Atsiskaitymų formos ir būdai

300 dokumentų
Atsiskaitymas su tiekėjais ir pirkėjais
9( 3 atsiliepimai )
Atsiskaitymų operacijų samprata, būdai ir formos atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pateikimas atskaitomybėje įmonės apibūdinimas įmonės veiklos charakteristika: pagrindiniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 04 06
Atsiskaitymų formos, dokumentai, apskaita ir kontrolė
Įvadas. Apskaitos politika. Finansinė atskaitomybė. Nuosavas kapitalas. Atsargos. Pajamos. Sąnaudos. Ilgalaikis materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Atsiskaitymų formos,dokumentai, apskaita ir kontrolė uab „. “ įmonėje. Uab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 01 03
Atsiskaitymai tarp įmonių ir jų tvarkymas
Baigiamasis kvalifikacinis darbas. Įvadas. Bendrosios žinios. Įmonių tipai. Atsiskaitymo operacijų samprata. Arsiskaitymo būdai. Atsiskaitymo formos. Atsiskaitymo ir mokėjimo priemonės. Atsiskaitymai tarp įmonių ir jų tvarkymas. Veiklos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 04 04
Įmonės AB „ORLEN” atsiskaitymų su tiekėjais apskaita
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos analizės teoriniai aspektai. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitoje esmė. Atsiskaitymų rūšys bei formos. Atsiskaitymų vertinimo metodai apskaitoje. AB „Orlen“ atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 12 19
Naujoviškos Atsiskaitymų formos
Naujos atsiskaitymų formos. Elektroniniai pinigai. Mokėjimai per mobiliuosius telefonus.
Ekonomikos esės, Esė, 2 puslapiai
2015 11 03
Atsiskaitymų su tiekėjais AB „Orlen“ įmonėje apskaitos analizė
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos analizės teoriniai aspektai. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitoje esmė. Atsiskaitymų rūšys bei formos. Atsiskaitymų vertinimo metodai apskaitoje. AB „Orlen“ atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 30
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas
8( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios demonstruojamos baigiamuoju darbu, sąrašas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimo teorinis pagrindas. Apskaitos politika ir reglamentas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2015 06 13
Tarptautiniai atsiskaitymai
Turinys. Rizikos ir problemos, susijusios su tarptautiniais atsiskaitymais. Čekiai ir jų rūšys. Operacijos su banko čekiais. Vekselių samprata ir formos. Vekseliais atsiskaitymo mechanizmas. Dokumentinis akredityvas. Akredityvo teikiamos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 12
Atsiskaitymų už darbą apskaitos politika Aleksandro Stulginskio universitete
Įvadas. Atsiskaitymų už darbą esmė apmokėjimo formos, apskaitos metodika. Darbo užmokesčio esmė, ir formos. Išskaitos ir išmokos. Atostogos ir jų apmokėjimas. Nedarbingumo (ligos) apmokėjimas. Atsiskaitymų už darbą pirminė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 06 16
Finansinių atsiskaitymų sistema
Įvadas. Čekiai ir jų rūšys. Operacijos su banko čekiais. Vekselių samprata ir formos. Vekseliais atsiskaitymo mechanizmas. Dokumentinis akredityvas. Akredityvo teikiamos garantijos. Akredityvų formos ir rūšys. Dokumentinio akredityvo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 12 28
Atsiskaitymai internetu skaidrės
V. Atsiskaitymų ir mokėjimo samprata. Elektroninių atsiskaitymų sistema. Debetinė atsiskaitymo sistema. Išskiriamos šios elektroninių mokėjimų sistemos atliekamų atsiskaitymų formos. Mokėjimo kortelių skaičius ir apyvarta. Bitcoin ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 02 28
Elektroniniai atsiskaitymai
Įvadas. Elektroniniai atsiskaitymai. Elektroninių atsiskaitymų sistemos. Kokius privalumus suteikia elekroninių atsiskaitymų sistema. Kas ir kaip gali tapti elektroninių atsiskaitymų sistemos abonentu. Kaip nautodis elektroninių ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 26
Inventorizavimo principas
Įvadas. Inventorizacijos principas. Inventorizavimo organizavimo metodikos pagrindiniai bruožai. Atsiskaitymų apskaitos sąskaitų inventorizavimas. Prekybinių atsiskaitymų inventorizavimas. Mokestinių atsiskaitymų inventorizavimas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2014 05 21
Šiuolaikinės tarpbankinių atsiskaitymų sistemos pinigai ir bankai
Šiuolaikinės tarpbankinių. atsiskaitymų sistemos. Straipsnio autoriai. Šiuolaikinės tarpbankinių atsiskaitymų sistemos. Tarpbankinės atsiskaitymų sistemos (TAS). Tarpbankinių atsiskaitymų sistemų tipai. RTGS proceso ypatybės. Rtgs ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 07
Dokumentinės atsiskaitymo formos: dokumentinis inkaso ir dokumentinis akredityvas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Atsiskaitymo būdų įvairovė. Dokumentinis inkaso. Dokumentų inkasavimas. Dokumentinio inkaso esmė ir jo dalyviai. Atsiskaitymų dokumentiniu inkaso pranašumai ir trūkumai. Dokumentinis akredityvas. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 02 21
Tarptautinių atsiskaitymų formos
Tarptautinių atsiskaitymų formos. Rizikos valdymas. Atsikaitymo formos. Išankstinis apmokėjimas. Banko garantija. Dokumentų inkaso. Vekseliai. Vekselių indosavimas. Konosamentas. Bills of Exchange or Draft Negotiable Instrument. Banko ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 59 puslapiai
2019 05 17
Tarptautinių atsiskaitymų bankas ir jo vaidmuo tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Tarptautinių atsiskaitymų samprata. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Lietuvos narystė tarptautinių atsiskaitymų banke. Tarptautinių atsiskaitymų banko vaidmuo. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 29
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Šiuolaikinės tarpbankinių atsiskaitymų sistemos
Šiuolaikinės tarpbankinių atsiskaitymų sistemos. TAS (Tarpbankinių atsiskaitymų sistemų) tipai. Tarpbankinių atsiskaitymų sistemų plėtros tendencijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 09 20
Atsiskaitymų negrynaisias pinigais organizavimas
Įvadas. Piniginių atsiskaitymų paskirtis. Tinkamiausio atsiskaitymo būdo parinkimas. Atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Mokėjimo reikalavimai – debeto pavedimai. Atsiskaitymai mokėjimų reikalavimais – ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 01 10
Atsiskaitymas negrynaisiais pinigais
Įvadas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais formos. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Tiesioginis debetas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. ...
Finansų referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 12
Akredityvai ir atsiskaitymas akredityvais
Atsiskaitymų akredityvais procedūra. Akredityvo samprata. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai. Akredityvo atidarymo tvarka. Atsiskaitymo pagal akredityvą procedūra. Atsiskaitymų akredityvais pranašumai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 03 25
Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai
Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai , jų pareigos ir atsakomybė. Page 16 Atsiskaitymo pagal akredityvą procedūra tarptautinio pirkimo pardavimo sandorio atveju. Atsiskaitymų akredityvais privalumai ir trūkumai. Akredityvo privalumai ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 10
Atsiskaitymai internetu
Atsiskaitymų ir mokėjimo samprata. Elektroninės komercijos keliami poreikiai. Elektroninių atsiskaitymų sistemos. Saugūs atsiskaitymai kreditinėmis kortelėmis. Privatūs tinklai (ang. Proprietory online payment networks). E-pinigai. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 02 15
Finansiniai atsiskaitymai konspektas
Finansinių atsiskaitymų sistemos funkcionavimo pagrindai. Finansinių atsiskaitymų sistemos formavimasis. Finansinių atsiskaitymų sistemos dalyviai. Finansinių atsiskaitymų operacijos. Finansinių atsiskaitymų formos ir priemonės. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 213 puslapių
2013 03 06
Pagrindinės verslo organizavimo formos ir jų reikšmė lietuvos ekonomikai
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Verslo ekonomika lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Verslo ekonomika. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 04 29
Perkraustymų pervežimų paslaugų analizė
Darbo anotacija. Įvadas. Krovinių pervežimas teoriniu aspektu. Krovinių vežimas kelių transportu. Perkraustymo paslaugos. Krovinių ekspedijavimas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 01 12
UAB „Šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Mokesčių ir įmokų esmė ir pripažinimas apskaitoje. Mokesčių ir įmokų esmė. Mokesčių ir įmokų pripažinimas apskaitoje. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų pirminė apskaita. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 03 27
Tarpbankinių atsiskaitymų sistemos
Įvadas. Atsiskaitymų samprata ir teisinis reglamentavimas. Tarpbankinės atsiskaitymo priemonės. Šiuolaikinės tarpbankinės atsiskaitymo sistemos Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 11 25
Infliacija, jos formos ir jos socialinės ekonominės pasekmės
Turinys. Įvadas. Infliacijos formos ir matavimo būdai. Darbo objektas infliacijos formos ir matavimo būdai bei priežastys, ekonominės ir socialinės pasekmės ir jos sprendimo budai. Tikslas nustatyti kokios yra infliacijos matavimo būdai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 02 22
Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais Ir užsakovais organizavimas Uab Ortopedijos centras
Įvadas. Literatūros apžvalga. Uab apibūdinimas. Veiklos pobūdis. Atsiskaitymų su tiekėjais, užsakovais organizavimas. Dokumentai. Atsiskaitymo kortelės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2014 11 18
Kreditas ir kredito sistema
Kreditas ir kredito sistema. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito santykiuose dalyvauja. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Esminiai skirtumai tarp faktoringo ir forfeitingo yra šie. Esminiai lizingo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2016 06 27
Darbo užmokesčio apskaita: samprata, darbo užmokesčio rūšys ir formos, dokumentacija ir mokesčiai
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio rūšys, formos ir sistemos. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo apmokėjimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 05 04
Lietuvos banko bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis
Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Lietuvos bankas. Trumpa lietuvos banko istorija. Lietuvos banko veikla. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Tarptautinės finansų institucijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio banko grupė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 06 27
Finansinės analizės tyrimo būdai
Finansinės analizės tyrimo būdai finansinės analizės tyrimo būdų klasifikavimas. Bendrieji ekonominiai tyrimo būdai. Išreiškiama absoliutinės ir santykinės formos apibendrinančiais ir individualiais rodikliais , vidurkiniais ...
Finansų konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2018 09 22
Pinigų laikymo apskaita
Įvadas. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organozavimas. Pinigų laikymo įmonės kasoje ir banke organizavimas. Atsiskaitymų organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 37 puslapiai
2014 04 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo