Adaptacijos planas seneliu globos namuose (4)

300 dokumentų
Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės
Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos tarpsnio ypatumai. Adaptacijos samprata. Adaptacijos priežastys. Adaptacijos simptomai. „Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės“ tyrimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 06 20
Darbas namuose mažina produktyvumą
Darbas namuose mažina produktyvumą. Produktyvumas. Kas tai? Produktyvumo formulė. Produktyvumas nelygus veiksmingumui. Būdai produktyvumui gerinti. Didesnis produktyvumas. Darbas namuose. Darbo namuose privalumai. Darbo namuose trūkumai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 10 18
Vaikų netekusių tėvų globos socializacija kursinis darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Darbo objektas. Darbo metodai –. Vaikų , netekusių tėvų globos , socializacijos ypatumai . Socialinės našlaitystės problemos. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Parama tėvų globos netekusiems vaikams. Įvaikintų vaikų ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 10
Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai vaikų globos namuose
Įvadas. Temos aktualumas. Nuolat besikeičiančioje aplinkoje vis aktualesnė tampa sėkminga socialinių darbuotojų profesinė veikla, kuriai užtikrinti būtinos tam tikros sąlygos, veiksniai ir priemonės, kurios sumažintų profesinės ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 3 puslapiai
2018 01 13
Šakių vaikų globos namų globotinių požiūris į savarankišką gyvenimą
Įvadas. Naudotos pagrindinės sąvokos. Vaikų globos namų ir prigimties įtaka savarankiškam globotinių gyvenimui. Šeimos samprata. Vaiko globos samprata. Vaiko globos rūšys ir formos. Vaikų globos namų vaidmuo rengiant globotinius ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2016 02 02
Devintos klasės mokinių adaptacijos problemos pradėjus lankyti gimnaziją
Problemos aktualumas. Organizatorius ir projekto vykdytojai, partneriai. Organizatorius ir projekto vykdytojas. Projekto partneriai. Tikslinės grupės. Trukmė. Bendrasis tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatas. Darbai / veiklos. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2013 06 17
Vaikų nusikalstamumas
Įžanga. Informacinė sistema. Informacijos kaupimas. Paskaitos. Vaikų įdarbinimas. Pokalbis su nepilnamečiu. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Nepilnamečio neužimtumo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 21
Socialinės globos rupybos istorinė veikla Lietuvoje
Nepilnamečių globos ir rūpybos samprata. Globos ir rūpybos samprata kaip socialinis- istorinis reiškinys. Vaikų globos raida iki 1918 m. Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje 1918- 1940 m. Vaikų globa 1940- 1945 m. Lietuvoje. Vaikų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 17
Sociologijos atvėjo analizė
8,8( 4 atsiliepimai )
Atvejo analizė. Problemos pristatymas. Kliento sistema. Keičiančio agento sistema. Šeima kaip sistema. Ekožemėlapis. Sutartiniai ženklai. Rūpestis, poreikis, problema. Panašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 11 14
Požiūris į vaikų globos namų auklėtinius
Požiūris į vaikų globos namų auklėtinius Šilalės rajone. Tikslas Išsiaiškinti, kokia yra Šilalės rajono gyventojų (moksleivių) nuomonė apie vaikų globos namų auklėtinius. Metodai. Anketinė apklausa.Literatūros analizė. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 03 11
Žmogiškųjų išteklių poreikis ir atranka įmonėje
Žmogiškųjų išteklių poreikių planas. Darbos vietos ir funkcijų aprašymas. Apskaitos skyriaus vadovo pareiginė instrukcija. Darbo skelbimas darbo aprašymas. Darbuotjų atranka ir juos kriterijai. Darbuotojo adaptacijos planas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 01 12
Personalo adaptacija
Įvadas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos samprata. Darbuotojų atrankos procesas. Personalo adaptacija. Personalo adaptacijos samprata. Personalo adaptacijos rūšys. Personalo adaptacijos procesas. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 02 23
Paciento vertinimas, anamnezė
Slaugos planas dokumentiniai duomenys. Galima gedėjimo pakopa , kurią išgyvena pacientas. Bendravimo ypatumų apibūdinimas. Adaptacijos gydymo įstaigoje sunkumai.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 16
Martinas Buberis
Martinas Buberis. M. Vasario 8 d. – 1965 m. Birželio 13 d. Žydų kilmės austrų filosofas egzistencialistas. Biografija. Gimęs Vienoje, tradicijų besilaikančioje žydų šeimoje. Nuo mažumės M. Buberis gyveno daugiakalbėje terpėje ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 02 11
Vaiko globa
Vaiko prieziuros ir globos sistema. Laikinoji globa. Vaiko globos nuotatai. Vaiko globos sistema Lietuvoje.
Pedagogikos šperos, Špera, 1 puslapis
2014 11 17
Ką daryti, kad vaiko adaptacija praeitų sklandžiai?
Keturi pasiruošimo lopšeliui darželiui žingsniai. Siūlomas vaiko adaptacijos lopšelyje darželyje planas. Mes keliaujame į darželį.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2020 02 06
Stalo kultūra ir mitybos įpročiai globos namuose
Įvadas. Stalo serviravimas. Šventinis stalas. Elgesio kultūra prie stalo. Mitybos įpročiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 14
Socialinių ir edukacinių paslaugų tinklo analizė Šiaulių miesto savivaldybė
Socialinių paslaugų samprata. Dabartinės būklės analizė. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės institucijos. Socialinių paslaugų centras. Dienos socialinės globos centras „Goda“. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 01 13
Savisaugos principai teikiant PMP
Paciento transportavimas. Transportavimo planas. Saugaus kėlimo principai. Keliančiojo kūno padėtis. Naudingų saugaus kėlimo principų. Saugaus nešimo pricipai. Aplinkos patikra. Specialūs atvejai. Eismo įvykis. Gaisras namuose. Elektros ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 03 31
Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje
Globa, rūpyba ir labdara tarpukario lietuvoje 1918 – 1940 metais. Situacija šalyje po karo. Jaunos valstybės veikla. Privačios vaikų globos ir labdaros organizacijos ir jų veikla. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 02 26
Darbuotojų atranka ir adaptacija
Įvadas. Personalo atranka ir adaptacija teoriniu aspektu. Personalo telkimas, adaptacijos sąvokos, jų esmė. Darbuotojų telkimas ir atranka. Darbuotojų vertinimas atrankos metu. Personalo adaptacija ir ugdymas adaptacijos metu. Motyvacija ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 01 18
Šeima ir kartų kaita
Įvadas. Šeima. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Tradicinė ir alternatyvinė šeima. Vaidmenys šeimoje. Kartų kaita. Kartų kaitos samprata. Tėvų ir vaikų santykiai. Senelių ir anūkų santykiai. Senelių ir ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 01 03
Pirmokų adaptacija mokykloje
Pirmokų adaptacija mokykloje. Mokyklinės adaptacijos etapai. Sėkmingos adaptacijos kriterijai. Adaptaciją dar galima skirstyti į lygius. Projekcinė metodika „Gyvūnų mokykla“. Interpretavimas. Anketa „Aš klasės aplinkoje“. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 11 12
Gimdymas namuose
Įvadas. Gimdymo teoriniai aspektai. Gimdymas XVI – XX a. pr. Lietuvoje. Gimdymo sąlygos Lietuvoje šiandien. Gimdymo namuose privalumai ir trūkumai. Gydytojų požiūris į gimdymą namuose. Gimdytų tik ligoninėje. Gimdė namuose ir ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 04 14
Ugdomosios veiklos planas: Darželio teritorijoje augantys medžiai
Ugdomosios veiklos planas data. Ugdomosios veiklos tema. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Planuojamų įgyti vaikų pasiekimų numatymas. Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai. Tėvų globėjų , senelių , specialistų idėjos , pagalba , ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 11 06
Kalanetikos pratimai
Tai pratimai fizines saviugdos namų darbo atsiskaitymui. Pilatineso pratimai. Kvėpavimas. Slydimas kulnais. Kojų atvėrimas. Kojų pakėlimas. Beldimas kulnimis. Tiltelis. Rankos virš galvos. Moliuskas. Slydimas kojų pirštais, klūpant ...
Kūno kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2010 12 19
Teisės pagrindai špera (3)
Civilinės teisės pagrindai. Normos elementai. Teisinių santykių strūktūriniai elementai. Teisnumas. Veiksnumas. Sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Notarinė sandorių forma. Bendrasis ieškinio senaties terminas. ...
Teisės šperos, Špera, 9 puslapiai
2016 08 03
Socialinės globos institucijos vaikams
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Kas yra globa? Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais. Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko. Globa (rūpyba) institucijoje. Likęs be tėvų globos vaikas gali būti apgyvendinamas vaikų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 11 22
Socialinio užimtumo terapijos programa vaikų globos namuose
Programos dalyviai. Programos tikslas. Programos uždaviniai. Programos partneriai. Programos veiklos. Kūrybinės užimtumo dirbtuvėlės. Paskaitos ir praktiniai mokymai „Tiesiu tau savo ranką“,. Praktiniai užsiėmimai “Baltas gerumo ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2014 02 05
Adaptacijos ir prisitaikymo reakcijos
Prisitaikymo, arba adaptacijos. Kompensacijos, reakcijos.
Medicinos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 03 08
Senyvo amžiaus žmonių orumą palaikantys veiksniai globos įstaigoje
Įvadas. Orumo samprata. Globos įstaigos aplinka ir personalo elgesys kaip veiksniai palaikantys senyvo amžiaus žmonių orumą. Socialinio darbuotojo vaidmuo palaikant senyvo amžiaus žmonių orumą globos įstaigoje. Išvados. Literatūra. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Bandelių kepimas verslo planas
Santrauka. Verslo plano finansinės dalies skaičiavimas. Konkurentų analizė. Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai. Pardavimo pajamų planas. Sąnaudų planavimas. Pelno planas. Paskolos ir palūkanų mokėjimo planas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 8 puslapiai
2012 12 13
Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika
Institucijų charakteristika. Telšių Naujamiesčio mokykla. Telšių rajono vaikų su negalia centras „Vilties“ mokykla. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“. Telšių socialinių paslaugų centras. Dienos centras. Nakvynės namai ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2017 10 09
Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos
„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pagrindinės sąvokos. Stacionari globos įstaiga – juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys. Teritoriniai reikalavimai. Patalpų ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 16
Socialinės paslaugos namuose
Įvadas. Socialinės paslaugos namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Mokėjimas už paslaugas. Pagalbos pinigų mokėjimas. Socialinių paslaugų teikėjai. Kaip gauti socialines paslaugas namuose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 07
Adaptacijos formos
Adaptacijos formos. Plėšrūnų prisitaikymas pagauti grobį. Greitis Medžioja būriais Taktika Klausa, rega. Gynybos formos nuo priešų. Numeta savo kūno. Partneriai ir parazitai. Kerpės Valymo sindiozė Siurbtukai Dėlės Erkės ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 05
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo