Asmeninis finansu valdymas

300 dokumentų
Asmeninių finansų reikšmė ir valdymas
Įvadas. Asmeninių finansų reikšmė ir valdymas. Asmeninių finansų valdymo taisyklės. Asmeninių finansų rūšys. Asmeninis biudžetas ir jo valdymas. Biudžetas ir jo sudarymo modelis. Asmeninis biudžetas. Išvados. Literatūros ...
Finansų referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 05 27
Finansų valdymas
Įvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 12 28
Asmeninių finansų valdymas referatas
Įvadas. Asmeniniai finansai, jų valdymas ir reikšmė. Pagrindinės asmeninių finansų tvarkymo taisyklės. Ameninių finansų tiklai. jų rūšys ir tiklas. Asmeninio biuždeto planavimas. Kaip sudaryti biuždeto planą. Kaip sumažinti savo ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 13
Asmeninių finansų valdymas
Asmeninių finansų valdymas. Įvadas. Asmeniniai finansai. Kas būtent yra asmeniniai finansai? Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų valdymo svarba. Pinigų srautai ir jų valdymas. Asmeninių finansų biudžetas. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 03 13
Įmonės finansų valdymas
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės turto analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės nuosavo kapitalo analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Pokyčių palyginimas. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 05 02
Finansų rizikos valdymas
Įvadas. Finansų rizikos istorija ir valdymas teoriniu aspektu. Finansų rizikos valdymo samprata. Rizikos rūšys. Finansų rizikos valdymo modeliai ir matematinis rizikos įvertinimas. Finansinės rizikos valdymo metodai. Matematinis rizikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 12 16
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 02 28
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai referatas
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Finansų samprata. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymo esmė. Asmeninių finansų valdymas. Planavimas. Asmeninis turtas. Taupymas. Investicijų rūšys. Asmeninių finansų svarba šalies ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 12 12
Strateginis finansų valdymas
Įvadas. „n“ įmonės veklos analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab „katalita“ finansinės būklės analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 27
Įmonių finansų valdymas
Finansai ir finansų sistema. Finansų valdymas. Finansų valdymo sprendimai. Įmonių finansai. Įmonės finansiniai ištekliai. Įmonių finansų esmė. Įmonių finansų funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonių finansų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 08
Finansų valdymas referatas
Įvadas. Finansų samprata. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo tikslai. Įmonės finansų tarnybos ir jų funkcijos. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 12 08
Asmeniniai finansai ir jų valdymas
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo svarba namų ūkiui. Asmeninių finansų valdymo kultūra Lietuvoje. Asmeninių finansų valdymo kultūra užsienyje. Išvados. Literatūros ...
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 10
Valstybes finansai Lietuvoje
Įvadas. Valstybės finansų valdymas: lyginamasis požiūris. Valstybės finansų valdymo reforma ir fiskalinis skaidrumas. Padėtis lietuvoje. Finansų sektoriaus plėtra. Išvados. Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 02
Asmeninių finansų valdymo strategijos
Įvadas. Asmeniniu finansų samprata ir gyvenimo tikslai. Tikslų kaina ir prioritetai. Asmeninis biudžetas.
Finansų projektai, Projektas, 6 puslapiai
2017 05 18
Asmeninių finansų valdymas projektas
Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymas – tai tikslų įgyvendinimo planas. Kur dėti pinigus? Laisvai išleisti kur patinka Planuoti, taip kad taptumėte finansiškai laisvi. Vieni žmonės visiškai neplanuoja savo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 06 12
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas. Finansų valdymas yra vienas iš įmonės valdymo sričių. Visus finansinius sprendimus galima apibendrinti taip Kokio turto reikia įmonei. Finansinės ataskaitos. Finansininkai, vykdantys ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 01
Viešųjų finansų valdymas
Viešųjų finansų valdymas. Valstybės biudžeto analizė. Valstybės biudžeto asignavimų pokytis ir struktūra. Absoliutūs ir santykiniai vb rodikliai. Nacionalinio biudžeto analizė. Valstybės ir savivaldybių biudžetų indėlis ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 02 17
Finansų sistema
Apibūdinkite finansų sąvoką. Kokį finansų sąvokos apibūdinimą pateiktumėte Jūs ? Kokios dalys sudaro finansus ? Koks yra finansų vaidmuo. Kas sudaro ūkio subjektų ir valstybės finansų išteklius ? Kam patikėtas valstybės finansų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 11 19
Finansų sistema ir jos ypatumai
Finansų sistema ir jos ypatumai. Finansų sistemos samprata ir stuktūra finansų sistema. Finansų sistemos funkcijos. Es finansų sistemos integracijos pagrindai. Finansų sistemos integracijos problemos. Finansų sistemos privalumai. Europoje ...
Finansų referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 08
Finansų valdymo esmė
Finansų valdymo esmė. Finansų samprata. Bendros pinigų savybės. Finansai. Finansų valdymo principai. Valdymo samprata. Valdymo procesas. Valdymo schema. Finansų valdymo subjektai. Įmonės finansų valdymas. Valstybės finansų sistema. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2018 01 15
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai referatas (2)
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo esmė. Pagrindinės asmeninių finansų valdymo taisyklės. Pinigų atsarga nenumatytiems atvejams. Draudimas nuo didelių nuostolių. Ilgalaikis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 04 29
Viešųjų finansų centralizacija ir decentralizacija
Viešųjų finansų valdymo centralizacija ir decentralizacija. Viešieji finansai. Finansų valdymas. Finansų valdymas apima. Finansų sistema. Decentralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Namų ūkis. Decentralizuoti finansai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 09 19
Tarptautinė pinigų sistema ir tarptautiniai finansai
Pinigų politikos tikslai. Pinigai ir valstybė. Pinigų sistemos. Finansų sistemos samprata. Finansų sudėtis. Finansų ministerija, jos struktūra. Finansų valdymas. Bibliografinių nuorodų šaltinių sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 08 01
Finansų ministerija ir jos veiklos sritys, funkcijos
Finansų ministerija. Finansų ministerijos veikslos sritys. Finansų ministerijos veiklos sritys mokesčiai. Finansų ministerijos veiklos sritys valstybės skolos valdymas. Finansų ministerijos veiklos sritys finansų rinkos politika. Finansų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 05 12
Asmeninių finansų valdymas ir būdai
Įvadas. Asmeninių finasų valdymo būdai. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo metodai. Asmeninių finansų planavimas. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 06 07
Finansai ir finansų valdymas paskaitų medžiaga
Finansų valdymas. Finansų valdymo samprata. Asmeniniai finansai. Įmonių finansai. Valstybių finansai. Valdymas. Turto valdymas. Asmeninė pelno (nuostolio) ataskaita. Kaip uždirbama (gaunami pinigai)? Kas žinotina apie mokesčius? Verslas ...
Finansų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 03 01
Verslo įmonės finansų valdymas
Verslo įmonės veiklos tobulinimo planavimas. Verslo planas. Vizija. Misija. Tikslai. Vertybės. Verslininkystė. Verslo įmonė kaip ekonominė sistema. Verslo plano kūrimas ir jo įvykdomumo tikrinimas. Veiksniai, turintys įtakos sėkmingam ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 04 26
Dokumentu valdymas ir dokumentai
Įvadas. Dokumentų valdymo raida, esmė ir pagrindinės sąvokos. Dokumentų valdymo ištakos ir teisinis reglamentavimas. Dokumentų valdymo sąvoka. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas, jų funkcijos ir paskirtis. Dokumentų apyvarta. ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 11 27
Asmeniniai finansai referatas
Įvadas. Asmeninių finansų valdymas. Pinigų vertės samprata. Įmonės finansų valdymas. Gyvenimo ciklo modelis. Išlaidų ir pajamų balansas. Požiūris į taupymą. Taupymo tikslai. Išlaidų kontrolė. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 24
Finansų vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Finansų apibūdinimas. Finansų sudėtis. Finansų valdymo institucijos. Finansų funkcijos. Finansų rinkų formavimosi ypatybės. Finansų sistema ir ekonomika. Finansų sistemos vaidmuo ekonomikoje. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 09 09
Įmonės finansinė analizė skaidrės
Įmonės finansai. Finansinės veiklos samprata. Verslo finansų funkcijos. Įmonių finansai. Įmonės finansai, valdymas. Finansų rinkos. Įmonės finansų organizavimo principai. Analizės informacijos šaltiniai. Finansų valdymas ir apskaita. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 29
Asmeninių finansų planavimas ir valdymas referatas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Asmeniniai finansai teoriniu aspektu. Asmeninių finansų planavimo procesas. Asmeninių finansų valdymo esmė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 21
Asmeniniai finansai, svarba ekonomikai
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų planavimas. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų svarba šalies ekonomikai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 06 09
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Valdymo principai. Asmeninių finansų svarba šalies ekonomikai. Asmeninių finansų svarba Lietuvos ekonomikai. Asmeninių finansų strategijos. Asmeninių finansų tvarkymas. ...
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 26
Finansų valdymas ir jo problemos
Įvadas. Finansų teoriją. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 06 03
Asmeniniai finansai
Įvadas. Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymo principai ir planavimas. Biudžeto planavimas. Išlaidų ir pajamų kontrolė. Taupymo svarba. Patarimai, kaip galima sutaupyti. Kaip sudaryti išlaidų planą. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 10 14
×