvaigždės“ įmonės pristatymas. AB „Pieno žvaigždės" įmonės raida. AB „Pieno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 01 02
Strateginė analizė
Įvadas. Uab „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė. Uab „pieno žvaigždės“ veiklos aprašymas. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Makro aplinkos tyrimas. Mikro aplinkos tyrimas. Išteklių analizė. Ssgg analizė. Ab ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 11 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo