Asmeninis karjeros planas ir cv

300 dokumentų
Asmeninis karjeros planas
Įvadas. Asmeninė misija, vizija. Prioritetinės gyvenimo sritys. Tikslai karjeros srityje. Individuali darbo paieškos strategija. Karjeros perspektyvų analizė. Karjeros perspektyvų SWOT/SSGG analizė. Konkretus individualus (asmeninis) ...
Vadybos planai, Planas, 13 puslapių
2014 06 02
Individualios karjeros planas: optimistinis ir pesimistinis variantas
9,5( 4 atsiliepimai )
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 03 18
Karjeros planas (4)
Karjeros planas Pasirinktos karjeros kryptis. Konceptualus karjeros tikslas. Pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Operatyviniai karjeros tikslai. Operatyviniai karjeros tikslai Būdai ir priemonės jiems pasiekti ...
Komunikacijų planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 20
Atlikėjo karjeros planas
Artist management for the music business chapter. Atlikėjo karjeros planas. Talentai , gabumai. Stipriosios ir silpnosios pusės SS. Galimybės ir grėsmės GG. Iš šių įvertinimų sekantys veiksmai. Stipriosios ir silpnosios pusės. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2018 05 06
Karjeros planas (2)
8( 2 atsiliepimai )
Pildydami žemiau pateiktą lentelę, turite galimybę atsakyti į svarbiausius savęs pažinimo, savo karjeros galimybių tyrinėjimo klausimus bei atitinkamai kelti savo karjeros tikslus. Pateikiamas karjeros plano pavyzdys yra išplėstinis. ...
Vadybos planai, Planas, 7 puslapiai
2014 03 17
Mechaniko karjeros planas
Žinios apie save. Žinios apie savo karjeros galimybės. Mano gyvenimo ir karjeros vizija. Mano konceptualus ilgalaikiai karjeros tikslai. Mano konceptualūs trumpalaikiai karjeros tikslai. Trys mano pasirinktos karjeros kryptys prioriteto ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 21
Mano karjeros galimybės Ugdymo karjerai planas
Aš esu “. Mano karjeros galimybės “. Mano karjeros planas “. Karjeros įgyvendinimas “. Darbo paskirtis ir karjeros samprata. Pirma užduotis kodėl žmonės dirba. Be darbo nuobodu. Antra užduotis karjeros minčių žemėlapis. Mano ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 02 23
Karjeros planas (3)
10( 2 atsiliepimai )
Karjeros planas. Žinios apie save. Mano vertybės. Interesai. Bendrosios kompetencijos. Specialiosios kompetencijos. Karjerai reikšminga patirtis. Asmenybės bruožai. Gyvenimo prioritetai. Sprendimų priėmimo stilius. Mano karjeros vizija. Trys ...
Vadybos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 08 08
Karjeros veiksmų planas
Kas aš esu? Asmeninės savybės. Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, praktika, veikla mokykloje ir už mokyklos ribų). Mano gebėjimai ir kompetencijos. Mano ...
Vadybos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 16
Karjeros planavimas ir organizavimas
Įvadas. Karjeros esmė ir raida. Karjeros samprata. Karjeros vystymo teorijų raida. Karjeros rūšys. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo žingsniai. Karjeros organizavimas. Karjeros organizavimo principai. Organizaciniai karjeros aspektai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 06 14
Mano karjeros planas (2)
Karjeros planas mano vertybės. Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Žinios apie savo karjeros galimybes Sritis Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 12 11
Karjeros valdymas
Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Savarankiško darbo užduotis. Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje kaitos tendencijos. Mano gyvenimo ir karjeros ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 04 23
Individualus karjeros planas
Individualus karjeros planas. Kas yra karjera? Kas aš esu? Mano vertybės. Pomėgiai. Mano gerųjų savybių sąrašas. Profesijos pasirinkimas. Karjeros plano įgyvendinimas.
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 03 05
Karjeros planas informacinėms technologijoms
Mano Karjeros planas. Kas aš esu? Mano mokymasis ir pasiekimai moksle. Pasiekimai darbinėje ir visuomeninėje veikloje (savanoriškas ar apmokamas darbas, veikla mokykloje ir už mokyklos ribųMano ateitis. Įvardyk du savo karjeros pasirinkimus. ...
Informatikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 08
Asmeninis manšktinimosi planas
Asmeninis manšktinimosi planas. Tikslas 1)Gerinti širdies,kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų darbą. )Stiprinti kojų,nugaros raumenis. )Gera nuotaika. Pratimai.
Kūno kultūros planai, Planas, 1 puslapis
2013 10 03
Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojais
Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojais. Įvadas. Temos aktualumas. Žmonės mainosi kuo įvairiausiomis gėrybėmis. Karjeros valdymas. Karjera dažniausiai suprantama kaip greitas ir sėkmingas kilimas darbe. Karjeros planas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 15
Karjeros valdymas (2)
Prioritetinė gyvenimo sritis. Karjerai svarbios asmenybės ypatumai bei sąsajos su karjera. Darbo paieškos strategija. Karjeros perspektyvų analizė. Individualus karjeros planas artimiausiems 3 metam. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 23
Karjeros planavimas organizavimas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Individualios karjeros organizavimas. Karjeros samprata ir organizavimo principai. Organizaciniai karjeros aspektai. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 02 18
Karjeros vizija, tikslai ir strategijos
Įvadas. Karjeros vizija. Karjeros tikslai. Karjeros strategija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 28
Karjeros valdymo modeliai
Įvadas. Karjeros valdymo teoriniai aspektai. Karjeros samprata. Karjerą sąlygojantys veiksniai. Karjeros planavimas. Karjeros valdymo modeliai. Beribės karjeros modelis. Nepastovios karjeros modelis. Savęs pažinimo modelis. Sisteminis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 05 16
Karjeros planas Treneris
Tinka busimiems treneriams. Mano karjeros planas. Apie mane. Mano norai. Gabumai. Savybės. Vertybės. Interesai ir siekiai. Dominanti profesija. Aš norėčiau būti treneriu. Treniravimo tikslas. Treniravimo profesijos savybės. Žinios. ...
Ekonomikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 05 27
Mano karjeros planas
Mano karjeros planas. Apie mane. Dominanti profesija. Planai.
Vadybos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 05 27
Karjeros planavimas projektas
Įvadas. Karjeros planavimo metodas. Karjeros sprendimų priėmimo kriterijai. Karjeros inkarų teorija. Išvados. Literatūra.
Psichologijos projektai, Projektas, 11 puslapių
2017 02 13
Darbuotojų karjeros planavimas. Kas tai – karjera? Darbuotojas ir organizacija karjeros formavime. Pagrindiniai karjerų planavimo etapai. Karjeros tipai pagal judėjimo kryptį. Karjeros pasirinkimą lementys veiksniai. Karjerų planavimo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 11 28
Karjeros plano sudarymas
Karjeros planą periodiškai (maždaug kas pusmetį) reikia peržiūrėti, koreguoti ir tikslinti. Pasiekus vienus karjeros tikslus, keliami nauji, sudėtingesni arba kaip tik mažiau ambicingi, atsižvelgiant į esamą situaciją ir asmeninius ...
Teisės esės, Esė, 1 puslapis
2013 05 20
Profesinės karjeros pasirinkimas (2)
Įvadas. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Profesinės karjeros procesas. Psichologiniai profesinės karjeros pasirinkimo veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjeros principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 13
Karjeros planavimas referatas
Įvadas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros planavimo samprata. Karjeros planavimo nauda. Karjeros planavimo eiga. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 27
Karjeros vizija ir strategija
Įvadas. Kajeros vizija. Profesinės karjeros vizijos samprata. Biurokratinės ir šiuolaikinės karjeros vizijos sampratos skirtumai. Karjeros viziją lemiantys veiksniai. Karjeros tikslai. Konceptualūs ir operaciniai karjeros tikslai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 08 27
Ugdymo karjerai planas
Mano karjeros galimybės. Mano karjeros planas. Aš esu “. Mano karjeros galimybės “. Mano karjeros planas “. Karjeros įgyvendinimas “. Pirma užduoti „ Vardo galia “. Ketvirta užduotis „ Aš “ ir „ mano “. Septinta ...
Ekonomikos planai, Planas, 11 puslapių
2017 01 18
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes Lietuvoje
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes lietuvoje. Įvadas. Karjera. Šiuolaikinė karjeros samprata, karjeros valdymas. Karjeros modeliai. Informacija karjeros valdyme. Tyrimo metodika. Ekonomikos specialybės studentų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 19
Karjeros valdymas projektas
Darbuotojų karjeros planavimas turi nemažai privalumų tiek individui, tiek organizacijai. Sėkmingas karjeros planavimas padeda. Individualūs karjeros planai organizacijoms reikšmingi, nes. Asmeninės ir organizacinės karjeros ypatumų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 20
Sėkminga karjera
Įvadas. Darbo tikslas. Vaikystė – sėkmingos karjeros pagrindas. Mokyklos įtaka sėkmingai karjerai. Vertybės neatsiejama karjeros dalis. Aukštasis išsilavinimas - sėkmingos karjeros garantas. Karjera skirtingose srityse. Kaip mąsto ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 01 24
Emocinė savikontrolė ir streso valdymas
Emocijų valdymas ir karjeros pokyčio sėkmė. Prisitaikymas prie karjeros pokyčių. Karjeros pokyčiai ir psichologinė krizė. Žmogaus reakcijos psichologinės krizės metu. Karjeros pokyčiu metu svarbu (I). Karjeros pokyčiu metu svarbu (II). ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 07
Mano karjeros strategija
Įvadas. Dabartinis mano darbas. jam reikalingi darbo įgudžiai ir gebėjimai. Mano karjeros tikslai. Trumpalaikiai karjeros tikslai. Tarpiniai karjeros tikslai. Ilgalaikiai karjeros tikslai. Mano pasiekimai karjeroje dabartiniame etape. Mano ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 05 05
Mano karjera
Ugdymo karjerai mokslo raida lietuvoje. Organizacinė karjera. Privalomos taisyklės. Karjeros projektavimas. Karjeros projektavimo sistemos.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2012 12 03
Karjeros planas Career plan
Karjeros planas anglų kalba. Career specification plan. Name. My career. Short term time. Mid term time. Long term time. How i am going to achieve my chosen career. Skills and knowledge. Required skills and knowledge. Start. Finish.
Anglų planai, Planas, 1 puslapis
2013 07 09
×