Anglijos konstitucija

300 dokumentų
Lyginamosios konstitucijos rinkinys. JAV konstitucija. Anglijos konstitucija. Prancūzijos konstitucija. Vokietija konstitucija. Ispanijos konstitucija. Italijos konstitucija. Šveicarijos konstitucija. Lenkijos konstitucija. Čekijos konstitucija. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 11 28
Modernios teisės istorija Anglijoje
Modernios teisės istorija anglijoje. Xvii a. Politinių įvykių anglijoje įtaka moderniosios teisės atsiradimui. 1653 m. "Valdymo įrankis". Habeas corpus act. “Nerašytoji” Anglijos konstitucija. 1689 m. Teisių bilis. 1701 m. Santvarkos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 08
Anglijos revoliucija
Anglijos revoliucija. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Elžbieta i (valdė 1558 – 1603 m.). Jokūbas VI (Džeimsas VI). Karolis i stiuartas (valdė 1625 – 1649 m.). Anglijos revoliucija. Vilhelmas Oranietis. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2013 09 09
Konstitucija pristatymas
Konstitucija. Kas yra konstitucija? Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Pirmoji Europos konstitucija. Tikriausiai visi ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 16
Naujieji laikai.Anglija
Anglija. Naujieji laikai. 1628 m. TEISIŲ PETICIJA parlamentas įgaliojo karalių nbeskirti mokesčių asmeniškai. XVII Anglijos revoliucija. Opozicijos skilimas. Puritonai. 1649 m sausio. Ilgasis parlamentas. 1653 m. VALDYMO ĮRANKIS – ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Anglijos revoliucija skaidrės
Anglijos revoliucija. Anglijos revoliucijos priežastys. Anglijos valstybinės santvarkos ypatumai iki revoliucijos. Anglijos revoliucijos etapai. 1653 – 1658 m. Protektoratas. 1688 m. Valstybės perversmas. Anglijos perversmo rezultatai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 11 09
Anglijos bankas
Anglijos bankas. Anglijos banko istorija. Įkurtas 1694 ir tai antras centrinis bankas pagal senumą pasaulyje. 1732. 1765. 1788. 1925. Šie laikai. Anglijos plėtra. Karalius, davęs sutikimą įsteigti Anglijos banką. Anglijos valiuta. Nuo ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 23
Lietuvos Respublikos Konstitucija skaidrės
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucija. Kas tai? Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje – ATR Gegužės 3 d. Konstitucijos raida. Lietuvos Konstitucijos. 1791 05. Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 28
Gegužės trečiosios konstitucija
Gegužės trečiosios konstitucija. Gegužės 3 d. Konstitucija. Tai pagrindinis ATR. Gegužės 3 d. Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje rašytine konstitucija. Konstitucija parengta taip, kad panaikintų buvusios ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 21
Lietuvos respublikos konstitucija pristatymas
Lietuvos konstitucinės teisės istorija. Laikinosios konstitucijos. Svarbiausia steigiamojo seimo pareiga buvo parengti ir priimti nuolatinę konstituciją. Nuolatinės konstitucijos. Lietuvos respublikos prezidentė dalia grybauskaitė. Lr ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 02 18
Anglijos revoliucija konspektas
Anglijos revoliucijos. Opozicija. Ilgajame parlamente kovojo dvi politinės jėgos. Ilgasis parlamentas. Pirmiausiai buvo pasmerktas. Karaliaus valdžia. Karalius Karolis. Lordų rūmuose. Pradinis Anglijos revoliucijos etapas. Pilietinio ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 29
Jav konstitucionalizmas
JAV konstitucionalizmo raida. Konstitucijos atsiradimą lėmė 1.Anglijos teorinis ir praktinis pavelda 2.kolonijinė patirtis. Konstitucijos rengimo procesas. Pirmoji JAV Konstitucija. 1781m. Konstitucija. 1789m. Konstitucija. 1789m. priimta ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 11 07
Lietuvos Valstybės Konstitucija
Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. ,1938 m. ,1992 m. Kas yra Konstitucija? Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. 1928 m. gegužės 15 d. Konstitucija Priėmė Prezidentas Antanas Smetona. LR Konstitucija 1928 m. 1938 m. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 19
Konstitucija skaidrės
Trumpas darbas istorijos arba pilietiškumo pagrindų pamokai. Konstitucija – žmogaus teisių ir laisvių garantas. Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga. Konstitucija gali būti. Rašytinė. Nerašytinė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 16
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Pirmoji Lietuvos Respublikos nuolatinė konstitucija buvo. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija nurodo, jog Lietuvos valstybės himnas yra. Remiantis Lietuvos Respublikos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
Tarpukario teisės konstitucijos
Tarpukario teisės konstitucijos. Įvadas. 1918m. Konstitucija. 1919m. Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija. 1920m. LaikinojiLietuvos Valstybės Konstitucija. 1922m. Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938m. Konstitucija. ...
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 03 09
Lietuvos konstitucija projektas
Lietuvos konstitucija. Kas yra konstitucija? Konstitucijos pagal formą gali būti skirstomos į. Pirmoji pasaulyje rašytinė Konstitucija buvo paskelbta JAV 1787m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir žmogaus teisės. Lietuvos Respublikos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 02 08
Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucijos
Jungtinės karalystės konstitucija. Anglijos konstitucionalizmo raida. Didžiosios Britanijos konstitucijos ypatumai. Jungtinių amerikos valstijų konstitucija. Valdžios išskaidymas. JAV konstitucijos pataisos. 1789 m. pirmame Kongrese buvo ...
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 11 04
Anglijos revoliucija pristatymas
Anglijos revoliucija. Konstitucinės monarchijos susidarymas. Dėl ko kilo anglijos revoliucija? Karolis KADA viskas prasidėjo? Pilietinis karas. Tolesni įvikiai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 11 17
Konstitucija ir konstitucionalizmas
Įvadas. Konstitucionalizmo kilmė ir raida. Konstitucija. Konstitucija ir konstitucionalizmo raida 1992 m. Lietuvos Respublikoje. Dvi ,,konstitucija“ sąvokos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 10
1922m Lietuvos konstitucija
Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto dalykai. Valstybės ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Teises istorija MRU
Naujosios teisės susiformavimas ir principai. Teisės šeimos sistemos , tradicijos. Naujosios teisės raidos tendencijos. Teisės demokratizavimo. Pasikeitimus teisės sistemoje. Nacionalinių teisės sistemų unifikacija. Teisės šaltinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 111 puslapių
2015 01 25
Konstitucija projektas (2)
Konstitucija. Skaidres sudarė ir informaciją rinko Kas yra konstitucija? Konstitucijos. Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 01 16
Anglija 19 amžiuje pirmauja pasaulyje
Anglijos pirmavimas pasaulyje XIX a. I pusėje. Anglija netenka pirmosios pasaulio pramoninės valstybės vaidmens. Bankų augimas. Kapitalo išvežimas. Anglijos vidaus politika XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje. Anglijos kolonijinė užsienio ...
Geografijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 24
1938m. Lietuvos konstitucija
Lietuvos konstitucija. B e n d r i e j i n u o s t a t a i. P i l i e t y b ė. P i l i e č i ų t e i s ė s i r p a r e i g o s. T i k y b a. Š e i m a i r m o t i n y s t ė. A u k l ė j i m a s ir š v i e t i m a s. D a r b a s. T a ...
Istorijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas
Anglijos revoliucija ir šalies iškilimas. Anglija xviia. pr. Anglijoje nuo XIIIa. karalius valdė tardamasis su parlamentu. Anglijos religija. 1640 – 1649m. revoliucijos priežastys. Revoliucijos pradžia 1640 – 1642m. Pilietinis karas 1642 ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 20
Civilinės teisės šaltiniai kontinentinėje ir anglosaksų teisės sistemose
Įvadas. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių grupavimas. Civilinės teisės šaltinių rūšys. Kontinentinės teisės tradicijos šaltiniai. Įstatymai. Papročiai. Bendrieji teisės principai. Teismo precedentas. Teisės doktrina. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 03 05
Lietuvos Konstitucijos priėmimas
1992metų. Lietuvos konstitucijos priėmimas.Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. Referendumas – visuotinis. Konstituciją pasirašė. Vytautas Landsbergis. Aukščiausiasis tarybos pirmininkas. LR Konstitucija įteisino. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 29
Ekonominė krizė anglijoje
Įvadas. Anglijos pristatymas. Istorija. Geografija. Administracinis susiskirstymas. Socialiniai ekonominiai rodikliai anglijoje. Pasaulio ekonominė krizė. Atgaivinimo planas. Nuomonė apie pasirinktą atgaivimimo strategiją. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 30
Konstitucija projektas
Konstitucija. Kas tai yra? Konstitucija gali būti. Lietuvoje galiojo šios laikinosios Konstitucijos. Lietuvoje galiojo šios nuolatinės Konstitucijos. Konstituciniai teismai. Istorija. Lietuvos Respublikos konstitucijos. 1992 metų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 12 03
Politologijos atsakymai
POLITOLOGIJA Pagal 1992. LR Konstituciją referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato. Kuris cenzas pagal 1992. LR Konstituciją galioja kandidatui į LR prezidento postą. Pagal 1992. LR Konstituciją Seimo nariu gali būti renkamas pilietis ...
Politologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 08 14
Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė
Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida. Konstitucinės teisės ištakos lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos konstitucijų raida. Laikinieji nepriklausomos lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Laikinosios konstitucijos pamatinių ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 29
Anglijos Uk konstitucija
Konstitucingumo raida. Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia(ministrų ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2014 12 05
Prancūzijos konstitucija
V Prancūzijos Respublikos konstitucija ( 1958m. Konstitucijos bruožai. Konstituciją sudaro. Vykdomoji valdžia (dvinarė – prezidentas ir vyriausybėPrezidentas. Kitos VIENASMENĖS teisės. Vyriausybė. Parlamentas. Konstitucinė Taryba. ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2014 12 05
Dalykinė komunikacija Anglija
Įvadas. Anglijos istorija. Anglijos religija, kultūra. Anglų bendravimo ypatumai. Verslo kalba. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 11 09
Užsienio šalių konstitucijos
Teisminė valdžia ir teismų sistema jungtinėje karalystėje. Nyderlandų karalystės konstitucija. Ispanijos konstitucija. Lenkijos respublikos konstitucija. Vykdomąja – lr prezidentas ir ministrų taryba. Rusijos federacijos konstitucija.
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 10 11
×