Ar įmanoma pabėgti nuo savęs?

300 dokumentų
Ar įmanoma pabėgti nuo savęs? rašinys
Kiekienas žmogus nėra tobulas ir per gyvenimą pridaro klaidų. Jis gali mėginti pabėgti nuo supančių nemalonumų, atsakomybės bei pastangų reikalaujančių dalykų. Stengtis visada būti pirmas ir pats geriausias, tačiau tik suklydęs ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 26
Ar galima pabėgti nuo savęs?
Ar įmanoma pabėgti nuo savęs? Ar žmogus gali pabėgti nuo savęs?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 04 05
Ar žmogus gali pabėgti nuo savęs?
Kaip kiekvienas žmogus yra įkalintas savo kūne, taip jis yra priklausomas ir nuo savo sąžinės bei negali nuo jos pabėgti. Visi galime bėgti nuo aplink mus supančių nemalonių, pastangų bei atsakomybės reikalaujančių dalykų, tačiau ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 31
Rašinys: Ar įmanoma pabėgti nuo savęs?
Bandymas bėgti nuo savo įsitikinimų,praeities kankina žmogų. Individai stengdamiesi pamiršti savo praeityje atliktus darbus, bėgti nuo tik kenkia patiems sau. Puikus tokio įvykio pavyzdys būtų J.Biliūno novelė „ Vagis“. Šio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 05 03
Ar įmanoma žmogui pabėgti nuo savęs?
Pabėgti nuo savęs tai reiškia atitrūkti nuo nemėgstamo darbo ,įsitikinimų ,pareigos ,mus supančių žmonių,tačiau kai kurie žmonės bando išlikti savimi ,kad ir kas benutiktų.Ši tema analizuojama XX amžiaus vidurio rašytojo Antano ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 01 05
Rašinys: Ar įmanoma pabėgti nuo tikrojo savęs?
Rašinys Ar įmanoma pabėgti nuo tikrojo savęs?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2019 04 03
Ar emigruodamas žmogus gali pabėgti nuo savęs?
Ar emigruodamas žmogus gali pabėgti nuo savęs?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 03 29
Karjeros ugdymas Savęs pažinimo procesas (savęs vaizdas, savęs vertinimas)
Savęs pažinimo procesas. Savęs vaizdas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo dimensijos. Pažinimu ar emocijomis paremtas savęs vertinimas. Bendras ar konkretus savęs vertinimas. Savęs vertinimo veiksniai. Nerealus siekimų lygis gali būti ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2016 06 28
Savęs vertinimas psichologija
Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo lygiai,. Savęs pervertinimas. Grupinis narcisizmas. Adekvati savivertė. Savęs nuvertinimas. Savęs vertinimo motyvacija. Tamsioji savęs vertinimo pusė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 06 06
Savęs vertinimas
Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Asocialios asmenybės formavimosi kelias susijęs su savęs vertinimu. Savęs vertinimas ir asocialus elgesys. Nepilnamečių pažeidėjų teisės, savęs vertinimas. Kaip save vertina vagys, prostitutė ir kiti ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 11 23
Savęs pažinimas ir vertinimas
Įvadas. Dėstomoji dalis. Savęs vertinimo samprata ir įtakojantys veiksniai. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo formavimasis. Savęs vertinimas ir asmenybės bruožai. Teigiamas savęs vertinimas. Žemas savęs vertinimas. Išvados. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 12 09
Asmenybės savęs vertinimas
Asmenybes savęs vertinimas. Žinios apie save. 2savosios vertės jausmas. Aš vaizdo formos. Skiriami 3 savęs vertinimo formavimosi mechanizmai. Įsisąmoninti – neįsisąmoninti aspektai. Kognityvinis – afektyvus savęs vertinimas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 04 28
Savęs pažinimo būdai metodai
Savęs pažinimo būdai (metodai). Savęs pažinimas tai. „Aš“ ir „Mano“- savęs pažinimo aspektų įvairovė. Savęs pažinimo taisyklės. Esminiai savęs pažinimo elementai. Save pažinti gali šiais būdais. Prašyk grįžtamojo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 28
Savimonė ir savęs vertinimas
Savimonė ir savęs vertinims. Savimonė. Asmeninė savimonė. Socialinė savimonė. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo lygiai. Grupinis narcisizmas. Savęs vertinimo motyvacija. Tamsioji savęs vertinimo pusė. Toddas Heathertonas ir ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 11 26
Savęs pažinimas ir valdymas
Įvadas. Savęs pažinimo būdai. Savęs pažinimas savistabos būdu. Savęs pažinimas bendraujant, testų pagalba. Savęs valdymas. Buvimas atsakingu. Siekimas užsibrėžtų tikslų. Gyvenimas pagal tvirtus principus. Išvados. Literatūros ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 10 17
Pozityvaus požiūrio į save ugdymas
Įvadas. Savivertės ugdymas. Pozityvaus požiūrio į save svarba asmenybei. Pozityvaus požiūrio į save samprata. Pozityvų požiūrį į save įtakojantys veiksniai. Tėvų vaidmuo. Pedagogų vaidmuo. Savęs vertinimo lygiai. Savęs ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 02 22
Savęs vertinimas: Pasitikėjimas ir nepasitikėjimas
Savęs vertinimas.Pasitikėjimas ir nepasitikėjimas. Savęs vertinimas – kas tai? Savęs vertinimas pradeda formuotis ankstyvoje vaikystėje. Pernelyg žemas savęs vertinimas. Pernelyg aukštas savęs vertinimas. Adekvatus savęs vertinimas. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 11 05
Teigiamas savęs vertinimas: samprata bei įtakojantys veiksniai, savęs pažinimas ir priėmimas
Teigiamas savęs vertinimas – samprata bei įtakojantys veiksniai, savęs pažinimas ir priėmimas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimas – tai mūsų nuomonė apie save. Savęs vertinimas pradeda formuotis ankstyvoje vaikystėje. Savęs ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 21
Savęs vertinimas ir tapatumas
Savęs vertinimas ir tapatumas. Asmenybės tapatumas. Asmenybės tapatumą lemiantys veiksniai. Asmenybės savęs įvertinimas. Įsisąmoninti – neįsisąmoninti aspektai. Kognityviniai – afektyvūs aspektai. Bendri – konkretūs aspektai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2017 04 28
Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti savęs vertinimo aspektai
Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti savęs vertinimo aspektai.
Psichologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 06 24
Aš vaizdo samprata
Tema. Aš vaizdo samprata Savimonė. Aš – vaizdu. Aš – vaizdas. Aš – vaizdo formos. Realusis ir Idealusis Aš. Aš – vaizdo vystymasis. Tema. Savęs pažinimas ir savigarba. Savosios vertės jausmą galima išskaidyti į dvi dalis. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 04 17
Asmenybės bruožai
Asmenybės bruožai. Kas keičia asmenybę? Savęs suvokimas. (Self-concept/self-image). Skirtingi savęs suvokimai. self-images. “ Savęs” komponentai Savigarba (self-esteem). Identiteto gerinimui naudojamų produktų charakteristikos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 01 02
Savęs vertinimas, vidinis funkcionalumas
Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vidinis funkcionalumas, kaip savęs realizavimo veiksnys. Savimonė. „Aš vaizdo“ turinį sudaro žinių apie save ir nuostatų savo paties atžvilgiu visuma. Savikontrolė. Savęs vertinimas. Savęs ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 12 09
Pabėgimo kambarys
Pabėgimo kambarys. Jūs turite pabėgti iš kambario. Pirma užuomina kabo nuo lubų. Antra užuomina. Spausti čia. Trečia užuomina. Šį daiktą reikia laistyti, jis vykdo fotosintezę. Ketvirta užuomina. Jos raudonos spalvos ir įdėtos į ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 12 26
Kas padeda žmogui pabėgti nuo skaudžios realybės?

Kas padeda žmogui pabėgti nuo skaudžios realybės. J. Biliūnas, A. Škėma ir B. ...

Kiekvienoje epochoje žmogus susiduria su sunkiais išbandymais, ribinėmis situacijomis, o visa tai atneša skaudžią realybę. XX a. istorinės, politinės bei socialinės aplinkybės ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2020 01 27
Psichologija, pradėkime nuo savęs
Pradėkime nuo savęs. Mūsų Aš vaizdas. Daugialypio Aš vaizdo formos. Savistaba. Bendravimas ir savęs pažinimas.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 09 27
Asmenų savęs vertinimus formuojantys veiksniai
Asmenų savęs vertinimus formuojantys veiksniai. Sąmonė. Sąmonės savybės. Sąmonės funkcijos. Savimonė. Skirstoma į asmeninę ir socialinę. Asmeninė savimonė. Asmens savimonė. Socialinė savimonė. Savęs vertinimas. Keturis ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 12
Ar įmanoma užsidirbti internete?
Ar įmanoma užsidirbti internete? Teiginys. Šiandiena Jūs sužinosite. Ar įmanoma užsidirbti internete? Jai taip, tai ko man reikia? Jai taip, tai kaip man tai padaryti? Ar tai yra sunku? Ar tam reikia kažkokio išsilavinimo? Ar ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 11 29
Savęs vertinimas namų darbas
Savęs vertinimo lygiai. Veiksniai , nuo kurių priklauso savęs vertinimas. Tinkamos vaiko savivertės ugdymas. Būdai išsiugdyti savo vertės jausmą.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 02 28
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje
Psichologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 09
Salomeja Nėris lietuvių skaidrės
Biografija. Salomėja nėris (bačinskaitė-bučienė). Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio. Namas, kuriame gyveno salomėja bačinskaitė. Salomėja – lazdijų gimnazijos mokytoja. Salomėjos šeima. Salomėjos šeima po daugelio metų. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2012 12 03
Psichologinis savęs analizavimas
Įvadas. Savęs analizavimas. Testas „Asmenybės savybės“. Testas „Namas“. Testas „Savęs vertinimas“. Užduotis „Pokalbio stebėjimas“ ir „Žodinė komunikacija. Savianalizė. Išvados.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 04 01
Savęs ir vaiko pažinimas, siekiant pozityvių rezultatų
Savęs ir vaiko pažinimas, siekiant pozityvių rezultatų. Savęs pažinimas - informacijos apie save rinkimas, analizė, vertinimas. Kaip gerai save pažįsti? Kaip savęs pažinimas gali padėti siekiant pozityvių rezultatų? Dvi pagrindinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 04 30
Skausmingas savęs ieškojimas
Lietuvos prozininkas Ričardas Gavelis sake: „Žmogui neturi rimtai rūpėti kasdienės duonos pelnymas, antraip jis ieškos vien tos duonos, o ne savo pasiklydusios sielos“. Šiais žodžiais jis norėjo pasakyti, kad yra neapsakomai svarbu ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 11 18
Menas padeda pabėgti nuo realybės
Meną sugretinant kaip laisvę galime įžvelgti ir XIXa. rašytojo Juozo Tumo- Vaižganto apysakoje. Gyvendamas carinės Rusijos priespaudos metais, kūrėjas matė griūvančios Lietuvos kultūros vaizdą. Jo tikslas buvo atskleisti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 01 08
Savęs pažinimas ir karjera
Savęs pažinimas ir karjera. Karjera – tai visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi. Svarbiausia karjeros kelyje – žinoti savo kryptį. Vienas svarbiausių dalykų, kuris padeda atrasti sau tinkančią ir patinkančia profesiją. Savęs ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo