Automatinio valdymo teorija

300 dokumentų
Automatinio valdymo teorija kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Sprendimai. D Apskaičiuoti reikalingą sistemos perdavimo koeficientą ir nekoreguotos sistemos nežinomus koeficientus. E) Suprastinti sistemos struktūrą ir užrašyti bendras atviros ir uždaros nekoreguotos ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2018 03 27
Automatinis valdymas konspektas
Reguliavimo ir valdymo principai. Avs grandžių pagrindinės charakteristikos. Sistemų pagrindinės charakteristikos. Automatinė dažnio reguliavimo sistema. Valdymo sistemų paklaidų analizė. Avs stabilumas. Pereinamojo proceso kokybę. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2012 03 09
Automatinio valdymo signalizacija ir apsaugos sistemos analize
Automatinio valdymo teorija. Automatinio valdymo sistemų sandara. Bendros žinios apie automatinio valdymo sistemas. Automatinio valdymo sistemų klasifikacija. Reguliavimo pagal trikdį principas. Uždaroji automatinio valdymo sistema. Kombinuoto ...
Elektrotechnikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 08 01
Automatinio valdymo namų darbas
Automatinio valdymo namų darbas. Turinys. Užduotis. Struktūrinės schemos pertvarkymas. Charakteringos lygties sudarymas. Sistemos stabilumo skaičiavimas. Stabilumo atsargos nustatymas. Išvados. Literatūra.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2011 12 29
Tolydinės automatinio valdymo sistemos
Tolydinės automatinio valdymo sistemos. Automatinio valdymo principai. Automatinio valdymo sistemų (avs) modeliai. Tolydinių avs ir jų elementų perdavimo funkcijos. Avs stabilumo analizė. Reguliavimo objektai ir automatiniai reguliatoriai.
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 215 puslapių
2013 05 31
Automatinis valdymas
Automatinis valdymas. Turinys. Užduotis. Struktūrinės schemos pertvarkymas. Charakteringos lygties sudarymas. Sistemos stabilumo skaičiavimas. Stabilumo atsargos nustatymas. Išvados. Literatūra.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2011 12 29
Automatinio valdymo sistemos – reguliavimo principai
Automatinė valdymo sistema. Automatinio reguliavimo sistema. Automatinio valdymo sistemų klasifikacija. Atvirasis valdymo kontūras. Uždaras valdymo kontūras. Reguliavimas pagal trikdį.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2020 04 30
Automatinio valdymo sistemų elementai ir įrenginiai
Įvadas. Automatinė valdymo sistema. Procesų valdymo sistemos samprata. Valdymo sistemos metodai. Automatinio valdymo sistemų elementai. Funkcinių elementų paskirtis. Elementų kategorijos. Automatinio valdymo sistemų įrenginiai. Įrangos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 10 17
Elektros inžinerijos įvado referatas (2)
Įvadas. Universitetinės studijos. Studijos vgtu. Automatikos ir valdymo specialybė. Studijų programos. Studijų modulių kortelės ir studijų modulių darbo programos. Automatinių sistemų rūšys. Atviroji automatinio valdymo ir reguliavimo ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 11 12
Automatinės sistemos valdymo tikslumo matavimas
S. Januševičius. Automatinis valdymas teorija, uždaviniai, sprendimai. Ivanauskas. Automatinio valdymo teoriniai pagrindai. Išvados. Literatūra.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2020 09 20
Automatinio valdymo sistemos stabilumo ribos tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinti su av sistemų stabilumo ribomis ir jų nustatymo būdais. Darbo eiga. Duomenų lentelės, kreivės, skaičiavimai. Sudaryti tiriamos avs modelį. Ištirti perdavimo koeficiento k = k1 , k2 , k3 priklausomybę nuo laiko ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2011 01 18
Netiesinių automatinio valdymo sistemų linearizacija
Laboratorinis darbas Nr. Netiesinių automatinio valdymo sistemų linearizacija. Netiesinių automatinio valdymo sistemų linearizacija. Tikslas linearizuoti matematinės švytuoklės lygtį. Darbo rezultatai. Vykdome matematinės švytuoklės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 04 07
Automatinio valdymo sistemos PLV kalbos
Įvadas. Automatinio valdymo sistemos. Programuojamieji loginiai valdikliai. Duomenų tipai ir kintamieji. Programavimo kalbos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 03 09
Kontaktinių automatinio stabdymo priešiniu jungimu sistemų tyrimas
Kontaktinių automatinio stabdymo priešiniu jungimu sistemų tyrimas. Tikslas Įsisavinti relinių sistemų relinių-kontaktorinių automatinio stabdymo priešiniu jungimu schemų sudarymą ir analizę. Išmokti savarankiškai sudaryti sistemų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2013 11 19
Maxo Weberio biurokratinio valdymo teorija
Maxo weberio biurokratinio valdymo teorija. Maximilian carl emil weber. Legitimumo teorija. Charizmatinis viešpatavimo tipas. Racionalusis viešpatavimo tipas. Populiariausias legitimumo tipas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. M. Weber ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 12 13
Kontaktinių automatinio stabdymo dinaminiu būdu sistemų tyrimas
Kontaktinių automatinio stabdymo. Dinaminiu būdu sistemų tyrimas. Tikslas Įsisavinti elektromechaninių sistemų relinių-kontaktorinių automatinio stabdymo. Dinaminiu būdu schemų sudarymą ir analizę. Išmokti savarankiškai sudaryti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 11 19
Apsaugos ir distancinio valdymo automatikos įtaisai
Žemos įtampos 230/400 V apsaugos. Srovės skirtuminė apsauga. Viršįtampių ribotuvai. Skaitmeninių relinės apsaugos ir automatikos įtaisų pagrindinės savybės. Skaitmeninės distancinės apsaugos. Skaitmeninės distancinės linijos ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 03 23
Tikslinis valdymas
Tikslinio valdymo teorija. Tikslinio valdymo teorija. Tikslinio valdymo samprata. Tikslinio valdymo procesas. Tikslų savybės. Tikslinio valdymo privalumai ir trūkumai. Savikontrolės klausimai. Praktinė užduotis. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 03 05
Automatinis valdymas namų darbas
Automatinio valdymo namų darbo užduotis. Užduotis. Patikrinti tachometro servomechanizmo pozicionavimo automatinio valdymo sistemos stabilumą pagal Hurvico ir Michailovo kriterijus bei išskirti sistemos parametro k3 stabilumo sritį D skaldymo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 09 12
Procesų valdymas realiuoju laiku
Linijinių sistemų valdymo teorija. Nelinijinių sistemų valdymo teorija. Optimalaus valdymo teorija (. Stochastinė valdymo teorija. Prisitaikymo valdymo teorija. Monte Carlo metodas. Atspindžio paieškos procedūrą. Būsenų erdvės ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2020 05 30
Automatinis valdymas ir automatizavimas
Patikrinti variklio netiesioginio veikimo automatinio reguliavimo sistemos su kietu atbuliniu ryšiu sistemos stabilumą. Automatinio reguliatoriaus pavara - hidraulinė, a - išorinis trikdis, cp - reguliuojamojo parametro bedimensinis ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2011 03 13
Netiesinių automatinio valdymo sistemų fazinės trajektorijos laboratorinis darbas
Netiesinių automatinio valdymo sistemų fazinės trajektorijos Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo rezultatai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 04 11
Valdymo teorija
Įžanga. Mokslinio valdymo teorija. Mokslinio valdymo teorijos kūrėjai. Mokslinio valdymo teorijos apibendrinimas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max weber biurokratinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 02 29
Mokslinio valdymo teorijos
Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė vadybos teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvavimo (bihevioristinė) teorija. Matematinė valdymo mokykla. Tradicinio ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 30
Vadybos teorija: mokslinio valdymo teorija
Vadybos teorija mokslinio valdymo teorija. Taisykles , Principus , Standartus. Jų pagrindas – tiesiniai grafikai. Administracinio valdymo teorija. Techninė , Komercinė , Finansinė , Apskaitos , Vadybinė , Saugumo. Planavimas , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 05 05
Vadybos teorijos skaidrės
Vadybos teorijos. Vadybos teorijų raida. R. Skotas 4 vadybos raidos etapai. Vadybos teorijų raida. Vadybos teorijų evoliucija. Klasikinė vadybos mokykla - mokslinio valdymo teorija. G. Emersonas “Dvylika našumo principų”. Klasikinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 102 puslapiai
2018 01 14
Automatinio valdymo teorijos testas
Kintant tam tikram sistemos parametrui K nuo 0 iki (, jos šaknų trajektorijos kompleksinėje s plokštumoje:Automatinių sistemų įėjimo ir išėjimo dažnių srities modeliams apibrėžti naudojama+jos įėjimo poveikio X(j() ...
Inžinerijos testai, Testas, 2 puslapiai
2018 01 06
Valdymo teorijos
Vadybos mokslo raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Vadovavimo stiliai pagal x ir y teorijų nuostatas ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 12 03
Pneumatinių cilindrų valdymas
Automatinio valdymo laboratoriniai darbai. Pneumatinių cilindrų valdymas. Darbo ataskaita. Darbo tikslas: susipažinti su vienkrypčio ir dvikrypčio pneumatinio cilindro valdymo principais ir išbandyti jų tiesioginio ir netiesioginio valdymo ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Automatinio užuolaidų laikiklio idėjos pagrindimas
Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtinausios idėjos parinkimas. Automatinio užuolaidų laikiklio “D&N” apibūdinimas. Produkto trumpas aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 20
Automatizavimo referatas
Automatizacijos priežastys. Automatizacijos pakopos. Balai. Automatizavimo sistemos sistemų elementai , automatinio valdymo bei reguliavimo sistemos. Sistemų elementai ir jų funkcijos. Automatinis reguliavimas. Įėjimo signalai. Išėjimo ...
Mechanikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 10 30
Automatinio valdymo sistemos
Klaipėdos universitetas. Automatinio valdymo teorijos kursinio projekto užduotis. Automatinio valdymo teorijos kursinio projekto užduotis tikslas. Apskaičiuojame nežinomą sistemos perdavimo koeficientą kgr. Struktūros prastinimas. Užrašome ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 14
Administrcinė valdymo teorija
Įvadas. Administracinio valdymo teorija. Pranašumai. Trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 12 22
Klasikinės vadybos mokyklos raida
Tikslas. Istorija. Pagrindiniai atstovai. Klasikinės vadybos teorijos pagrindas yra. Klasikinę vadybos teoriją sudaro trys jos kryptys. Mokslinio valdymo teorija. F. Teiloras grindžia savo filosofiją keturiais pagrindiniais principais. H. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 09 18
Turizmo sektoriaus vadyba
Turizmo sektoriaus vadyba. Vadybos apibrėžimas. Vadybos teorijos. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinės organizacijos. teorijos. Biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Situacinė teorija. ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2018 11 10
Bendrosios sistemų teorijos taikymas organizacijoms ir vadybai
Įvadas. Bendrosios sistemų teorijos idėja. Č. Bernardo organizacijų skirstymas. K. Boulding sistemų klasifikacija. Sisteminės organizacijų teorijos analizė. Sistemos ir elemento klasifikavimas. Bendrųjų sistemų teorijų savybės. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2012 03 18
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo