Adaptacijos planas seneliu globos namuose

300 dokumentų
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Pažintinė praktika socialinėje globos institucijoje
Pažintinė praktika. Prezentacija. Pažintinės praktikos tikslai. Apibūdinti socialinės globos institucijos veiklos ypatumus. Plungės Parapijos Senelių Globos Namai. Viešoji įstaiga „Plungės parapijos senelių globos namai“ įkurti ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 07
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 02 07
Socialiniai veiksniai, lemiantys globos namų vaikų skaitymą
Įvadas. Globos namuose gyvenančių vaikų. Psichologiniai ypatumai. Globos namų vaikų psichosocialiniai sunkumai. Vaiko socializacija globos namuose. Vaikų skaitymą įtakojantys socialiniai veiksniai. Skaitymo funkcijos ir reikšmė.Skaitymas ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 01 24
Globos namų globotinių elgesio problemos
Globos namų globotinių elgesio problemiškumo teorinės prielaidos. Globos namai – ne tik socialinė institucija, bet ir svarbi švietimo sistemos dalis. Globos namų globotinių charakteristika. Delinkventiškos asmenybės formavimosi ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 05
Savanoriai projektas Socialinių paslaugų organizavimas
Idėjos pristatymas. Projekto pavadinimas. NVO savanorių apmokymo ir palaikymo centro projektas orientuotas į globos namų klientus. „Savi namai“. Problema, kurią sprendžia mano idėja. Tikslas. Programos tikslas - padidinti jaunų žmonių ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 09 25
Globos namų ugdytinių integracija
Vaikų , užaugusių globos namuose , integracija. Asmens ugdymo problemos globos institucijoje. Vaikų , netekusių tėvų globos padėtis visuomenėje. Vaikų globos namuose augančių jaunuolių socializacijos ypatumai karjeros perspektyvų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 11 24
Socialinė gerontologija: Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas
Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Sąvokos. Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Mokymosi aplinka. Pagyvenusių ir senų žmonių problemos. Pagyvenusių žmonių mokymasis senelių globos namuose. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 21
Praktika globos namuose
Įvadas. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų įkūrimo istorija. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų vidinei ir išorinei aplinkos veiksniai. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų išorinei aplinkos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 11 10
Praktika vaikų globos namuose
Praktika kauno „atžalyno“ vaikų globos namuose. Praktikos refleksija. Praktikos ataskaita.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2013 01 24
Socialinis projektas privačių senelių namų įkūrimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Privačių senelių namų „žiburys“ įkūrimas. Projekto santrauka. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Vizija:. Misija:. Tikslas. Uždaviniai:. Marketingo plano elementai. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 03 09
Socialinio darbuotojo veikla ir sunkumai sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas
Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinių problemų charakteristika. Priežastys, lemiančios vaikų patekimą į globos namus. Vaikų, gyvenančių globos namuose, Empirinė dalis. Tyrimo metodologija. Tyrimo eiga. Tyrimo ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2019 11 14
Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas
Įvadas. Teorinė dalis. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinių problemų charakteristika. Priežastys, lemiančios vaikų patekimą į globos namus. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinės problemos. Socialinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2019 03 25
Socialinio darbuotojo veikla vaikų globos namuose
Socialinio darbuotojo veikla vaikų globos namuose. Referatas. Įvadas. Socialinio darbuotojo darbas. Vadovaudamasis Maslow piramide, soc. Darbuotojas rūpinasi. Kad būtų patenkinti, vaiko gyvenančio vaikų globos namuose fiziologiniai poreikiai ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 30
Personalo adaptacija Darbuotojų adaptacija
Darbuotojų adaptacija. Adaptacijos samprata. Adaptacijos sąvokų įvairovė. Adaptacijos nauda. Adaptacijos uždaviniai. Adaptacijos formos. Adaptacijos metodai. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos procesą vykdančių subjektų funkcijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 30
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška. Informacija apie organizaciją. Organizacijos pavadinimas Telšių rajono senelių globos namai. Organizacijos duomenys. Projekto aprašymas. Projekto pavadinimas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 28
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 23
Tėvų globos netekusių vaikų paruošimas gyvenimui
9( 2 atsiliepimai )
Tiriamųjų charakteristikos. Respondentų įsivertinimas savarankiško gyvenimo pasirengimui. Respondentų jausmai paliekant vaikų globos namus. Parama respondentų savarankiško gyvenimo pradžioje. Respondentams dalyvaujant globėjų šeiminiame ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 04 02
Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo galimybės socialinės globos namuose
Įvadas. Senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinės problemos. Gyvenimo kokybės gerinimo galimybės socialinės globos namuose. Išvados. Literatūra.
Sveikatos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 04 26
Ankstyvo nėštumo prevencija vaikų globos namuose
Įvadas. Vaikų globos namuose gyvenantys paaugliai – ankstyvo nėštumo rizikos grupė. Ankstyvo paauglių nėštumo prevencijos socialinio pedagogo veikloje ypatumai. Ankstyvo nėštumo prevencijos vaikų globos namuose empirinis tyrimas. Tyrimo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 08 27
Savanoriška veikla gyvūnų globos namuose
Savanoriška veikla gyvūnų globos namuose. Šio darbo pagrindinis tikslas yra daugiau sužinoti apie dabartinę gyvūnų globos organizacijų padėtį Lietuvoje,. Pirmoji Lietuvoje gyvūnų globos draugija buvo įkurta 1873 m. Rietave. Jos ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 06 10
Darbuotojų adaptacijos ypatumai
Darbuotojų adaptacijos ypatumai. Įvadas. Adaptacijos sąvoka ir jos tikslai. Personalo adaptavimo sistema. Privalomas darbo dokumentų tvarkymas. Bendrosios informacijos suteikimas. Pristatymas tiesioginiam vadovui. Techninė pažintis su nauju ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 05 10
Socializacija referatas
Įvadas. Žmogaus socializacijos samprata ir esmė. Asmenybės ir individualybės samprata. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos etapai ir pasekmės. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Resocializacijos samprata ir emė. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 09 08
Socialinio darbuotojo veikla socialinės globos namuose
Įvadas. Socialinės globos namų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla n socialinės globos namuose praktiniu aspektu. Išvados.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2015 12 28
Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose požiūris į šeimą ir tėvystę
Įvadas. Mokslo informacijos šaltinių analizė. Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų pasirengimas šeimai ir tėvystei. Šeimos bei tėvystės samprata. Vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, rengimo savarankiškam gyvenimui ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2018 11 10
Socialinio darbuotojo veikla dirbant su vagiliaujančiais bendruomeninių globos namų auklėtiniais
Santrauka. Summary. Sąvokos ir santrumpos. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vaikų globos namų auklėtinių vagiliavimo priežastys. Vaikų vagiliavimo samprata. Auklėjimo klaidos skatinančios vaikus vagiliauti. Vaikų globos namų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2020 04 16
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2015 10 01
Socialinių paslaugų administravimas vaikų globos namuose
Vytauto Didžiojo Universitetas. Švietimo Akademija. Tema likę be tėvų globos vaikai. Organizacijos tikslas. Globos namų uždaviniai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Alytaus vaikų globos namai. Organizacijos struktūra. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 22
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose. Refleksija nr. ,,Pastogė‘‘. Refleksija Nr. ,,Vilijampolės socialinės globos namai’’. Refleksija Nr. ,,Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras’’. Refleksija Nr. ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2019 03 27
Socialinio darbuotojo ilgalaikės globos teikimas asmenims su negalia globos namuose
Socialinio darbuotojo ilgalaikės globos teikimas asmenims su negalia globos namuose. Negalios samprata. Negalių rūšys pagal atsiradimo priežastis. Neįgalaus asmens teisės. Taisyklėse nurodyta. Bendraudami su neįgaliu bičiuliu, ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 15
ISGP individualaus socialinės globos plano sudarymas
9,1( 9 atsiliepimai )
Isgp (individualaus socialinės globos plano) sudarymas. Vaiko aplinkos saugumas. Rūpinimasis vaiko sveikata ir higiena. Mokyklos lankymas. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko ugdymosi aplinka. Vaiko emocinis ugdymas. Vaiko elgesys. Vaiko santykiai su ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 30
Straipsnio analizė Globos vaikų namai
Įvadas. Temos aktualumas. Dauguma, tėvų globos netekusių. Tyrimo objektas - asmenų, augusių globos namuose. Tyrimo metodika. Tirdami asmenų, augusių globos namuose adaptaciją visuomenėje. Teorinė dalis. Pirmą kartą Lietuvoje vaiko ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 25
Straipsnio analizė Globos namų vaikai
Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas pasiekimai, sunkumai, sprendimai.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 03 19
Socialinio darbuotojo veikla vaikų namuose
Įvadas. Kas yra vaikų globos namai? Socialinio darbuotojo veiklos ypatumai vaikų globos namuose. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 04 08
Socialinio darbo praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 07 31
Delinkventinio elgesio apraiškos vaikų globos namuose
Įvadas. Delinkventinio elgesio samprata. Delinkventinį elgesį įtakojantys veiksniai. Neigiamos patirties šeimoje įtaka. Mokyklos ir bendraamžių įtaka. Jaunimo neužimtumo įtaka. Tyrimas delinkventinio elgesio apraiškos jonavos vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 02 19
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo