Atlieku tvarkymo technologija

300 įrašai
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 03
Atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai principai ir prioritetai
Atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai principai ir prioritetai. Atliekų tvarkymas –. Taikoma tokia atliekų tvarkybos principų hierarchija prevencija. Atliekų tvarkymo prioritetai (Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų). Atliekų tvarkymo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 17
Atliekų tvarkymas ir reversinė logistika
Įvadas. Atliekų tvarkymas. Lietuvos respublikos atliekų tvarkymo įstatymai. Atliekų tvarkymo elementai. Atliekų klasifikacija. Mišrios komunalinės atliekos. Atliekų tvarkymo perspektyvos Lietuvoje. Pavyzdys Lietuvai. SSGG analizė ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 05 10
Atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regione
Įvadas. Atliekų rūšys ir susidarymo šaltiniai. Atliekų tvarkymo planas bei atliekų sistemos organizavimas. Valstybinis atliekų tvarkymo planas. Šiaulių atliekų tvarkymo planas. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 12 06
Atliekų tvarkymo sistema
Atliekų tvarkymo sistema. Remiantis Lietuvos. Savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo. Telšių regiono savivaldybių. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi užtikrinti kokybiškas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 01 17
Atliekų tvarkymas namų darbas
Atliekų tvarkymas. 2016-11. Tikslas Išnagrinėti atliekų tvarkymo problemą ir rasti sprendimo būdus. Uždaviniai 1. Išnagrinėti atliekų tvarkymo sąvoką. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo hierarchija Atliekų. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 15
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos. Turinys. Įžanga. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Pagrindinės atliekų tvarkymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Atliekų tvarkymas pristatymas
Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo perspektyvos Vilniaus mieste. Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo metodai (I). Atliekų tvarkymo metodai (II). Atliekų tvarkymo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Atliekų tvarkymas ir tvarkymo būdai skaidrės
Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo būdai. Susidarantys atliekų kiekiai. ES valstybėse. Atliekų šalinimas sąvartynuose. ES valstybėse. Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje. Atliekų tvarkymo sprendimų prioritetai. Žiedinė ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 13
Atliekų tvarkymas kursinis
Įvadas. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir. tvarkymo organizavimas. Biologiškai skaidžių atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 04 23
Atliekų tvarkymo politika
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika. Es atliekų tvarkymo principai. Es teisės aktų sistema. Bendrieji teisės aktai. Es ir lietuva. Teisinių nuostatų perkėlimas. Savivaldybių vaidmuo. Reikalavimų ir užduočių įgyvendinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 01 02
Atliekų tvarkymo sistema skandinavijos šalyse
Įvadas. Bendra informacija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Atliekų tvarkymo sistema Danijoje. Atliekų tvarkymo sistema Norvegijoje. Atliekų tvarkymo sistema Švedijoje. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 04
Atliekų tvarkymas
Įvadas. Bendrieji atliekų susidarymo ir tvarkymo bruožai. Atliekų šaltiniai. Atliekų tvarkymas ir tvarkymo politikos principai. Buitinių atliekų kvalifikacija ir tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Medicininių atliekų šalinimas. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 04 10
Darbuotojų saugos užtikrinimas atliekų tvarkymo įmonėje
Įvadas. UAB“Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. Darbo saugos taisyklės atliekų tvarkymo įmonėje. Kokybiškas darbas atliekų tvarkymo įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 06 19
Atliekų utilizavimas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 06 05
Atliekų tvarkymas rajone analizė
Atliekų tvarkymas rajone analizė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 12 29
Žemės ūkio atliekų perdirbimo technologijos
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Mėšlo tvarkymo, perdirbimo technologijos. Tradicinės mėšlo tvarkymo technologijos. Mėšlo tvarkymo technologijų rūšys. Šiuolaikinės mėšlo tvarkymo technologijos. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymo ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 08 02
Medicininės atliekos
Įvadas. Medicininių atliekų klasifikacija. Infekuotos atliekos. Cheminės ir farmacinės atliekos. Radioaktyvios atliekos. Medicininių atliekų šaltiniai. Medicininių atliekų poveikis žmogaus sveikatai. Medicininių atliekų tvarkymas. ...
Medicinos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 08 02
Atliekų tvarkymas Lietuvoje ir Vokietijoje
Atliekų tvarkymas Lietuvoje ir vokietijoje. Atliekų tvarkymo samprata. Atliekų tvarkymo prioritetai. ES direktyvos. Atliekų rūšiavimas Lietuvoje. Atliekų tvarkymo Lietuvoje procesas. Atliekų tvarkymas būdai Lietuvoje. Atliekų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 12 06
Atliekų tvarkymo problemos
Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynai. Sąvartynų įtaka aplinkai. Atliekų deginimas. Atliekų perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Gamybos ir komunalinių atliekų statistika. Apibendrinimas. Tai įdomu!Užduotys draugams. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 03 31
Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 02
Atliekų tvarkymas skaidrės
Atliekų tvarkymas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 22
Komunalinių atliekų tvarkymas
Įvadas. Aplinkos tarša ir taršos šaltiniai. Lietuvos respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Straipsnis. Atliekų tvarkymo prioritetai. Atliekų tvarkymo sistemos Europoje. Komunalinės atliekos Lietuvoje. Kamunalinių ūkių našumas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 11 27
Atliekų tvarkymas įmonėse remiantis teisės aktais
Straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo prioritetai. Straipsnis. Pakuočių atliekų naudojimo reikalavimai. Straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita. Straipsnis. Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 02 24
Atliekų teisinis reguliavimas
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Įvadas. Temos aktualumas. Bendrieji principai, kuriais grindžiamas atliekų teisnis reguliavimas. Valstybės institucijų funkcijos įgyvendinant atliekų tvarkymo reguliavimą. Seimo ir Vyriausybės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 09 30
Atliekos - jų tvarkymas ir kontrolė Šiukšlės jūroje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. (pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą). Atliekų skirstymas. Pagrindinės atliekų savybės. Fizikinės atliekų savybės. Cheminės atliekų savybės. Biocheminės atliekų savybės. Atliekų tvarkymo politika. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2017 09 24
Kelmės rajono atliekų tvarkymo analizė
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Kelmės rajono atliekų tvarkymo būklės apžvalga. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas. Kelmės rajono gyventojai ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 04 25
Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo būdai
Tikslas. Uždaviniai. Atliekų tvarkymas. Pagrindiniai atliekų tvarkymo būdai. Sąvartynai. Fresh Kills sąvartynas. Deginimas. Deginimo žala. Perdirbimas. Atliekų rūšiavimas. Žaliavų išgavimas. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 18
Pavojingų atliekų tvarkymas namų ūkyje
Įvadas. Komunalinių atliekų tvarkymo situacija. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Komunalinių atliekų rūšiavimas. Pavojingos atliekos. Komunalinių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Pavojingų atliekų tvarkymo namų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 05 27
Vilniaus rajono atliekų tvarkymo projektas
Vilniaus rajono atliekų tvarkymo projektas. Tikslas. Projekto pasiekimų rodikliai. Projekto rezultatų rodikliai. Naudojantis šiuolaikinėmis informavimo priemonėmis, supažindinti mokinius su Vilniaus rajono atliekų tvarkymo sistema. Siekti, ...
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 08 07
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema
Įvadas. Regiono atliekų tvarkymo sistemos organizavimo schema. Regiono atliekų srautai ir tvarkymo sistemos komponentai. Regiono mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginių technologinė schema. Išvados. Literatūros šaltiniai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 01 17
Radioaktyviosios medžiagos ir jų tvarkymo technologija
Kas yra radioaktyviosios medžiagos. Pagrindiniai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyvių medžiagų ir atliekų tarpusavio priklausomybė. Labai mažai radioaktyvių medžiagų laidojimas. Panaudoto branduolinio kuro ir kitų ...
Fizikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 03 27
Naudotų padangų perdirbimas (2)
Įvadas. Teisinis reglamentas apie atliekas ir atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymo principai. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo teisės aktai. Atliekų tvarkymo planas. Atliekų susidarymas Europoje. Atliekų apdorojimas. Atliekų ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 12 01
Atliekų deginimas
Buitines atliekas deginančios elektrinės ekologo požiūriu. Buitinės atliekos – tai žmonių buityje ir socialiniame sektoriuje susidarančios atliekos – naudojimui netinkami daiktai, maisto atliekos, pakuočių atliekos ir kt. Atliekų ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 10 29
Atliekų surinkimo ir šalinimo veiklos analizė Uab Atliekų tvarkymo centras
Įvadas. Uab panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Panevėžio regioninis sąvartynas. Atliekų surinkimo įrenginiai ir jų išdėstymo schema. Surinktų atliekų perdavimas tvarkytojams ar pervežimas šalinimui. Surenkamų atliekų ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2015 03 01
Siuvimo cechas
Įvadas. Siuvimo cechas. Siuvimo ceche vykdoma veikla. Plano sudarymas ir paskirstymas. Aprūpinimas kirpiniais ir pagalbinėmis medžiagomis. Įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas. Siuvimas. Kokybės kontrolė. Pridavimas į gatavos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 01 16
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo