Ar sazine galima nusipirkti

300 dokumentų
Sąžiningumas
Sąžinė yra viena iš pamatinių žmogaus vertybių, lemiančių kiekvieno asmens moralumą ir elgesį, drauge formuodama visos visuomenės įstatymus, moralės normas, požiūrį į žmogų ir jo vertę. Jos šaknys glūdi kažkur giliai ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2011 03 30
Sąžinė
Žymių žmonių mintys apie sąžinę. Žodžių, vartotų apibrėžti sąžinei, etimologija. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinė judaizmo požiūriu. Šventasis raštas apie sąžinės prigimtį. Sąžinės kilmės raida.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 01 02
Sąžinė, ar galima ją išugdyti? Kaip ji nuraminama?
Sąžinė. Kaip nuraminama sąžinė? Ar galima išugdyti sąžinę? Pirmasis žingsnis siekiant nuraminti sąžinę – išsiaiškinti, kas būtent jus graužia. Šis antrasis žingsnis į sąžinės graužaties pašalinimą yra svarbus. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 12 10
Sąžinė referatas
Referatas apie sąžinę. Kas yra sąžinė? Sąžinė gali būti. Garsių žmonių išsakytos sentencijos ir aforizmai. Patarlė ir priežodis su žodžiu sąžinė. Sąžinė. Jos samprata ir reikšmė. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinė ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 08 30
Sąžinė pristatymas
Sąžinė. Pagrindinė sąvoka. Kas yra sąžinė?. Sąžinė. Sąžinė – ne vien protas. Du sąžinės balso elementai. Sąžinė judaizmo požiūriu. Sąžinės balsas. Sąžinės skirstymas. Klaidingos sąžinės rūšys. Apibendrinimas.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 22
Kas yra sąžinė
Tikriausiai nėra pasaulyje žmogaus kuris prieš arba po tam tikrų savo veiksmų, nebūtų girdėjęs savo sąžinės. Kas tas tylus išminčius glūdintis mumyse? Sąžinės sąvoką bene aiškiausiai biblijos enciklopediniame žodyne išreiškė ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2011 04 04
Sažinė ir tolerancija
Moralės principas ir laisva valia. Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai. Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis. Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas. Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai. ...
Etikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 17
Sąžinė - vienintelė ir nepaperkama žmogaus teisėja
Sąžinė – vienintelė ir nepaperkama žmogaus teisėja.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 06 13
Sąžinė skaidrės
Sąžinės reikšmė. Kas yra sąžinė? Mintys apie sąžinę. Sąžinės rūšys:. Humanistinė sąžinė. Kokia sąžinė gali būti? Paklusk savo patikrintai sąžinei! Praktiniai pavyzdžiai. Ar verta klausyti savo sąžinės balso? Kodėl? ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 06 21
Svarbiausias žmogaus teisėjas yra sąžinė
9,5( 4 atsiliepimai )
Labai sunku būtų tiksliai ir vienu sakiniu apibrėžti kas gi yra žmogaus sąžinė. Kodėl kiekvienas žmogus gali suprasti ją skirtingai, kas normalu yra vieniems, nesąžininga atrodo kitiems. Net gi savo poelgius vertindami žmonės ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 01 18
Žmogaus sąžinė - jo gyvenimo problema
Sąžinė - vienintelis turtas, kurį turime be išimties visi, tačiau į jos balsą kiekvienas įsiklausome skirtingai. Vieni stengiasi tą balsą numalšinti, kitiems atvirkščiai – jį vertina kaip kelrodį. Mano nuomone, sąžinės balso ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 03 19
Kurioje parduotuvėje galima pigiau apsipirkti?
Kurioje ežerėlio parduotuvėje galima pigiau apsipirkti.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2012 05 17
Sąžinė - žmogaus teisėjas
10( 2 atsiliepimai )
Nėra griežtesnio teisėjo už sąžinę. Sąžinė – žmogaus teisėjas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 16
Ar galima nusipirkti laimę?
Kai Dalai Lamos paklausė, kas jį labiausiai stebina žmonijoje, jis atsakė: „Žmogus. Nes jis aukoja savo sveikatą, kad uždirbtų daugiau pinigų. Po to jis aukoja pinigus, kad atstatytų savo sveikatą. O tada jis taip rūpinasi savo ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 03 21
Ar galima nupirkti sąžinę?
Sąžinės balsas – sunkiai užgožiamas, nes jis visuomet esti viduje. Gal šiais laikais ir atrodo, kad yra gausybė žmonių, kurie baisiausius nusikaltimus gali atlikti nė nemirktelėję ir nei kiek nesijausti dėl jų kalti, mano nuomone, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2019 09 29
Sąžinė referatas (2)
Svarbi žmogaus moralinio veido dalis yra jo sąžinė. Tai gili ir intymi asmenybės sritis, kurioje integruojama visa dorovinė veikla. Sąžinės problema, tiksliau, problemos dėl sąžinės neretai atveda žmogų į sudėtingą situaciją. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 puslapiai
2013 05 16
Kodėl sąžinė didžiausia žmogaus teisėja?
Sąžinė - tai vidinis žmogaus balsas, leidžiantis įsiklausyti į save, atskirti gėrį nuo blogio, suprasti, kas yra tikrosios vertybės. Viena iš tokių vertybių, kurios dėka žmogus gali geriau pažinti save, suvokti ir apgailestauti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 15
Jonas Biliūnas novelės „Vagis“ kontekstas
Jonas Biliūnas 1879. Rašytojas sprendžia moralines problemas. Dievas žmogaus širdyje. Kriterijus visiems mano darbams – sąžinė , o savo sąžine ir savo pažiūromis neprekiauju ”, – sakė Biliūnas. “. “ („ Vagis “). “. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2020 04 30
Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

Ar didžiausia teisėja – sąžinė? (Jonas Biliūnas, Vincas Krėvė Mickevičius, Vincas Mykolaitis Putinas). ...

Novelė „Brisiaus galas“ apie vyrą, nužudžiusį šunį – manoma, vyras pabėga iš įvykio vietos dėl sąžinės sopulio.Kunigaikštis Skirgaila – vienišas, ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2017 04 21
Sąžiningumas skaidrės
Sąžininigas elgesys. Sąžiningumas. Sąžiningumas  – dorovės. Sąžinė. Sąžinė yra viena iš pamatinių žmogaus vertybių. Sąžiningas žmogus. Sąžiningas žmogus blogo darbo nepadarys. Sąžiningumas - vertybė. Jauni žmonės ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 14
Dievas skaidrės
Skaidrės apie Dievą. Kodėl Dievas davė laisvą valią ir sąžinę?. Sąžinė. Laisva valia — nuostabi dovana. Kaip esame sukurti. Tobula pradžia. Laisvė ribota.
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2013 05 26
Nėra griežtesnio teisėjo už sąžinę lietuvių rašinys
Nėra griežtesnio teisėjo už sąžinę. S. Nėris, A. Škėma, J. Biliūnas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 05 24
Ar didžiausia žmogaus teisėja – sąžinė?

Ar didžiausia žmogaus teisėja – sąžinė? Jono Biliūno ir Mariaus Katiliškio ...

Sąžinė - dorovinio atsakingumo už savo poelgius jausmas. Jos dėka, kiekvienas žmogus gali suvokti savo veiksmus bei jų pasekmes. Prancūzų rašytojas Viktoras Hugo yra ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2020 05 10
Paslaugos internete skaidrės
Paslaugos internete. Internetinė parduotuvė - tai prekyba virtualioje erdvėje. Internetinės parduotuvės. Elektroninė bankininkystė – paslaugos. Elektroninė bankininkystė. Https//ebankas. seb. lt/. Https//ib. swedbank. lt/private. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 01 19
Sąžinė - griežčiausias teisėjas
Sąžinė - griežčiausias teisėjas (novelė ,,Vagis'').
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 04 27
Nėra griežtesnio teisėjo už sąžinę samprotavimo rašinys
Visais laikais žmonių gyvenimuose pasitaikydavo akimirkų, kai jiems tekdavo priimti ne tik gerus, bet ir blogus sprendimus. Vieni tokių sprendimų atsiliepdavo jį priėmusiam žmogui, o kiti paliesdavo ir aplinkinius. Tai galėjo būti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 03 30
Sąžinė akademinėje etikoje
Biomedicinos mokslų katedra. Bendrosios praktikos slauga. Akademinė. Etika. Problemos aktualumas. Kas yra sąžinė? Kas yra akademinis sąžiningumas bei nesąžiningumas? Akademinio sąžiningumo principą studijų procese pažeidžia. Kas ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 02 07
Senieji radijo imtuvai
Įvadas. Tikslas. Senoviniai radijo imtuvai. Įvairios radijo imtuvų rūšys ir dažniai. Ar galima nebrangiai nusipirkti gerą radijo imtuvą? Apie radijo imtuvų taisymą. Istorinė VEF imtuvų prasmė. Įvairūs VEF radijo imtuvų modeliai. ...
Technologijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 11 13
Ką girdžiu savyje, sąžinė?
Statybos darbų vykdytojas daug metų dirbo didelėje įmonėje. Netrukus statybos prasidėjo. Tačiau, pasinaudodamas tokiu aklu pasitikėjimu, darbų vykdytojas nusprendė. Pirkti prasčiausias statybines medžiagas. Kai namas buvo baigtas, ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 10 24
Trąšų sąvoka ir veikimas
Trąšos. Trąšų sąvoka ir veikimas. Organinės trąšos. Organinių trąšų rūšys. Mineralinės trąšos. Makroelementinių trąšų grupės. Bakterinės trąšos (bakteriniai preparataiKą turėtų žinoti ūkininkas. Negerai jei. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 02 12
Sąžinė - vienintelė ir nepaperkama žmogaus teisėja rašinys
Sąžinė - vienintelė ir nepaperkama žmogaus teisėja.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 06 13
Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas visuomenė, sąžinė ar Dievas? (J. Biliūnas, K. Donelaitis, ...

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas? (J. Biliūnas, K. Donelaitis, V. Mykolaitis-Putinas)Vertinti – reiškia turėti savo ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2020 05 05
Sąžinė rašinys
Sąžinė – vidinis žmogaus balsas, kuris vieniems yra dorovingesnio gyvenimo padėjėjas, o kitiems jis nereiškia nieko. Galime nuslėpti savo poelgius, sumeluoti sau ir kitiems, tačiau sąžinė visada prabyla, anksčiau ar vėliau. Galima ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 01 19
Tešlos kėlimo priemonės
Tešlos kėlimo priemonės, jų charesteristika. Kokiem kepiniam kokias kėlimo priemonės naudojamos? Tešla – vientisas mišinys iš miltų. Tešlą galima iškelti. Mielėmis Kepimo milteliais Raugu Potašu Angliarūgšties amoniu. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 04 13
Ar sąžinė visada teisėja?
Sąžinė - tai žmogui be galo svarbus reiškinys. Ją turime visi be išimties, tik į ją kiekvienas įsiklausome skirtingai. Tai jausmas kylantis iš vidaus ir verčiantis mus atitinkamai jaustis - būti suglumusiems, jausti kaltę ar būti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 27
Ar žmogui svarbi sąžinė?
Sąžinė graužia mus visus dėl praeityje padarytų dalykų. Vienas iš pavyzdžių šiam teiginiui yra J. Biliūno novelė "Vagis". Pagrindinis veikėjas vardu Jokūbas pasakoja apie savo poelgį kuris buvo iš esmės būtinas ir vardan gero, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 02 02
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo