Apskaitos politikos pavyzdys

300 dokumentų
UAB "X" įmonės apskaitos politikos vertinimas
Įvadas. Apskaitos politika teoriniu aspektu. Apskaitos politikos samprata ir esmė. Apskaitos politikos reglamentavimas ir reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos sudarymo procesas. Verslo apskaitos politikos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 05 16
Apskaitos politika
Apskaitos politikos fomavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Pagrindiniai įmonės apskaitos politikos apibrėžimai. Apibrėžimas. Autorius (-iai). Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Organizacinis apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 07
Apskaitos politika referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos pasirinkimas. Įmonės apskaitos politiką sudarantys etapai. Apskaitos vykdymas įmonėje. Apskaitos rūšys. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 14
Pelno mokestis ir jo mokėjimas
Pelno mokestis. Standarto tikslas. Dėl ko skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis? Atidėtųjų mokesčių apskaičiavimo metodas. Balanso įsipareigojimų metodo taikymas. Vartojamos sąvokos. Mokėtinas pelno mokestis ir permoka. Atidėtojo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2016 06 29
Apskaitos politika ir jos formavimas
Įvadas. Apskaitos politikos pasirinkimas. Apskaitos politikos formavimas. Veiksniai, lemiantys apskaitos politikos pasirinkimą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 01 15
Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 02 07
Įmonės apskaitos politika ir apskaitos klaidų taisymas pagal tarptautinius apskaitos standartus
Vas „ apskaitos politikos , apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas “. Tas nuostatos ir reikalavimai. Apskaitos klaida. Apskaitos politikos pasirinkimas ir taikymas. Apskaitos politikos pastovumas. Apskaitos politikos keitimas. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 03 25
UAB "Nemėžio komunalininkas" apskaitos politika
Įvadas. Apskaitos politikos formavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Metodinis apskaitos politikos aspektas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 10 26
Informacijos sistemų esmė
įvadas. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinėje apskaitoje taikomi matai. Buhalterinės profesijos samprata. Profesionalių apskaitos darbuotojų etikos kodekso ir buhalterinės apskaitos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2010 12 29
Įmonės apskaitos sistema
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apskaitos rūšys. Apskaitos sitema. Pagrindiniai apskaitos elementai. Pagrindiniai apskaitos organizavimo principai. Apskaitos procesas. Praktinis įmonės apskaitos sistemos pavyzdys. Apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 08 28
Valdymo apskaita skaidrės (2)
Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos politika. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos terminas. Valdymo apskaitos informacija. Valdymo apskaita, tai. Naudojama informacija ir. metodai. Valdymo apskaitos informacijos taikymo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2017 01 17
Įmonės skolų apskaitos kortelės pavyzdys. Dokumento pavyzdys. Naudingas raštvedybos pavyzdys ir dokumentas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 08
Apskaitos organizavimas įvairaus tipo įmonėse
Įvadas. Įmonių rūšys lietuvos respublikoje. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos organizavimo bendrieji principai. Buhalterinės apskaitos organizavimas apskaitos politikos kontekste. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 30
Apskaitos pagrindai, projektas
Apskaitos pagrindai. Informacija valdymo sistemoje. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai. Užduotis. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Buhalterinė apskaita. pagal buhalterinės apskaitos įstatymą. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2020 03 15
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita
Viešojo sektoriaus subjektųbuhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Minimalios apskaitos politikos nuostatos. Ilgalaikis materialusis turtas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Per ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 06
Atsargų apskaita ir analizė (2)
Uždarosios akcinės bendrovės „X“ atsargų apskaita ir analizė. Atsargų apskaitos teoriniai aspektai. UAB „X“ pristatymas. UAB „X“ atsargų apskaitos politika. UAB „X“ atsargų apskaitos politikos įgyvendinimas. UAB „X “ ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 05
Europos Sąjungos Šalių apskaitos reglamentavimas
Įvadas. Apskaitos raida. Apskaitos samprata, atsiradimą lemiantys veiksniai. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos sistemų klasifikavimas. Bendrieji Europos sąjungos apskaitos reglamentavimo principai. Apskaitos modeliai. Bendrieji ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2016 02 21
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 12
Apskaitos esmė ir reglamentavimas
Tema. Apskaitos teikiama informacija ir jos vartotojai. Pagrindinės apskaitos sąvokos*. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos informacija. Reikalavimai, keliami apskaitinei informacijai. Apskaitos proceso esmė. Apskaitos pagrindiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2016 10 24
Apskaitos procesas ir jo organizavimas
Turinys. Apskaitos organizavimo esmė. Finansinės apskaitos techninis ir technologinis aprūpinimas. Metodinis finansinsės apskaitos politikos aspektas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Ūkinių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 10
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 06
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 82 puslapiai
2013 03 28
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 puslapių
2014 04 22
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
9,2( 17 atsiliepimų )
Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2016 07 30
Dokumentų valdymo kontrolinis darbas
ĮSAKYMAS (pavyzdys). NUTARIMAS (pavyzdys). NUOSTATAS (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). ĮGALIOJIMAS (pavyzdys). PROTOKOLAS (pavyzdys). Protokolo 1 priedas. Protokolo 2 priedas. PRAŠYMAS (pavyzdys). GYVENIMO ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 01 18
Statybos įmonės veiklos apskaita
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos politikos įgyvendinimo organizavimas. Apskaitos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Statybos verslas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 02 19
Apskaitos politika pagal VSAFAS ir VAS skirtumai ir panašumai
Įvadas. Apskaitos politika pagal vsafas. Bendrosios nuostatos. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. VSAFAS taikymas pirmą kartą. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 04 09
Akcinės bendrovės atsargų apskaita
Akcinės bendrovės ab „linas“ atsargų apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir apskaitos politika. Atsargų reglamentavimas. Atsargų apibūdinimas, jų struktūra ir įvertinimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 03 28
Išlaidų apskaitos įmonėje Sanitas ypatumai ir gerinimo galimybės
Išlaidų apskaitos įmonėje ab „sanitas“ ypatumai ir gerinimo galimybės. Įvadas. Išlaidų apskaitos prasmė ir ypatumai. Išlaidų klasifikacija. Išlaidų apskaitos principai ir standartai. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 04 05
Kaštų valdymo esė Tikslinė kaštų apskaita
Tikslinės kaštų apskaitos samprata. Tikslinės kaštų apskaitos privalumai. Tikslinės kaštų apskaitos trūkumai. Tikslinės kaštų apskaitos pavyzdys. Literatūros sąrašas.
Apskaitos esės, Esė, 7 puslapiai
2017 02 22
Transporto politikos planavimas
Transporto politika. Transporto politikos tikslai. Transporto sistemos tikslai. Transporto priemonių planavimas. Stebėjimas. Kontrolė. Strategija. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją. Transporto politikos uždaviniai. Aktualiausi es ...
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 27
Ataskaitinio laikotarpio pabaigos apskaitos procedūros
Santrauka. Įvadas. Uab „x“ įmonės veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Uab „x“ įmonės veikla. Informacijos šaltinių apžvalga. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos apskaitos procedūros. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 04 24
Apskaitos pagrindų konspektas
Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Palyginimo principas. Pavyzdys. Neutralumo ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 01 02
UAB „Modernus baldukas“ sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudos ir jų grupavimas. Sąnaudų pripažinimas ir apskaita. UAB „Modernus baldukas“ apskaitos organizavimas. UAB „Modernus baldukas“ veiklos aprašymas. UAB „Modernus baldukas“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2020 02 03
Pirminės apskaitos kursinis darbas
Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo