Asmeninis finansu valdymas

300 dokumentų
Finansų valdymas
Įvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2010 03 03
Asmeninių finansų valdymas referatas
Įvadas. Asmeniniai finansai, jų valdymas ir reikšmė. Pagrindinės asmeninių finansų tvarkymo taisyklės. Ameninių finansų tiklai. jų rūšys ir tiklas. Asmeninio biuždeto planavimas. Kaip sudaryti biuždeto planą. Kaip sumažinti savo ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 09
Asmeninių finansų valdymas
Asmeninių finansų valdymas. Įvadas. Asmeniniai finansai. Kas būtent yra asmeniniai finansai? Asmeniniai finansai. Asmeninių finansų valdymo svarba. Pinigų srautai ir jų valdymas. Asmeninių finansų biudžetas. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 03 09
Įmonės finansų valdymas
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės turto analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės nuosavo kapitalo analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Pokyčių palyginimas. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 05 02
Finansų rizikos valdymas
Įvadas. Finansų rizikos istorija ir valdymas teoriniu aspektu. Finansų rizikos valdymo samprata. Rizikos rūšys. Finansų rizikos valdymo modeliai ir matematinis rizikos įvertinimas. Finansinės rizikos valdymo metodai. Matematinis rizikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 12 16
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2011 06 22
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai referatas
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Finansų samprata. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymo esmė. Asmeninių finansų valdymas. Planavimas. Asmeninis turtas. Taupymas. Investicijų rūšys. Asmeninių finansų svarba šalies ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 12 12
Strateginis finansų valdymas
Įvadas. „n“ įmonės veklos analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab „katalita“ finansinės būklės analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 25
Finansų valdymas referatas
Įvadas. Finansų samprata. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo tikslai. Įmonės finansų tarnybos ir jų funkcijos. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 12 03
Asmeniniai finansai ir jų valdymas
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo svarba namų ūkiui. Asmeninių finansų valdymo kultūra Lietuvoje. Asmeninių finansų valdymo kultūra užsienyje. Išvados. Literatūros ...
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 10
Valstybes finansai Lietuvoje
Įvadas. Valstybės finansų valdymas: lyginamasis požiūris. Valstybės finansų valdymo reforma ir fiskalinis skaidrumas. Padėtis lietuvoje. Finansų sektoriaus plėtra. Išvados. Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 06 22
Asmeninių finansų valdymo strategijos
Įvadas. Asmeniniu finansų samprata ir gyvenimo tikslai. Tikslų kaina ir prioritetai. Asmeninis biudžetas.
Finansų projektai, Projektas, 6 puslapiai
2017 05 18
Asmeninių finansų valdymas projektas
Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymas – tai tikslų įgyvendinimo planas. Kur dėti pinigus? Laisvai išleisti kur patinka Planuoti, taip kad taptumėte finansiškai laisvi. Vieni žmonės visiškai neplanuoja savo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 06 12
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas
Finansų valdymas ir įmonės veiklos finansavimas. Finansų valdymas yra vienas iš įmonės valdymo sričių. Visus finansinius sprendimus galima apibendrinti taip Kokio turto reikia įmonei. Finansinės ataskaitos. Finansininkai, vykdantys ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 09 15
Viešųjų finansų valdymas
Viešųjų finansų valdymas. Valstybės biudžeto analizė. Valstybės biudžeto asignavimų pokytis ir struktūra. Absoliutūs ir santykiniai vb rodikliai. Nacionalinio biudžeto analizė. Valstybės ir savivaldybių biudžetų indėlis ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 02 10
Finansų sistema
Apibūdinkite finansų sąvoką. Kokį finansų sąvokos apibūdinimą pateiktumėte Jūs ? Kokios dalys sudaro finansus ? Koks yra finansų vaidmuo. Kas sudaro ūkio subjektų ir valstybės finansų išteklius ? Kam patikėtas valstybės finansų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 11 18
Finansų valdymo esmė
Finansų valdymo esmė. Finansų samprata. Bendros pinigų savybės. Finansai. Finansų valdymo principai. Valdymo samprata. Valdymo procesas. Valdymo schema. Finansų valdymo subjektai. Įmonės finansų valdymas. Valstybės finansų sistema. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2018 01 15
Asmeniniai finansai: esmė ir svarba šalies ekonomikai referatas (2)
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo esmė. Pagrindinės asmeninių finansų valdymo taisyklės. Pinigų atsarga nenumatytiems atvejams. Draudimas nuo didelių nuostolių. Ilgalaikis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 04 29
Viešųjų finansų centralizacija ir decentralizacija
Viešųjų finansų valdymo centralizacija ir decentralizacija. Viešieji finansai. Finansų valdymas. Finansų valdymas apima. Finansų sistema. Decentralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Namų ūkis. Decentralizuoti finansai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 09 15
Tarptautinė pinigų sistema ir tarptautiniai finansai
Pinigų politikos tikslai. Pinigai ir valstybė. Pinigų sistemos. Finansų sistemos samprata. Finansų sudėtis. Finansų ministerija, jos struktūra. Finansų valdymas. Bibliografinių nuorodų šaltinių sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 11 27
Finansų ministerija ir jos veiklos sritys, funkcijos
Finansų ministerija. Finansų ministerijos veikslos sritys. Finansų ministerijos veiklos sritys mokesčiai. Finansų ministerijos veiklos sritys valstybės skolos valdymas. Finansų ministerijos veiklos sritys finansų rinkos politika. Finansų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 05 12
Asmeninių finansų valdymas ir būdai
Įvadas. Asmeninių finasų valdymo būdai. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų valdymo metodai. Asmeninių finansų planavimas. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 06 06
Finansai ir finansų valdymas paskaitų medžiaga
Finansų valdymas. Finansų valdymo samprata. Asmeniniai finansai. Įmonių finansai. Valstybių finansai. Valdymas. Turto valdymas. Asmeninė pelno (nuostolio) ataskaita. Kaip uždirbama (gaunami pinigai)? Kas žinotina apie mokesčius? Verslas ...
Finansų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 24
Dokumentu valdymas ir dokumentai
Įvadas. Dokumentų valdymo raida, esmė ir pagrindinės sąvokos. Dokumentų valdymo ištakos ir teisinis reglamentavimas. Dokumentų valdymo sąvoka. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas, jų funkcijos ir paskirtis. Dokumentų apyvarta. ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 11 22
Verslo įmonės finansų valdymas
Verslo įmonės veiklos tobulinimo planavimas. Verslo planas. Vizija. Misija. Tikslai. Vertybės. Verslininkystė. Verslo įmonė kaip ekonominė sistema. Verslo plano kūrimas ir jo įvykdomumo tikrinimas. Veiksniai, turintys įtakos sėkmingam ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 04 16
Asmeniniai finansai referatas
Įvadas. Asmeninių finansų valdymas. Pinigų vertės samprata. Įmonės finansų valdymas. Gyvenimo ciklo modelis. Išlaidų ir pajamų balansas. Požiūris į taupymą. Taupymo tikslai. Išlaidų kontrolė. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 13
Finansų vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Finansų apibūdinimas. Finansų sudėtis. Finansų valdymo institucijos. Finansų funkcijos. Finansų rinkų formavimosi ypatybės. Finansų sistema ir ekonomika. Finansų sistemos vaidmuo ekonomikoje. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 06 26
Įmonės finansinė analizė skaidrės
Įmonės finansai. Finansinės veiklos samprata. Verslo finansų funkcijos. Įmonių finansai. Įmonės finansai, valdymas. Finansų rinkos. Įmonės finansų organizavimo principai. Analizės informacijos šaltiniai. Finansų valdymas ir apskaita. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2015 03 20
Asmeninių finansų planavimas ir valdymas referatas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Asmeniniai finansai teoriniu aspektu. Asmeninių finansų planavimo procesas. Asmeninių finansų valdymo esmė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 18
Asmeniniai finansai, svarba ekonomikai
Įvadas. Asmeninių finansų samprata. Asmeninių finansų planavimas. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų svarba šalies ekonomikai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 06 09
×