Anglies ir deguonies apykaita nies

300 įrašai
Deguonies apytaka skaidrės
Deguonies apytaka. Deguonies apykaita vyksta tarp atmosferos ir gyvųjų organizmų. Fotosintezė. Tai procesas, kuriam vykstant žalieji augalai savo lapuose gamina organines maisto medžiagas ir išskiria deguonį. Kvėpavimas. – ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 01 16
Medžiagų apykaita biosferoje
Medžiagų apykaita biosferoje. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Organizmams kvėpuojant, anglies išskirimo į atmosferą greitis yra artimas jo suvartojimui per fotosintezę. Deguonies ir anglies apytakos ratas. Azoto apytaka ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 02 18
Anglies dioksidas skaidrės
CO2 – anglies dioksidas. Ugnė Daraškevičiūtė 2e. CO2 kas tai? Tai dujos susidedančios iš vieno anglies ir dviejų deguonies atomų. Cheminės savybės. CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2 2. CO2 gavimas pramonėje. Reakcijos lygtimi C(k). ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 12 12
Anglies ir deguonies apytaka gamtoje
Anglies ir deguonies apytaka gamtoje. C. Kas tai? Kaip tai vyksta? Pavyzdžiai Problemos Ką galima padaryti? Deguonies ir anglies. Augalai fotosintezės metu. Be azoto ir deguonies apykaitos visi gyvi organizmai žūtų- augalai negautų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 10 14
Biogeochimnių ciklų tarpusavio sąveikos ir integracijos
Bioneorganine chemija. Įvadas. Biogeocheminė apykaita. Ciklų tarpusavio sąveikos ir integracijos. Hidrologinis ciklas ir jame vykstantys procesai. Dujiniai ciklai ir juose vykstantys procesai. Anglies ciklas. Azoto ciklas. Deguonies ciklas. ...
Chemijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 06 24
Biogeocheminė apytaka
Darbo tikslas. Biogeocheminė apytaka. Kaitos ir rezerviniai fondai. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo ciklas. Anglies ciklas. Azoto ciklas. Deguonies ciklas. Sieros ciklas. Hidrologinis ciklas. Darbo išvados.
Statybos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2012 03 04
Deguonis ir anglies dioksidas
Deguonis ir anglies dioksidas. Deguonis. Deguonis – cheminis elementas. Deguonies nauda žmogui. Deguonis padeda stiprinti. Deguonies žala žmogui. Deguonis žalos žmogui nedaro. Apie 90% reikalingos energijos žmogus gauna iš deguonies. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 06 12
Biosfera skaidrės
Biosfera. Biosfera struktūriniu požiūriu. Biosfera funkciniu požiūriu. Kas suvienija ekosistemas į vieną globalią sistemą? Istorija. Vladimiras vernadskis. Vandens ciklas. Anglies ir deguonies ciklas. Oksigeninės fotosintezės ir aerobinio ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2012 11 26
Anglies ir deguonies sąveika
Anglies ir deguonies sąveika. Žodžio dioksidas reikšmė. Žodžio dioksidas priešdėlis di graikų kalboje reiškia „Du". Anglies reagavimas su deguonimi. Angliai reaguojant su deguonimi. Anglies dioksido nepavojingumas. Mažos anglies ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 07
Anglies-deguonies apytakos ciklas. Anglies dioksidas. Molekulinė formulė CO2. Tai bespalvės, bekvapės dujos. Anglies dioksidas yra labai svarbi anglies apytakos ciklo grandis. Anglis ir deguonis dalyvauja daugybėje sudėtingų virsmų. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 04 02
Medžiagų apykaita biosferoje projektas
Medžiagų apykaita biosferoje. Svarbiausia populiacijų tarpusavio sąveikos ypatybė – kas kuo minta. Maisto medžiagos cirkuliuoja ekosistemų viduje ir tarp jų ratu. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Kalbant apie anglies ir ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 03 21
Biogeocheminė apytaka referatas
Įvadas. Biogeocheminė apytaka. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo apytakos ciklas. Fosforo nusėdimas. Fosforo atsinaujinimas. Anglies apytakos ciklas. Anglies dioksido atsiradimo schema. Azoto apytakos ciklas. Bendrosios azoto savybės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 05 13
Anglies ir deguonies apytakos ratas
Anglies ir deguonies apytakos ratas. Kaip atrodo? Procesai. Kvėpavimas. Kvėpavimas- tai kai organiniai junginiai (deguonies ir kt. Fotosintezė. Fotosintezė- tai kai. Degimas. Degimas- tai kai anglies užsidegimui reikalingas O. Orgnizmų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 28
Deguonies terapija Deguonies koncentratoriai
Deguonies terapija. Deguonies koncentratoriai. Seminaras. Kvėpavimo nepakankamumas – tai neadekvati dujų apykaita plaučiuose. Deguonies terapija ne tik skatina kvėpavimo funkcijas. Indikacijos Lėtinė obstrukcinė plaučių. Ftgyklfghjkl.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 01 21
Deguonis, oksidai, žemės atmosfera
Deguonis,oksidai,žemės atmosfera. Oksidas. Kas yra deguonis? Ozonas. Deguonis gamtoje. Deguonies gavimas. Deguonies cheminės savybės. Oksidai. Metalų ir deguonies sąveika. Anglies monoksidas. Deguonies taikymas. Žemės atmosfera. Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 09 28
Vandens, anglies ir deguonies apytaka gamtoje
Vandens, anglies ir deguonies apytaka gamtoje. Vandens apytaka. Kas yra vandens apytaka? Tai reiškinys, kuris vyksta mus supančioje aplinkoje nuolatos. Vandens apytakos ratas. Sąvokos. Garavimas-tai yra procesas, kurio metu vanduo iš skysčio ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 05
Anglies dioksidas projektas
Anglies dioksidas. Kas tai? Anglies dioksidas  – atmosferos dujos, susidedančios iš vieno anglies ir dviejų deguonies atomų. Cheminės savybės. Cheminė formulė CO2 Molinė. Anglies dioksidas tirpdamas vandenyje sudaro ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 09 10
Fotosintezės fazės
Pamokos tikslai ir uždaviniai. Lapas- fotosintezės organas. Augalų prisitaikymai fotosintezės efektyvumui didinti. Chloroplastas – organoidas atliekantis fotosintezę. Fotosintezės šviesos fazė. Fotosintezės tamsos fazė. Sąlygos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 12 10
Deguonies ir nemetalų reakcijos
Deguonies ir nemetalų (C,P,S,H) reakcijos. Kas yra deguonis? Deguonis – cheminis. Kokie elementai yra c, p, s ir h? Anglies dioksidas. Atmosferos dujos, susidedančios iš vieno anglies ir dviejų deguonies atomų. Fosforo pentoksidas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 06 01
Dujų apykaita sausumoje skaidrės
Dujų apykaita sausumoje. Sausumoje gyvenantys organizmai deguonies gauna iš oro. Dujų apykaita trachėjose. Trachėjomis dujų apykaitą vykdo gyvenantys vabzdžiai. Kvėptukai turi sklendes, kurios veikia kaip vožtuvai. Daugelis vabzdžių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 11 28
Angliavandeniai biologijos pristatymas
Angliavandeniai. Kas yra angliavandeniai? Angliavandenių skirstymas Maistinė vertė Angliavandenių apykaita Skirtinga energija. Angliavandeniai, karbohidratai arba sacharidai – polifunkciniai organiniai junginiai. Angliavandenių skirstymas. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 06 05
Deguonis Oksidai Žemės atmosfera projektas
Deguonis Deguonį 1769 m. Išskyrė ir aprašė švedų mokslininkas K. Deguonis gamtoje Cheminis. Deguonies gavimas. Deguonies cheminės savybės. Žemės atmosfera Judant vertikaliai atmosferos sudėtis kinta. Deguonies ir anglies reikšmė ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 10 04
Dujų apykaita projektas
Dujų apykaita. Kas yra dujų apykaita? Dujų apykaitą tai deguonies parėjimas į kraują. Dujų apykaita kvėpuojant per odą. Oda ne tik tiekia deguonį, bet ir pati kvėpuoja. Dujų apykaita per oda. Vandenyje gyvenančių kirmėlių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 10 23
Žmogaus dujų apykaita
Dujų apykaita. Kaip dujos patenka į gyvus organizmus? Žmogaus dujų apykaita. Kvėpavimas. Augalų dujų apykaita. Kaip vyksta lapo dujų apykaita? Skaisčioje dienos šviesoje, kai fotosintezės greitis yra didesnis negu kvėpavimo dažnis, ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 03
Medžiagų pernaša ir kvėpavimas, testas
Medžiagų pernaša ir kvėpavimas, testas. Kurių dujų iškvėptame ore yra daugiau negu įkvėptame? Apibūdinkite anaerobinį kvėpavimą. Išvadinkite kvėpavimo takus. Kur vyksta dujų apykaita? Nurodykite tabako dūmų sudedamąsias dalis ...
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2021 01 10
Anglies ir deguonies apytaka biosferoje
Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Gamintojų , gyvaėdžių ir skaidytojų vaidmuo anglies apytakai biosferoje. Žmogaus ūkinės veiklos neigiama įtaka anglies apytakai biosferoje. Kaip sumažinti žmogaus ūkinės veiklos įtaką anglies ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 10 28
Deguonies ir anglies apytakos ciklas Ozono sluoksnis Šiltnamio efektas
Deguonies ir anglies apytakos ciklas, Ozono sluoksnis , šiltnamio efektas. Anglies ciklo diagrama. Juodi skaičiai parodo, kiek anglies yra rezervuaruose. Ozono sluoksnis – Žemės atmosferos dalis, kurioje yra santykinai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 20
Anglies dioksidas
Anglies dioksidas ir jo poveikis aplinkai. Anglies dioksidas. Atmosferos dujos, susidedančios iš vieno anglies ir dviejų deguonies atomų. Cheminės savybės. Anglies dioksidas tirpdamas vandenyje sudaro pusiausvyrą su anglies rūgštimi ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 06 02
Deguonies savybės ir gavimas
Projekto tikslas. Deguonies paplitimas žemėje ir už jos ribų,. Deguonies vieta periodinėje chemiinių elementų lentelėje ir atomo sandaros įpatybės. Deguonies fizikinės savybės ir alotropinės atmainos. Deguonies cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 01 10
Medžiagų apykaita
Medžiagų apykaita patalogijoje. Kuo organizmui svarbi medžiagų apykaita?. Medžiagų apykaitą lemiantys veiksniai. Ligos. Hemofilija. Kodėl lėtėja medžiagų apykaita?. Kaip paspartinti medžiagų apykaitą?.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 11 20
Anglies pluoštas
Įvadas. Anglies pluošto istorija. Anglies pluošto savybės. Anglies pluošto sudėtis. Anglies pluošto panaudojimo pavyzdžiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Medžiagų mokslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 01
Deguonis. Deguonies panaudojimas
Deguonis. Deguonies panaudojimas. Diazoto oksidas. Angies dioksidas. Azoto rūgštis. Natrio nitratas. Natrio nitritas. Plačiau apie deguonies kokteilius. Medikų nuomonė apie deguonies kokteilius.
Chemijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2012 06 08
Medžiagų apykaita projektas
Medžiagų apykaita. Medžiagų apykaita – kas tai? Medžiagų apykaitos procesai. Medžiagų apykaitos sudedamosios dalys. Medžiagų apykaita - virškinimas. Medžiagų apykaita - kvėpavimas. Medžiagų apykaita - kraujotaka. Medžiagų ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 24
Vandens, anglies, deguonies apytaka gamtoje
Vanduo – tai labiausiai Žemėje paplitęs junginys. Schema vaizduojama anglies apytaką gamtoje.
Biologijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 12 04
Kvėpavimo sistemos reikšmė deguonies transporte
Kvėpavimo sistemos reikšmė deguonies transporte. Nenutrūkstamas biologinis procesas. Kvėpavimą sudaro atmosferos oro apykaita tarp aplinkos ir plaučių alveolių (išorinis kvėpavimasKvepavimo sistemos veikla sudaro 4 procesai. Plaučių ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 05
Plaukimo nauda skaidrės
Plaukimo nauda. Greitėja medžiagų apykaita. Pagreitėjusi medžiagų apykaita palaipsniui įgauna stabilizaciją ir tai tampa nenutrūkstamu procesu. Pasisavinate daugiau deguonies. Jūsų kvėpavimo stimuliacija ir ritmingas dažnis plaukimo ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 12 21
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo