Alternatyvieji kaštai

268 dokumentai
Alternatyvieji kaštai skaidrės
Alternatyviųjų kaštų teorija. Ilgojo laikotarpio kaštai. Gamybos funkcija. Ilguoju laikotarpiu, kintant gamybos apimtims. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos kaštų. Galimos trys gamybos. Didėjantis rezultatyvumas dėl gamybos mastų. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 02
Bendrieji ir vidutiniai kaštai
Įvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. Literatūros sąrašas. Kaštai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 25
Ribinių kaštų ir efektyvumo ryšys
Įvadas. Ganybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji gamybos kaštai. Ribiniai kaštai. Griovimo kaštai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 05
Kaštai špera
Ekonominiai kaštai yra lygūs eksplicitinių (buhalterinių) ir implicitinių (numanomų) kaštų sumai. Buhalteriniai kaštai- įmonės piniginės išlaidos darbo užmokesčiams, žaliavoms, įrenginiams įsigyti. Visa tai atsispindi ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 29
Kaštai projektas
Kaštai. Įmonės kaštai - tai išlaidos. Kaštai = išlaidos. Alternatyvieji k. – išteklių naudojimo tam tikram tikslui. Išoriniai (šalutiniai) k. Įmonės kaštai - išlaidos, gaminant prekes ir paslaugas per tam tikrą laikotarpį. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 06 22
Gamybos kaštai. Konspektas
Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Ekonominiai kaštai ir pelnas. Kaštų ir pajamų įvertinimas. Įmonės gamybos kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai. Ribiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 06 18
Tarptautinė prekyba Absoliutusis ir santykinis pranašumas
Tarptautinė prekyba. Absoliutusis ir santykinis pranašumas. Pardavimas ir pirkimas. Apima žmonių, verslo ir valstybių tarpusavio santykius. Prekiaujančioms šalims tarptautinė prekyba teikia. Tarptautiniai mainai galimi. Vykstant tarptautinei ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 10 puslapių
2013 03 13
Mikroekonomika. Namų darbas 10 uždavinių
Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sndorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 12 29
Įmones pajamos, išlaidos ir pelnas
Įmonės pajamos, išlaidos ir pelnas. Pajamos ir išlaidos. Sąnaudos ir pardavimo savikaina. Kaštai. Bendrieji ir gamybos kaštai. Ribiniai kaštai. Individualieji ir visuomeniniai kaštai. Alternatyvieji kaštai. Įmonės pajamos ir jų rūšys. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2015 11 09
Ekonomikos špera VGTU
Ekonominė veikla. Ekonomikos problema. Alternatyvieji kaštai. Ekonomikos sistema. Ekonominis dėsnis. Ekonomikos tikslas. Gamybos galimybiu kreive. Tobuloji konkurencija. Oligopolinė rinka. Paklausos dėsnis. Paklausos kreivė. Vartojant prekes ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 05
Ekonomikos uždaviniai namų darbas
Pastovieji kaštai nekintantys. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vid pastovieji kaštai. Vid kintamieji kaštai. Vid. Bendrieji kaštai. Ribiniai kaštai.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 09 30
Gamintojo elgsena ir gamybos kaštai
Įvadas. Gamintojo elgsenos samprata. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimo sąlygos pagal bendruosius dydžius. Pelno maksimizavimo sąlygos pagal ribinius dydžius. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 08 03
Įmonės gamybos kaštai skaidrės
Įmonės gamybos kaštai. Kaštų skirstymas. Pelnas. Pelno skaičiavimas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Bendrieji, pastovūs ir kintamieji kaštai. Trumpo laikotarpio kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpo laikotarpio kaštai. Vidutiniai ir ribiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 05 22
Ekonomikos samprata
Įvadas. Ekonomika – išteklių stygiaus ir mokėjimo pasirinkimo mokslas. Pasirinkimo problema ir alternatyvieji kaštai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Gamybos veiksniai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos sistemų tipai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 23
Gamybos kaštai
Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Privatus ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2011 12 28
Įmonės gamybos kaštai
Įmonės gamybos kaštai. Savikontrolės klausimai. Praktinės užduotys. Ekonominiai kaštai ir pelnas. Buhalteriniai kaštai. Numanomieji kaštai. Ekonominiai kaštai. Bendrosios pajamos. Pelnas. Buhalterinis pelnas. Ekonominis pelnas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 51 puslapis
2013 12 08
Bendrieji kaštai
Bendrieji kaštai. Genovaitė Palaikienė. Kintant gamybos apimčiai, kaštai keičiasi. Yra dvi kaštų rūšys Pastovieji kintamieji. Pastovieji kaštai yra tokie, kurie nesusiję su gaminamos produkcijos kiekiu. Kintamieji kaštai-tai kaštai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 01 24
Gamyba konspektas
Gamyba. Gamybos kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Alternatyviniai kaštai. Buhalteriniai kaštai. Numanomieji kaštai. Pastovūs ir kintami kaštai. Trumpasis laikotarpis. Ilgalaikis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio bendrieji ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 10 22
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai
Įvadas. Kaštų samprata. Trumpojo periodo bendrieji kaštai. Bendrieji kintamieji kaštai. Trumpo periodo vidutiniai kaštai. Trumpo periodo ribiniai kaštai. Kaštų funkcija. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 10 10
Kaštai
Gamybos kaštų teorija. Įvadas. Kaštų sąvoka. Optimalus gamybos veiksnių derinys. Izokostės. Gamybos kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Bendrieji ilgojo laikotarpio kaštai. Vidutiniai ir ribiniai ilgojo laikotarpio kaštai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2014 12 22
Ekonomikos pamokos konspektas egzaminui
Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos problema. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Aiškūs kaštai. Buhalteriniais kaštais. Alternatyvūs kaštai. Visuomeniniai kaštai. Bendrieji kaštai. Bendrieji kaštai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 09 14
Kapitalo kaštai ir struktūra
Kapitalo kaštai ir struktūra. Pradiniai duomenys. Svertinių kapitalo kaštų apskaičiavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno. Svertinių kapitalo kaštų kitimo grafinis vaizdavimas. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 28
Gamybos sąnaudos ir savikaina
Pratybos – Produkto gamybos technologija Gamybos sąnaudos ir savikaina Trumpasis laikotarpis. Bendrieji kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Vidutiniais bendraisiais kaštais. Vidutiniai kintami kaštai. Vidutiniai pastovūs kaštai. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 12 16
Ištekliai, jų ribotumas ir pasirinkimas
Ištekliai, jų ribotumas ir. Pasirinkimas. Ištekliai, jų rūšys ir ribotumas. Ištekliai skirstomi į 3 grupes. Kai kurie ekonomistai gamybos. Ištekliams priskiria. Šie ištekliai yra riboti. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2015 02 16
Pelnas ir gamybos kaštai skaidrės
Pelnas ir gamybos kaštai. Įvadas. Sąvokos. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai. Ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Pelningumo lūžio taškas. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje: Pasiūla ir gamybos teorijos
Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinka atsirado dėl. Paklausos kreivės poslinkių priežastys ir pasekmės. Pasiūlos kreivės poslinkių priežastys ir pasekmės. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu Paklausos elastingumą ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2018 06 04
Kaštų kreivės
Paskaita. Kaštų kreivės. Įvadas. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Ribiniai ir kintamieji kaštai. Pavyzdys tam tikros kaštų kreivės. Ilgo laikotarpio kaštai. Diskretieji gamyklos dydžiai. Ribiniai ilgo laikotarpio kaštai. Santrauka.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 02
Ekonomikos kolis špera
Gamybos teorija. Firmų tipai. Individuali firma. Partnerinė arba ūkinė firma. Akcinė bendrovė. Valstybinė įmonė. Bendra įmonė. Individualių įmonių trukumai. Partnerinių firmų pranašumai. Akcinių bendrovių pranašumai. Gamybos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 03 26
Kaštų kreivės skaidrės
Kaštų kreivės. Kas yra kaštai? Vidutiniai. Kaštai. Įmonės produkcijos gamybai sunaudotų išteklių piniginė suma. Vidutiniai kaštai. Kaštai, tenkantys vidutiniškai vienam produkcijos vienetui. Vidutinių kaštų kreivės. A-Vidutiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Ekonomikos konspektas (2)
Ekonomikos konspektas. Ekonomika. Mikroekonomika. Makroekonomika. Didžioji ekonomikos problema. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlą lemiantys veiksniai. Paklausa. Funkcija. Paklausą lemiantys veiksniai. Paklausos dėsnis. Pakaitai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 02
Įmonės gamybos kaštai skaidrės (2)
Įmonės gamybos kaštai. Kaštų skirstymas. Alternatyviniai kaštai. Buhalteriniai kaštai Numatomieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija nusako ryšį tarp produkcijos apimties ir mažiausių įmonės išlaidų. Bendrieji ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 09
Naudingumo funkcijos hipotezė
Įvadas. Apie naudingumo funkcijos hipotezę. Hipotezės atsiradimas. Esmė. Naudingumo funkcijos analizavimas. Formalus apibrėžimas. Ribinis naudingumas. Ordinalinis naudingumas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo pageidavimų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 11 13
Tarptautinės prekybos nauda ir kaštai
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Eksportas. Importas. Tarptautinės prekybos nauda. Konkurencijos padidėjimas. Pagamintų produktų gausa ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos kaštai. Sandorio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 13
Gamybos esmė ir kaštai
Gamybos esmė ir kaštai. Didinti gamybos efektyvumą skatina keletas priežasčių. Svarbiausi veiksniai, ribojantys gamybos apimtį ir jos augimą yra. Gamybos kaštai. Išlaidos = kaštai = sąnaudos. Uždavinys. Gaminio savikaina. Savikainos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 02
Pelnas ir gamybos kaštai
Įvadas. Sąvokos. Gamybos kaštai. Pelnas. Pelno maksimilizavimas. Kaip gamybos kaštai veikia pelną. Verslo planas. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 07 11
Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 12 10
×