Apskaitos principai

300 dokumentų
TFAS (tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų) ir GAAP (visuotinai priimti apskaitos principai) harmonizacijos (suvienodinimo) procesas
Tarptautiniai finansų apskaitos standartai. Įvadas į TFAS. Privalumai naudojant TFAS. Kam TFAS yra taikomas? Reikalavimai tfas. Kaip TFAS skiriasi pagrindiniais klausimais nuo JAV BAP? Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Bendrieji ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 13
Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai
Įvadas. Apskaita. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas. Auditas. Finansinis auditas. Veiklos ir valdymo auditas. Teisinis auditas. Audito ir apskaitos ryšys. Pagrindinis bendras audito ir apskaitos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 03 03
Pagrindinės finansinės ataskaitos ir jų turinys. Apskaitos principai. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose
Apskaitos samprata. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Balansas. Balanse informacija yra išdėstoma tokia tvarka. Turtas. Nuosavas kapitalas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Šioje ataskaitoje informacija turi būti pateikiama pagal tokius ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai skaidrės
APskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai audito savarankiškas darbas. -Bendras apskaitos ir audito tikslas. Pateikti objektyvią informaciją apie įmonės veiklą. Apskaita ir auditas. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 28
Bendrieji apskaitos principai
Bendrieji apskaitos principai. Įmonės Veiklos tęstinumo Periodiškumo Pastovumo Piniginio mato Kaupimo Palyginimo Atsargumo Neutralumo Turinio svarbos. Įmonės. Kiekviena įmonė, kuri sudaro finansinę atskaitomybę. Pavyzdys. UAB ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 02 14
Bendrieji apskaitos principai projektas
Tema Bendrieji apskaitos principai. Siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos. Finansinės ataskaitos. Sudaromos remiantis bendraisiais apskaitos principais Įmonės veiklos tęstinumo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 03 21
Bendrieji apskaitos principai skaidrės
Bendrieji apskaitos principai. Apskaita. Bap. Apskaitos informacija yra formuojama ir perduodama remiantis autoritetingų apskaitos organizacijų priimtais principais. Tačiau ir apskaitą reglamentuojantys aktai neatsako į klausimą, kaip ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Buhalteriniai apskaitos principai
Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Kas yra buahlterinė apskaita? Buhalterinės apskaitos politika. Bendrieji apskaitos taikymo principai. Buhalterinės apskaitos sistemos pagrindas, tai ir yra – bendrieji buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 04
Bendrieji apskaitos principai BAP
Bendrieji apskaitos principai Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Buhalterinės apskaitos rūšys. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2019 03 07
Apsakaitos konspektai
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos modeliai. Apskaitininko ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 10
Bendrieji apskaitos organizavimo principai
Bendrieji apskaitos organizavimo principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Apskaitos registrai atšviesta tema. Piniginio turto esmė. Piniginio turto rūšys. Kasos operacijų apskaita. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 12 12
Apskaitos špera
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitininko profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
Europos Sąjungos Šalių apskaitos reglamentavimas
Įvadas. Apskaitos raida. Apskaitos samprata, atsiradimą lemiantys veiksniai. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos sistemų klasifikavimas. Bendrieji Europos sąjungos apskaitos reglamentavimo principai. Apskaitos modeliai. Bendrieji ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2016 02 21
Įmonės apskaitos sistema
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apskaitos rūšys. Apskaitos sitema. Pagrindiniai apskaitos elementai. Pagrindiniai apskaitos organizavimo principai. Apskaitos procesas. Praktinis įmonės apskaitos sistemos pavyzdys. Apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 08 28
Apskaita ir finansinė atskaitomybė Kauno tardymo izoliatorius
Įvadas. Kauno tardymo izoliatorius. Istorija. Kauno tardymo izoliatoriaus nuostatai. Veiklos tikslai ir funkcijos. Darbo organizavimas. Apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Finansinio turto apskaitos principai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 04 25
Apskaitos modeliai ir jų sistema
Įvadas. Apskaitos apibūdinimas ir sąvokos. Apskaitos apibūdinimas. Apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos modelių reikšmė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 11 13
Apskaitos apibrėžimas
Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Informacinių funkcijų uždaviniai yra tokie. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Buhalterinės apskaitos įstatymo struktūra. Lietuvos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 03 10
Vokietijos apskaitos sistema
Vokietijos apskaitos sistema. Vokietijos politinė, ekonominė ir teisinė sistemos. Vokietijos apskaitos pagrindai. Finansinė atskaitomybė ir apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai ir praktika. Apskaitos profesija. Literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 05 10
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 08
Apskaitos organizavimas įvairaus tipo įmonėse
Įvadas. Įmonių rūšys lietuvos respublikoje. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos organizavimo bendrieji principai. Buhalterinės apskaitos organizavimas apskaitos politikos kontekste. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 30
Finansinė apskaita ir auditas
Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Apskaitos samprata ir reglamentavimas. Apskaitos istorija. Apskaitos esmė, tikslas ir uždaviniai. Apskaitos informacija. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2018 12 18
Apskaitos informacijos formavimo procesas
Apskaitos informacijos formavimo procesas. Ataskaitos reglamentavimas. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Finansinė atskaitomybė. Atskaitomybė. Apskaitos procesas. Dvejybinis įrašas apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 28 puslapiai
2016 10 27
Apskaita. Apskaitos konspektas
Sąskaitybos pagrindai. Apskaitinės informacijos paskirtis ir taikymas. Pagrindinės apskaitos sąvokos ir principai. Pagrindinės apskaitos dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindiniai apskaitos tvarkymo metodai. Apskaitinė lygybė. Pagrindiniai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 01 06
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Verslo apskaitos standartai. Bendrieji apskaitos principai. Savarankiško darbo užduotis. Naudota literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 02 05
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje skaidrės
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. LR Apskaitos proceso etapai. LR apskaitos proceso etapai. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitinė informacija turi būti. Informacinių funkcijų uždaviniai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 09 26
Apskaitos politika
Apskaitos politikos fomavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Pagrindiniai įmonės apskaitos politikos apibrėžimai. Apibrėžimas. Autorius (-iai). Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Organizacinis apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 07
Buhalterinė apskaita konspektas
Turinys. Ižanga. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Tarptautinis apskaitos standartas. Europos sąjungos direktyvos, reglamentuojančios buhalterinę apskaitą. Išvados. Literatūra.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 08
Prancūzijos apskaitos sistema
Prancūzijos apskaitos sistema. Prancūzijos apskaitos modelis. Apskaitos sistemos kūrimasis. Konsoliduota apskaita. Apskaitos reglamentavimas prancūzijoje. Auditas ir jo funkcijos prancūzijoje. Finansinių ataskaitų elementai bei jų sudarymo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 02 22
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas. Apskaitos raida. Apskaitos raida Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Apskaitos sistema. Informacijos sistema. Buhalterinė apskaita. Uždaviniai. Bendrieji apskaitos principai. VAS ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2017 01 17
Informacijos sistemų esmė
įvadas. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinėje apskaitoje taikomi matai. Buhalterinės profesijos samprata. Profesionalių apskaitos darbuotojų etikos kodekso ir buhalterinės apskaitos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2010 12 29
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje
Apskaitos organizavimas verslo įmonėje. Apskaitos principai. Finansų ir valdymo apskaita. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Pagrindinės finansinės ataskaitos ir jų turinys. Verslo apskaitos standartai (VASBuhalterinis ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2015 01 10
Apskaitos esmė ir reglamentavimas
Tema. Apskaitos teikiama informacija ir jos vartotojai. Pagrindinės apskaitos sąvokos*. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos informacija. Reikalavimai, keliami apskaitinei informacijai. Apskaitos proceso esmė. Apskaitos pagrindiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2016 10 24
Apskaitos savarankiškas darbas
Įvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2012 02 10
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 06 11
Skaidrės apie apskaitą
Apskaita. Apskaita- tai įmonės(firmos) ar kito kokio nors ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai. Apskaitos organizavimo principai. Apskaitos metodika- tai įmonės vadovybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Apskaita
Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė. Sąskaitos ir jų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Turto ir nuosavybės klasifikacija. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas bei ...
Apskaitos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
×